The Unforgettable Cabin Trip: How Three Friends Started a Fire!

In this episode, we'll join Anna, Lars, and Ingrid on an unforgettable journey to the mountains as they learn to start a fire with just the sun, some twigs, and a bit of ingenuity.

Nb: Anna, Lars og Ingrid hadde planlagt en hyttetur lenge.
En: Anna, Lars and Ingrid had planned a cabin trip for a long time.

Nb: De pakket opp bilen med soveposer, mat og alt de trengte for helgen.
En: They packed up the car with sleeping bags, food and everything they needed for the weekend.

Nb: De gledet seg til å tilbringe tid sammen på hytta på fjellet, men da de ankom hytta, innse de at de hadde glemt noe viktig - fyrstikker og papir for å starte en brann.
En: They were looking forward to spending time together at the cabin in the mountains, but when they arrived at the cabin, they realized that they had forgotten something important - matches and paper to start a fire.

Nb: Anna sa: "Hva skal vi gjøre nå?"
En: Anna said, "What shall we do now?"

Nb: Lars svarte: "Vi kan kanskje prøve å finne noen tørre kvister og bruke solen til å starte en brann."
En: Lars replied, "Maybe we can try to find some dry twigs and use the sun to start a fire."

Nb: Ingrid var skeptisk: "Tror du virkelig det vil fungere?"
En: Ingrid was skeptical: "Do you really think it will work?"

Nb: De vandret rundt i fjellene på jakt etter tørre kvister og grener, og til slutt fant de noen.
En: They wandered around the mountains looking for dry twigs and branches, and finally they found some.

Nb: De prøvde å bruke linsene fra brillene sine for å reflektere sollyset for å tenne opp kvistene, men det var ikke så lett som de trodde.
En: They tried to use the lenses of their glasses to reflect the sunlight to light the twigs, but it wasn't as easy as they thought.

Nb: Anna sa: "Vi kan prøve å lage en stabel av kvister og sette den i sollys, kanskje det vil hjelpe."
En: Anna said, "We can try making a stack of twigs and put it in the sunlight, maybe that will help."

Nb: Lars la til: "Ja, og så kan vi se etter noen steiner som gir gnister når de slås sammen."
En: Lars added, "Yes, and then we can look for some rocks that make sparks when they are struck together."

Nb: Ingrid var mer positiv nå.
En: Ingrid was more positive now.

Nb: De samlet opp en stor stabel med kvister og la den i solen.
En: They gathered up a large pile of twigs and laid it in the sun.

Nb: Så begynte de å lete etter steiner som kunne lage gnister.
En: Then they started looking for stones that could make sparks.

Nb: De prøvde forskjellige steiner og slo dem sammen, men ingen av dem fungerte.
En: They tried different stones and put them together, but none of them worked.

Nb: Lars sa: "Dette er ikke enkelt."
En: Lars said: "This is not easy."

Nb: Men Anna viste seg å være smart og laget en slags "lupe" ved å skjære et hull i bladet på en grønn plante med en kniv.
En: But Anna proved to be clever and made a kind of "magnifying glass" by cutting a hole in the leaf of a green plant with a knife.

Nb: De prøvde å bruke linsen på den nye "lupen" for å reflektere sollyset, og til slutt, etter mye prøving og feiling, så de røyken.
En: They tried using the lens of the new "magnifying glass" to reflect the sunlight and finally, after much trial and error, they saw the smoke.

Nb: De klappet og hoppet av glede, og endelig hadde de lykkes med å starte en brann!
En: They clapped and jumped for joy, and at last they had succeeded in starting a fire!

Nb: De tilbrakte resten av kvelden ved bålet og nøt varmen og hverandres selskap.
En: They spent the rest of the evening by the fire, enjoying the warmth and each other's company.

Nb: Og til slutt, da det ble mørkt, krøp de seg inn i soveposene og sovnet med et smil om munnen.
En: And finally, when it got dark, they crawled into their sleeping bags and fell asleep with smiles on their faces.

Nb: Turen deres til hytta på fjellet ble ikke akkurat som planlagt, men det var en uforglemmelig tur likevel.
En: Their trip to the cabin in the mountains didn't go exactly as planned, but it was an unforgettable trip nonetheless.