The Triumph of Polish Tongue Twisters

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Story Transcript:
Pl: W poniedziałkowy poranek, Jan z Warszawy czekał na swoje przyjaciółki.
En: On a Monday morning, Jan from Warsaw was waiting for his friends.

Pl: Miał wielkie plany – chciał nauczyć Annę i Katarzynę łamańców języka polskiego.
En: He had big plans – he wanted to teach Anna and Katarzyna some tongue twisters in the Polish language.

Pl: Było to duże wyzwanie, gdyż obie dziewczyny pochodziły z Anglii i dopiero uczyły się języka polskiego, ale Jan był zdecydowany.
En: This was a big challenge because both girls were from England and were just learning Polish, but Jan was determined.

Pl: Na głównym Placu Zamkowym w Warszawie, Jan zaprosił Annę i Katarzynę do uroczej kawiarni.
En: On the main Castle Square in Warsaw, Jan invited Anna and Katarzyna to a charming café.

Pl: To miejsce było pełne tętniącego życia – turystów, studentów, artystów.
En: The place was full of vibrant life – tourists, students, and artists.

Pl: Tuż obok mieścił się Zamek Królewski, dumny i pełen historii.
En: Right next to it was the Royal Castle, proud and full of history.

Pl: Od razu zaczęły się ćwiczenia językowe.
En: They immediately started their language exercises.

Pl: “Spróbujcie powiedzieć ‘W Szczebrzeszynie chrząszcz brzęczy w trzcinie'”- powiedział Jan, uśmiechając się szeroko.
En: “Try saying ‘In Szczebrzeszyn a beetle buzzes in the reeds’,” Jan said, smiling widely.

Pl: Anna i Katarzyna spojrzały na niego z przerażeniem.
En: Anna and Katarzyna looked at him with horror.

Pl: Później, po wielu próbach, ich wymowa dalej była niezgrabna.
En: Later, after many attempts, their pronunciation was still clumsy.

Pl: Słowa brzmiały jak dziwne dźwięki, a nie jak zdanie.
En: The words sounded like strange sounds rather than a sentence.

Pl: Śmiali się z siebie nawzajem, tworząc prawdziwe przedstawienie dla innych gości w kawiarni.
En: They laughed at themselves, creating a true performance for the other guests in the café.

Pl: Przez kilka tygodni spotykali się regularnie.
En: For several weeks, they met regularly.

Pl: Jan cierpliwie tłumaczył znaczenie słów, pomagał z wymową.
En: Jan patiently explained the meanings of words and helped with pronunciation.

Pl: Dziewczęta były zdeterminowane, żeby nauczyć się nowych słów, ale łamańce języka polskiego były trudne.
En: The girls were determined to learn new words, but the Polish tongue twisters were difficult.

Pl: Kawałek po kawałku, ich wymowa stawała się coraz lepsza.
En: Piece by piece, their pronunciation became better.

Pl: Nadszedł czas na wielki test.
En: The time for the big test arrived.

Pl: W kolejne poniedziałkowe popołudnie, Jan podał im nowy łamańce.
En: On the following Monday afternoon, Jan gave them a new tongue twister.

Pl: “Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego”, powiedział.
En: “King Karol bought Queen Karolina coral-colored beads,” he said.

Pl: Anna i Katarzyna spojrzały na niego i zaczęły mówić, powoli i ostrożnie, starając się wymówić każde słowo poprawnie.
En: Anna and Katarzyna looked at him and started speaking slowly and cautiously, trying to pronounce each word correctly.

Pl: Jan posłuchał uważnie, uśmiechając się.
En: Jan listened attentively, smiling.

Pl: “Udało wam się!
En: “You did it!”

Pl: ” – wykrzyknął.
En: he exclaimed.

Pl: Anna i Katarzyna roześmiały się z radości.
En: Anna and Katarzyna burst into laughter with joy.

Pl: Te trudne łamańce, które przed tygodniami były dla nich zupełnym koszmarem, teraz stały się osiągalnym celem.
En: Those difficult tongue twisters that were a complete nightmare for them weeks ago had now become attainable goals.

Pl: Cała kawiarnia zaczęła klaskać, a dziewczęta czerwieniły się z dumy.
En: The entire café started clapping, and the girls blushed with pride.

Pl: Opowieść ta pokazuje, że z determinacją i cierpliwością możemy osiągnąć wszystko, nawet nauczyć się trudnych łamańców języka polskiego.
En: This story shows that with determination and patience, we can achieve anything, even learning difficult Polish tongue twisters.

Pl: Kończąc ten dzień, Anna, Katarzyna i Jan wiedzieli, że przeżyli wspaniałą przygodę.
En: As they ended the day, Anna, Katarzyna, and Jan knew they had experienced a wonderful adventure.

Pl: I mieli nadzieję, że kolejna już czeka za rogiem.
En: And they hoped that another one was just around the corner.

Vocabulary Words:
Poniedziałek : Monday
poranek : morning
Jan : Jan
Warszawa : Warsaw
czekać : waiting
przyjaciele : friends
wielkie plany : big plans
nauczyć : teach
łamańce : tongue twisters
język polski : Polish language
wyzwanie : challenge
dziewczyny : girls
Anglia : England
uczyć się : learning
zdecydowany : determined
główny : main
Plac Zamkowy : Castle Square
zaprosił : invited
uroczy : charming
kawiarnia : café
miejsce : place
tętniące życie : vibrant life
turyści : tourists
studenci : students
artyści : artists
Zamek Królewski : Royal Castle
historia : history
ćwiczenia : exercises
mówiąc : saying
chrząszcz brzęczy : beetle buzzes