The Spicy Pepper Mishap: A Lesson in Friendship and Embracing Life’s Little Mishaps

Fluent Fiction – Hungarian
www.FluentFiction.org/Hungarian
Story Transcript:
Hu: Budapesten járunk, a Duna két partja között, ahol a város forrósága semmi sem ahhoz képest, mint ami most történik Istvánnal, egy helyi magyar fickóval, a Városháza téri házias étteremben.
En: We are in Budapest, between the two sides of the Danube, where the heat of the city is nothing compared to what is happening to István, a local Hungarian guy, at the Hausmann-style restaurant on Városháza Square.

Hu: István a barátaival, Ágnessel és Gáborral éppen a hagyományos magyar ételeket kóstolgatja.
En: István is tasting traditional Hungarian food with his friends Ágnes and Gábor.

Hu: Jóízűen eszegetik a gulyást, a lángost és a töltött káposztát.
En: They are enjoying the hearty goulash, langos, and stuffed cabbage.

Hu: A felhőtlen nevetgélésük azonban hirtelen megszakad, amikor István megérkezik a következő fogása: egy tányér csípős paprika.
En: However, their carefree laughter suddenly stops when István’s next dish arrives: a plate of spicy peppers.

Hu: “Istenem, ez csípős!
En: “Oh my God, this is spicy!”

Hu: ” kiált fel István, a szája tűzben ég.
En: István exclaims, his mouth on fire.

Hu: Szegény fickó azt hitte, a kellemes paprikát rendelt, és most ott ül, minden csepp izzadságot kiprésel a csípős paprikától.
En: Poor guy thought he ordered pleasant peppers, and now he sits there, sweating drops from the spicy pepper.

Hu: Ágnes és Gábor mulatságosan nézi, ahogy István próbál megbirkózni a csípős érzéssel.
En: Ágnes and Gábor amusingly watch as István tries to cope with the spicy sensation.

Hu: A szemei könnyeznek, az arca piros, mint a paprika, amit megkóstolt.
En: His eyes are watering, his face is as red as the pepper he tasted.

Hu: A kellős közepén a nyár, az étterem megtelt emberekkel, és István ott ül, mintha a tűzön ülne.
En: In the midst of summer, the restaurant is packed with people, and István sits there as if sitting on fire.

Hu: Első gondolatként szeretné letusolni az arcát vízzel, de tudja, hogy a víz csak fokozza a csípősséget.
En: As his initial thought, he would like to splash his face with water, but he knows that water only intensifies the spiciness.

Hu: Hirtelen felugrik, és rohan a szomszédos boltba, hogy tejet vegyen, amit aztán kétségbeesetten kortyolgat.
En: He suddenly jumps up and rushes to the nearby store to buy milk, which he desperately sips.

Hu: A többiek pedig csak röhögnek rajta, de aztán segítenek neki, és adnak neki joghurtot, amitől István megnyugszik.
En: The others just laugh at him, but then they help him and give him yogurt, which calms István down.

Hu: A többiek még évekken keresztül mesélgetnek erről a napról, amikor István parádézott a csípős paprikájával.
En: For years to come, the others will tell stories about that day when István paraded with his spicy pepper.

Hu: Azóta István csak sós kenyérrel eszi a paprikáit, és mindig óvatos, amikor ételt rendel.
En: Since then, István only eats his peppers with bread and is always cautious when ordering food.

Hu: De közben megértette, hogy nem számít, ha néha megégeti a száját, mert az igazi ízletes ételek sokszor a legcsípősebbek.
En: But in the meantime, he understood that it doesn’t matter if he occasionally burns his mouth because the most delicious foods are often the spiciest.

Hu: Ahogy a régi magyar mondás is tartja, “a jó ételhez kell némi csípősség.
En: As the old Hungarian saying goes, “a good meal requires a little spiciness.”

Hu: “És még fontosabb, megtudta, hogy barátainak köszönhet, rájött, hogy a legfontosabb dolog, hogy nevethessenek az élet apró bénázásain.
En: And more importantly, he realized that thanks to his friends, he learned that the most important thing is to laugh at life’s little mishaps.

Hu: Szóval, ha legközelebb csípős paprikát rendelsz, ne feledd, hogy a barátaid ott lesznek, hogy felne
En: So, if you order spicy peppers next time, don’t forget that your friends will be there to laugh with you.

Vocabulary Words:
Budapesten : Budapest
Duna : Danube
forróság : heat
város : city
magyar : Hungarian
fickó : guy
étterem : restaurant
tányér : plate
csípős : spicy
paprika : peppers
száj : mouth
tűz : fire
izzadság : sweating
nevetés : laughter
good-heartedly : joyízűen
gulyás : goulash
lángos : langos
töltött káposzta : stuffed cabbage
nevetgélés : laughter
szemek : eyes
piros : red
nyár : summer
megtelt : packed
emberek : people
letusol : splash
víz : water
fokozza : intensifies
rohan : rushes
tej : milk
joghurt : yogurt