The Tower of Unity: Conquering Fears and Limits

In this episode, we'll witness the triumph of teamwork as Marta, Anna, and Jordi conquer their fears and limitations to build a tower that surpasses expectations.

Ca: Un dia radiant, amb un sol que brillava enmorronat sobre els edificis de Barcelona, la Marta, la Anna i el Jordi caminaven per l'emblemàtica Rambla, embolicats per una marea d'alegria. Era la Diada, una jornada especial plena de tradicions, i aquest any, decidiren formar part d'un d'ells. Un concurs de torres humanes, o castells com se'ls coneix aquí, havia atret la seva atenció.
En: One radiant day, with a sun that shone brightly over the buildings of Barcelona, Marta, Anna, and Jordi walked along the emblematic Rambla, immersed in a sea of happiness. It was the Diada, a special day full of traditions, and this year, they decided to take part in one of them. A contest of human towers, or castells as they are known here, had caught their attention.

Ca: La Marta era una noia de cintura petita que amava la dansa, amb una gran habilitat per l'equilibri. La Anna, més forta i robusta, tenia l'experiència de jocs d'infant carregant sobre les seves espatlles la seva germana petita. El Jordi era astut i ràpid; sabia exactament a on calia ser a cada moment. Tot i així, cap d'ells havia estat mai en un equip de castellers. Estaven emocionats però també nerviosos.
En: Marta was a petite girl who loved dancing, with great skill in balance. Anna, stronger and more robust, had experience playing games as a child, carrying her little sister on her shoulders. Jordi was clever and quick; he knew exactly where to be at every moment. However, none of them had ever been on a team of castellers. They were excited, but also nervous.

Ca: Enmig de la bulliciosa multitud es trobaven els Valents de Barcelona, els castellers que competirien contra Marta, Anna i Jordi. Amb la seva faldilla negra, camisa blanca i faixa vermella, semblaven de peça de museu, però amb una força que inspirava respecte. Havien guanyat el concurs els últims tres anys i a tots els hi esglaiava l'idea de fer-los front.
En: Amidst the bustling crowd were the Valents de Barcelona, the castellers who would compete against Marta, Anna, and Jordi. With their black skirt, white shirt, and red sash, they looked like museum artifacts, but with a strength that commanded respect. They had won the contest for the past three years, and the idea of facing them sent shivers down everyone's spines.

Ca: Quan va arribar el moment, la Marta, la Anna i en Jordi es dirigiren cap al centre de la plaça. La Anna, gràcies a la seva força, seria la base de la torre. La Marta, amb la seva lleugeresa i agilitat, es pujaria amunt i el Jordi es mouria ràpid per donar suport on calgués. Però tot i que ho tenien tot planificat, enmig de l'enrenou, en Jordi va perdre l'equilibri, amenaçant la integritat de la torre.
En: When the moment came, Marta, Anna, and Jordi headed towards the center of the square. Anna, thanks to her strength, would be the foundation of the tower. Marta, with her lightness and agility, would climb up, and Jordi would quickly move to provide support wherever needed. But even though they had everything planned, amidst the chaos, Jordi lost his balance, jeopardizing the integrity of the tower.

Ca: En aquest moment crític, el Jordi va recordar els mots de la seva àvia que sempre li repetia quan era petit: "la unió fa la força". Amb això en ment, en Jordi va fer una última empenta per recolzar la seva torre. Aquest esforç extra va permetre a la Marta arribar a la cima, formant una torre completa davant la multitud eufòrica.
En: In this critical moment, Jordi remembered the words of his grandmother, which she always used to repeat to him when he was little: "unity is strength." With that in mind, Jordi made one final push to support their tower. This extra effort allowed Marta to reach the top, forming a complete tower in front of the euphoric crowd.

Ca: Amb l'adrenalina corrent per les venes, la Marta, l'Anna i en Jordi van veure com els Valents de Barcelona no aconseguien guanyar en aquesta ocasió. La taverna envià un crit que es va sentir a tota la ciutat. Havien guanyat! Havien superat el desafiament!
En: With adrenaline coursing through their veins, Marta, Anna, and Jordi watched as the Valents de Barcelona failed to win on this occasion. The plaza erupted in a cheer that could be heard throughout the city. They had won! They had overcome the challenge!

Ca: Finalment, la Marta, l'Anna i en Jordi van celebrar amb gran alegria, sabent que havien superat les seves pors i limitacions. Havia estat una diada inoblidable, un record que guardarien sempre en el seu cor, de la seva estimada Barcelona. Havien aprés una lliçó molt valuosa respecte el treball en equip i l'amistat.
En: Finally, Marta, Anna, and Jordi celebrated with great joy, knowing that they had surpassed their fears and limitations. It had been an unforgettable Diada, a memory they would always hold dear in their hearts, of their beloved Barcelona. They had learned a valuable lesson about teamwork and friendship.