The Tandem Bike: A Joyride in Amsterdam

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: In het hart van Amsterdam, waar de sloten dansen en de geur van verse stroopwafels langs de neusgaten waait, woonden twee vrienden: Jan en Lotte.
En: In the heart of Amsterdam, where the canals dance and the scent of fresh stroopwafels wafts through the nostrils, lived two friends: Jan and Lotte.

Nl: Jan had kort, donker haar en droeg altijd een rode pet.
En: Jan had short, dark hair and always wore a red cap.

Nl: Lotte, met haar krullende blonde lokken, maakte altijd schilderijen van tulpen.
En: Lotte, with her curly blonde locks, always painted tulips.

Nl: Ze waren beste vrienden en deden alles samen.
En: They were best friends and did everything together.

Nl: Op een zonnige dag zagen ze iets nieuws, iets spannends: een tandemfiets.
En: One sunny day, they saw something new, something exciting: a tandem bike.

Nl: “Laten we het proberen!
En: “Let’s give it a try!”

Nl: “, zei Jan.
En: said Jan.

Nl: De fiets was lang, met twee zitjes, zoals een lange worst.
En: The bike was long, with two seats, like a long sausage.

Nl: De kleur was blauw, net zo blauw als de Amsterdamse gracht.
En: The color was blue, as blue as the Amsterdam canal.

Nl: Jan sprong op het voorste zadel, zijn voeten konden net bij de pedalen.
En: Jan jumped on the front saddle, his feet just reaching the pedals.

Nl: “Kom op, Lotte”, riep hij.
En: “Come on, Lotte,” he called.

Nl: Lotte klom op het achterste zadel en hing aan Jan’s schouders.
En: Lotte climbed onto the back saddle and clung to Jan’s shoulders.

Nl: Met een duw zetten ze zich af, maar oh jee!
En: With a push, they set off, but oh dear!

Nl: Ze schudden heen en weer als een blad in de wind.
En: They shook back and forth like a leaf in the wind.

Nl: Voorbijgangers stopten en lachten, sommigen maakten zelfs foto’s.
En: Passersby stopped and laughed, some even took pictures.

Nl: Jan en Lotte wankelden over de brug, ringelten de bel, maakten gekke geluiden.
En: Jan and Lotte wobbled over the bridge, rang the bell, made silly sounds.

Nl: De fiets leek te dansen, net als de sloten van Amsterdam.
En: The bike seemed to dance, just like the canals of Amsterdam.

Nl: Plotseling, bij de bocht van de gracht, verloren ze hun evenwicht.
En: Suddenly, at the curve of the canal, they lost their balance.

Nl: In een plons!
En: Splash!

Nl: daar gingen ze de gracht in, samen met de blauwe fiets.
En: There they went into the canal, along with the blue bike.

Nl: Het water was koud en donker, maar Jan en Lotte konden erom lachen.
En: The water was cold and dark, but Jan and Lotte could laugh about it.

Nl: Ze klauterden op de kade, drijfnat maar blij.
En: They climbed onto the quay, soaked but happy.

Nl: Midden in de lachbuien keken ze elkaar aan.
En: Amid their laughter, they looked at each other.

Nl: Dit was de leukste dag van hun leven.
En: This was the most fun day of their lives.

Nl: De zon zakte onder de horizon, de lucht gevuld met een roze gloed.
En: The sun sank below the horizon, the sky filled with a pink glow.

Nl: Jan en Lotte, nu droog, zaten naast elkaar op de kade, de blauwe fiets naast hen.
En: Jan and Lotte, now dry, sat side by side on the quay, the blue bike next to them.

Nl: Lotte keek naar Jan en zei: “Dat was zo gek, Jan!
En: Lotte looked at Jan and said, “That was so crazy, Jan!

Nl: Maar het was ook een leuk avontuur.
En: But it was also a fun adventure.”

Nl: “Jan knikte en zei: “Het beste avontuur dat vrienden samen kunnen meemaken.
En: Jan nodded and said, “The best adventure friends can experience together.

Nl: En er zullen er nog veel meer komen, Lotte.
En: And there will be many more, Lotte.”

Nl: ” Ze keken naar de ondergaande zon, hand in hand.
En: They watched the setting sun, hand in hand.

Nl: En vanaf die dag, zwoeren ze, ze zouden elke avontuur, elk gelach, elke plons, samen beleven.
En: And from that day on, they swore, they would experience every adventure, every laughter, every splash together.

Vocabulary Words:
Amsterdam : Amsterdam
sloten : canals
verse : fresh
stroopwafels : stroopwafels
vrienden : friends
Jan : Jan
Lotte : Lotte
kort : short
donker : dark
haar : hair
rode : red
pet : cap
krullend : curly
blonde : blonde
lokken : locks
maakte : painted
tulpen : tulips
zonnige : sunny
tandem : tandem
fiets : bike
proberen : try
lang : long
worst : sausage
blauw : blue
gracht : canal
sprong : jumped
zitjes : seats
konden : reaching
pedalen : pedals
hing : clung