The Triumph of a Tongue Twister: Sibling Support and Success

In this episode, we'll witness the heartwarming story of Jakub and his sister, Agnieszka, as they overcome challenges and celebrate success through the power of determination and sibling support.

Pl: W pewnej opłakanie deszczowej niedzieli w Warszawie, Jakub, dziesięcioletni chłopiec, próbował nauczyć się łamańca językowego.
En: On a gloomy rainy Sunday in Warsaw, Jakub, a ten-year-old boy, was trying to learn a tongue twister.

Pl: Zabawa ta miała być przygotowaniem do niezwykłego konkursu, do którego miał zgłosić się w szkole następnego dnia.
En: This game was meant to prepare him for an extraordinary contest that he was going to participate in at school the next day.

Pl: Zwycięzca miał otrzymać nową konsolę do gier, której Jakub bardzo pragnął.
En: The winner would receive a new gaming console, which Jakub desperately wanted.

Pl: Jakub ciężko pracował nad wymową trudnych słów.
En: Jakub worked hard on pronouncing the difficult words.

Pl: "W Szczebrzeszynie chrząszcz brzęczy w trzcinie, i Szczebrzeszyn z tego słynie."
En: "In Szczebrzeszyn, the beetle buzzes in the reeds, and Szczebrzeszyn is famous for it."

Pl: Łamańca ten nie był łatwy, ale Jakub był zdeterminowany, by go opanować.
En: This tongue twister was not easy, but Jakub was determined to master it.

Pl: Jego starsza siostra, Agnieszka, patrzyła na jego zabiegi z rozbawieniem.
En: His older sister, Agnieszka, watched his efforts with amusement.

Pl: Często poprawiała go, ale zawsze z ciepłym uśmiechem na twarzy.
En: She often corrected him, but always with a warm smile on her face.

Pl: Znowu jakub powtarzał łamańca, a Agnieszka słuchała, uśmiechając się.
En: Once again, Jakub repeated the tongue twister, while Agnieszka listened, smiling.

Pl: Ale gdy deszcz przestał padać, Agnieszka wpadła na pomysł.
En: But when the rain stopped, Agnieszka came up with an idea.

Pl: "Dawaj, pójdziemy na spacer," zaproponowała.
En: "Come on, let's go for a walk," she suggested.

Pl: Jakub patrzył na nią niepewnie.
En: Jakub looked at her uncertainly.

Pl: "Ćwiczenie języka podczas spaceru pomoże ci lepiej zrozumieć łamańce," dodała.
En: "Practicing the language during the walk will help you better understand the tongue twister," she added.

Pl: Podeszli do królewskiego parku Łazienki z jego zielonymi alejami, wspaniałymi fontannami i majestatycznymi orłami gnieżdżącymi się w tej oazie miejskiej.
En: They approached the royal Lazienki Park with its green alleys, magnificent fountains, and majestic eagles nesting in this urban oasis.

Pl: Jakub podziwiał piękno parku, ale za każdym razem, gdy próbował powiedzieć łamańca, zawsze coś szło nie tak.
En: Jakub admired the beauty of the park, but every time he tried to say the tongue twister, something always went wrong.

Pl: "To jest trudne," zrezygnowany powiedział Jakub.
En: "This is difficult," Jakub said, feeling discouraged.

Pl: "Wiem," odpowiedziała Agnieszka.
En: "I know," Agnieszka replied.

Pl: "Ale nie rezygnuj.
En: "But don't give up.

Pl: Pamiętaj, że ćwiczenie czyni mistrza."
En: Remember, practice makes perfect."

Pl: Do końca dnia Jakub powtarzał łamańca tak często, że prawie go miał.
En: By the end of the day, Jakub repeated the tongue twister so many times that he almost had it.

Pl: Następnego dnia w szkole, Jakub stanął przed swoimi kolegami z klasy i nauczycielami.
En: The next day at school, Jakub stood in front of his classmates and teachers.

Pl: Początkowo zdenerwowany, pamiętał jednak o pozytywnych słowach Agnieszki.
En: Initially nervous, he remembered Agnieszka's words of encouragement.

Pl: Przyjął głęboki oddech i zaczął mówić.
En: He took a deep breath and began to speak.

Pl: "W Szczebrzeszynie chrząszcz brzęczy w trzcinie, i Szczebrzeszyn z tego słynie."
En: "In Szczebrzeszyn, the beetle buzzes in the reeds, and Szczebrzeszyn is famous for it."

Pl: Przeszedł przez cały łamańca bez zająknięcia się.
En: He went through the entire tongue twister without stumbling.

Pl: Poklaski wypełniły salę, a Jakub czuł, jak jego twarz zachwytem się rumieni.
En: Applause filled the room, and Jakub felt his face flush with delight.

Pl: Wygrał!
En: He won!

Pl: Konsola do gier była jego.
En: The gaming console was his.

Pl: Jakub zrozumiał wtedy, że to nie tylko zwycięstwo w konkursie, ale zwycięstwo nad własnymi lękami poprzez ciężką pracę i determinację.
En: Jakub realized then that it was not just a victory in the contest, but a triumph over his own fears through hard work and determination.

Pl: Teraz patrzył na Agnieszkę z wdzięcznością, zdając sobie sprawę, że bez niej by tego nie dokonał.
En: Now he looked at Agnieszka with gratitude, realizing that he couldn't have done it without her.

Pl: Ta historia o bratersko-siostrzanej miłości zakończyła się wyjątkowo dobrze, dając dzieciom satysfakcjonujący koniec dnia pełnego małych i dużych wyzwań.
En: This story of sibling love ended exceptionally well, giving the children a satisfying end to a day full of little and big challenges.