A Cup of Coffee & A New Friend: Lars & Buddy

In this episode, we'll join Lars on a heartwarming journey of friendship and adventure with an unlikely companion in the snowy mountains.

Nb: Lars var i fjellhytta si og nøt sitt andre kaffekrus.
En: Lars was in his mountain hut enjoying his second mug of coffee.

Nb: Han så utover utsikten og følte seg avslappet.
En: He looked out over the view and felt relaxed.

Nb: Plutselig hørte han noe som lød som reinsdyr.
En: Suddenly he heard something that sounded like reindeer.

Nb: Han så ut av vinduet og så det som kunne se ut som en liten hjord av reinsdyr.
En: He looked out the window and saw what looked like a small herd of reindeer.

Nb: Han gikk ut for å se nærmere på.
En: He went outside to take a closer look.

Nb: Et reinsdyr vandre mot hytta der Lars sto.
En: A reindeer walks towards the cabin where Lars was standing.

Nb: Lars ble overrasket og reflekterte ikke raskt nok da kaffekoppen hans traff reinsdyret.
En: Lars was surprised and did not reflect quickly enough when his coffee cup hit the reindeer.

Nb: Kaffen sprutet utover reinsdyrets pels og dyr som bokstavelig snakking var midt på stien.
En: The coffee splashed over the reindeer's fur and the animal was literally in the middle of the path.

Nb: Reinsdyret begynte å hoppe rundt og Lars visste ikke hva han skulle gjøre.
En: The reindeer started jumping around and Lars didn't know what to do.

Nb: Han tok en klut og begynte å tørke opp kaffen, men reinsdyret fortsatte å hoppe og ville ikke stoppe.
En: He took a cloth and started to wipe up the coffee, but the reindeer kept jumping and wouldn't stop.

Nb: Lars fikk plutselig en idé.
En: Lars suddenly had an idea.

Nb: Han sprang inn i hytta sin, tok en stor pose med gulrotskiver i kjøleskapet og gikk ut til reinsdyret.
En: He ran into his cabin, took a large bag of carrot slices from the fridge and went out to the reindeer.

Nb: Lars kastet gulrotskiver til reinsdyret og reinsdyret stoppet å hoppe.
En: Lars threw carrot slices to the reindeer and the reindeer stopped jumping.

Nb: Lars kunne rolig tørke kaffen av reinsdyrets pels og reinsdyret virket glad for gulrotskivene.
En: Lars could calmly wipe the coffee off the reindeer's fur and the reindeer seemed happy with the carrot slices.

Nb: Det viste seg at dette reinsdyret var alene og var et offer for en mutasjon som hadde skilt den fra flokken sin.
En: It turned out that this reindeer was alone and was the victim of a mutation that had separated it from its herd.

Nb: Lars bestemte seg for å ta vare på reinsdyret og ga det et navn, "Buddy".
En: Lars decided to take care of the reindeer and gave it a name, "Buddy".

Nb: Buddy ble hytte- og turselskap for Lars gjennom hele vinteren.
En: Buddy became a cabin and tour company for Lars throughout the winter.

Nb: De delte alt, til og med kaffen.
En: They shared everything, even the coffee.

Nb: En dag våknet Lars og så ut og så at Buddy ikke var der.
En: One day Lars woke up and looked out to see that Buddy was not there.

Nb: Lars ble bekymret og ble med umiddelbart på leting etter Buddy.
En: Lars became concerned and immediately joined the search for Buddy.

Nb: Han lette overalt, men til slutt så han Buddy et stykke bortenfor stien.
En: He looked everywhere, but finally he saw Buddy a little way beyond the path.

Nb: Buddy var ikke alene - den var sammen med en gruppe reinsdyr.
En: Buddy wasn't alone - it was with a group of reindeer.

Nb: Buddy hadde fått lov til å bli en del av flokken igjen.
En: Buddy had been allowed to become part of the pack again.

Nb: Lars visste at Buddy var lykkeligere med flokken sin og så derfor Buddy vandre avgårde mot nye eventyr sammen med de andre reinsdyrene.
En: Lars knew that Buddy was happier with his herd and therefore watched Buddy wander off to new adventures with the other reindeer.

Nb: Lars ventet på å se Buddy igjen, men han var glad for å ha hatt sin tid sammen med sin nye venn.
En: Lars was waiting to see Buddy again, but he was glad to have had his time with his new friend.