A Memorable Norwegian Wedding

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Lars var i en tradisjonell norsk bryllupsmottakelse og ble begeistret da han så bruden i hennes vakre hvite kjole.
En: Lars was at a traditional Norwegian wedding reception and was thrilled when he saw the bride in her beautiful white dress.

Nb: Han tok drinken sin og beveget seg mot kjolen, og ved et uhell sølte han drinken over hele kjolen.
En: He took his drink and moved towards the dress, accidentally spilling the drink all over the dress.

Nb: Bruden var knust og alle stirret på Lars.
En: The bride was devastated and everyone stared at Lars.

Nb: Ingrid, brudens beste venninne, prøvde å hjelpe til med å tørke opp, men endte opp med å søle sin egen drink på Henrik.
En: Ingrid, the bride’s best friend, tried to help dry up, but ended up spilling her own drink on Henrik.

Nb: De lo alle sammen og danset hele natten.
En: They all laughed and danced the night away.

Nb: Bryllupsmottaket fant sted på en gammel gård som hadde blitt pusset opp til arrangementet.
En: The wedding reception took place on an old farm that had been refurbished for the event.

Nb: Gården var omgitt av frodige grønne enger og maleriske åser.
En: The farm was surrounded by lush green meadows and picturesque hills.

Nb: Det var store vinduer i lokalet som lyste opp hele rommet.
En: There were large windows in the room that lit up the whole room.

Nb: De serverte tradisjonell norsk mat som gravlaks og fårikål.
En: They served traditional Norwegian food such as grave salmon and mutton cabbage.

Nb: Det var en stor dessertbord som fristet alle.
En: There was a large dessert table that tempted everyone.

Nb: Alle spiste og drakk og snakket om alt fra været til kommende bryllup.
En: Everyone ate and drank and talked about everything from the weather to upcoming weddings.

Nb: Senere på kvelden, begynte musikken å spille og alle tok til dansegulvet.
En: Later in the evening, the music started playing and everyone took to the dance floor.

Nb: Selv brudgommen, som vanligvis er sjenert på dansegulvet, hoppet og sprettet rundt.
En: Even the groom, who is usually shy on the dance floor, jumped and bounced around.

Nb: Lars så Ingrid og Henrik danse sammen og ble inspirert til å gå til Ingrid og spørre om en dans.
En: Lars saw Ingrid and Henrik dancing together and was inspired to go to Ingrid and ask for a dance.

Nb: Mens de danset, snakket de om kvelden og Ingrid sa: “Husk da du sølte drikken din på brudens kjole?”
En: As they danced, they talked about the evening and Ingrid said, “Remember when you spilled your drink on the bride’s dress?”

Nb: Lars begynte å beklage igjen, men Ingrid smilte og ristet på hodet.
En: Lars started to complain again, but Ingrid smiled and shook her head.

Nb: “Det var det som gjorde kvelden enda mer minneverdig,” sa hun.
En: “That’s what made the night even more memorable,” she said.

Nb: De lo begge to og fortsatte å danse.
En: They both laughed and continued dancing.

Nb: Lars følte seg lettet over at situasjonen hadde forandret seg og at de alle nå koste seg.
En: Lars felt relieved that the situation had changed and that they were now all enjoying themselves.

Nb: Natten fortsatte å bli et fantastisk minne, og folk snakket om bryllupet i lang tid etterpå.
En: The night went on to become a wonderful memory, and people talked about the wedding for a long time afterwards.

Nb: Lars husket alltid hva som skjedde, men han visste også at det var en opplevelse han aldri ville glemme.
En: Lars always remembered what happened, but he also knew that it was an experience he would never forget.

Nb: Til slutt, da musikken stoppet og folk begynte å forlate gården, var det en følelse av lykke og takknemlighet i luften.
En: Finally, as the music stopped and people began to leave the yard, there was a sense of happiness and gratitude in the air.

Nb: Historien om hvordan Lars sølte drinken på brudens kjole, og Ingrid sølte sin drink på Henrik, ville bli husket som en elsket anekdote av alle som var til stede denne kvelden.
En: The story of how Lars spilled his drink on the bride’s dress, and Ingrid spilled her drink on Henrik, would be remembered as a beloved anecdote by everyone present that evening.

Vocabulary Words:
Lars : Lars
tradisjonell : traditional
norsk : Norwegian
bryllupsmottakelse : wedding reception
brud : bride
hvit kjole : white dress
drikke : drink
ved et uhell : accidentally
søle : spilling
knust : devastated
beste venninne : best friend
tørke opp : dry up
lo : laughed
danset : danced
gammel gård : old farm
frodige grønne enger : lush green meadows
maleriske åser : picturesque hills
store vinduer : large windows
lyste opp : lit up
tradisjonell norsk mat : traditional Norwegian food
laks : salmon
fårikål : mutton cabbage
dessertbord : dessert table
fristet : tempted
snakket om : talked about
kommende bryllup : upcoming weddings
musikk : music
dansegulv : dance floor
sjenert : shy
inspirert : inspired
beklage : complaining
smilte : smiled
ristet på hodet : shook her head
minneverdig : memorable
lettet : relieved
situasjonen hadde forandret seg : situation had changed
fantastisk minne : wonderful memory
elsket : beloved
anekdote : anecdote
til stede : present
takknemlighet : gratitude