The Tulip Field: A Boy’s Adventure and Unexpected Beauty

In this episode, we'll follow Matthijs on a bike ride that leads him to a magical tulip field and an unexpected lesson about life and beauty.

Nl: In een gezellig hoekje van Breda, leefde een jongen genaamd Matthijs.
En: In a cozy corner of Breda, lived a boy named Matthijs.

Nl: Matthijs was een vrolijke kerel, altijd op zoek naar avontuur.
En: Matthijs was a cheerful guy, always looking for adventure.

Nl: Op een zonnige dag nam hij een besluit.
En: One sunny day, he made a decision.

Nl: "Vandaag is perfect om te gaan fietsen," dacht hij.
En: "Today is perfect for going biking," he thought.

Nl: Matthijs pakte zijn fiets uit de schuur en sprong op het zadel.
En: Matthijs grabbed his bike from the shed and hopped on the saddle.

Nl: Hij fietste de straat uit, langs de kerk en over het kanaal.
En: He cycled out of the street, past the church, and over the canal.

Nl: Al snel kwam hij in een gebied waar hij nog nooit eerder was geweest.
En: Soon, he arrived in an area where he had never been before.

Nl: Het was een mooi veld vol frisse, kleurrijke tulpen.
En: It was a beautiful field full of fresh, colorful tulips.

Nl: De bloemen glinsterden in de zon, ze maakten het landschap magisch.
En: The flowers glistened in the sun, making the landscape magical.

Nl: Maar Matthijs lette niet op.
En: But Matthijs wasn't paying attention.

Nl: Hij was verloren in zijn dagdroom en merkte niet op dat hij niet meer op het pad fietste.
En: He was lost in his daydream and didn't notice that he was no longer riding on the path.

Nl: Met een schok kwam hij tot stilstand.
En: With a jolt, he came to a stop.

Nl: Hij keek naar beneden en zag tot zijn schrik dat hij midden in het tulpenveld was beland.
En: He looked down and was shocked to see that he had ended up in the middle of the tulip field.

Nl: "Oh nee!
En: "Oh no!"

Nl: " zei Matthijs.
En: said Matthijs.

Nl: "Mijn excuses, bloemen!
En: "I'm sorry, flowers!"

Nl: " Hij sprong van zijn fiets en zette hem voorzichtig neer.
En: He jumped off his bike and carefully placed it down.

Nl: Vervolgens begon hij met veel zorg de platgetreden tulpen rechtop te zetten.
En: Then, he began uprighting the trampled tulips with great care.

Nl: Opeens hoorde hij een stem.
En: Suddenly, he heard a voice.

Nl: Het was de boer, de eigenaar van het tulpenveld.
En: It was the farmer, the owner of the tulip field.

Nl: "Wat denk je dat je doet, jongen?
En: "What do you think you're doing, boy?"

Nl: " vroeg de boer.
En: asked the farmer.

Nl: Matthijs draaide zich om en begon zich te verontschuldigen.
En: Matthijs turned around and started apologizing.

Nl: “Ik wilde niet door uw tulpenveld rijden, meneer.
En: "I didn't mean to ride through your tulip field, sir.

Nl: Ik was aan het dromen en lette niet op.
En: I was dreaming and not paying attention.

Nl: Het spijt me heel erg," zei Matthijs.
En: I'm really sorry," said Matthijs.

Nl: De boer keek naar de jongen en zag hoe oprecht Matthijs was.
En: The farmer looked at the boy and saw how sincere Matthijs was.

Nl: Hij accepteerde de excuses van Matthijs en gaf hem zelfs een handvol tulpenbollen.
En: He accepted Matthijs' apologies and even gave him a handful of tulip bulbs.

Nl: "Soms gebeuren er per ongeluk goede dingen, jongen," zei de boer, "met deze bollen kun je je eigen tulpentuin maken.
En: "Sometimes good things accidentally happen, boy," said the farmer, "with these bulbs, you can create your own tulip garden."

Nl: " Matthijs dankte de boer en beloofde goed voor de bollen te zorgen.
En: Matthijs thanked the farmer and promised to take good care of the bulbs.

Nl: En zo ging Matthijs, een beetje wijzer en met een nieuwe missie naar huis.
En: And so, Matthijs went home, a little wiser and with a new mission.

Nl: De volgende lente groeiden in de tuin van Matthijs de mooiste tulpen van heel Breda, een constante herinnering aan zijn avontuur.
En: The following spring, the most beautiful tulips in all of Breda grew in Matthijs' garden, a constant reminder of his adventure.