The Unintentional Linguistic Comic: A Budapest Language Class Blooper

Fluent Fiction – Hungarian
www.FluentFiction.org/Hungarian
Story Transcript:
Hu: Anna és László budapesti diákok.
En: Anna and László are students from Budapest.

Hu: Mindketten a Magyar Nyelv és Irodalom szakosok a főiskolán.
En: Both of them are majoring in Hungarian Language and Literature at the college.

Hu: Egy napon, amikor a magyar nyelvi órán ültek, valami váratlan történt.
En: One day, while they were sitting in a Hungarian language class, something unexpected happened.

Hu: Óra közepén, amikor a tanár felkérte őket, hogy beszéljenek a magyar nyelv sajátosságairól, László egyszer csak elkezdett furcsa szavakat használni.
En: In the middle of the class, when the teacher asked them to talk about the peculiarities of the Hungarian language, László suddenly started using strange words.

Hu: Nem tudta, mit mond, de valahogy a szavak egyszer csak kicsúsztak a száján.
En: He didn’t know what he was saying, but somehow the words just slipped out of his mouth.

Hu: Anna ránézett, majd hangosan felnevetett.
En: Anna looked at him and burst out laughing.

Hu: Ez volt az első alkalom, hogy Lászlót zavarban látták.
En: It was the first time they had seen László embarrassed.

Hu: Normális esetben mindig magabiztos volt.
En: Normally, he was always confident.

Hu: De valami eltérítette őt.
En: But something had thrown him off.

Hu: Elnevette magát.
En: He laughed at himself.

Hu: Olyan szavakat használt, mint “szerpentin”, “főnix” és “hiperbolikus”, amelyek nagyon viccesen hangzottak a magyar nyelvi környezetben.
En: He used words like “serpentine,” “phoenix,” and “hyperbolic,” which sounded very funny in the Hungarian language setting.

Hu: A tanár kezdetben meglepődött, de később maga is elnevette magát.
En: The teacher was initially surprised, but later she too laughed.

Hu: Azt mondta, hogy ez az első alkalom, hogy ilyen szavakat hall a magyar nyelvi órán.
En: She said that this was the first time she had heard such words in a Hungarian language class.

Hu: Az osztályban mindenki szívélyes hangulatban volt, mivel ez a helyzet a nap teljesen váratlan humorforrásává vált.
En: The whole class was in a warm mood, as this situation had turned into a completely unexpected source of humor for the day.

Hu: Az esetről beszámoltak a főiskola újságjában is.
En: The incident was also reported in the college newspaper.

Hu: Még a helyi televízió is interjút készített Lászlóval.
En: Even the local television interviewed László.

Hu: Megkérdezték, hogyan jutottak eszébe ezek a szavak.
En: They asked him how he came up with these words.

Hu: Ő csak azt mondta, hogy fogalma sincs.
En: He simply said he had no idea.

Hu: Így történt, hogy László, aki általában csendben és visszafogottan viselkedett, hirtelen a középpontba került.
En: So it happened that László, who usually behaved quietly and reservedly, suddenly became the center of attention.

Hu: Vicces szavai híressé tették őt a főiskolán, és még a városban is ismertté váltak.
En: His funny words made him famous at the college, and even in the city he became known.

Hu: De ami a legfontosabb, hogy László képes volt nevetni magán.
En: But most importantly, László was able to laugh at himself.

Hu: Megtanulta, hogy minden helyzetben derűsnek kell lenni.
En: He learned to be cheerful in every situation.

Hu: Anna pedig megerősítette, hogy a hosszú ideje tartó barátság bizonyára csodálatos.
En: Anna reaffirmed that their long-lasting friendship was truly wonderful.

Hu: Ettől a naptól kezdve, amikor László érezte, hogy az élet nehéz, csak eszébe jutott, milyen vicces szavakat mondott a magyar nyelvi órán.
En: From that day on, whenever László felt that life was tough, he just remembered the funny words he said in the Hungarian language class.

Hu: És mindig eszébe jutott Anna nevetése.
En: And he always remembered Anna’s laughter.

Hu: Ez mindig megnevettette őt is, és ez segített neki átvészelni a nehéz időket.
En: It always made him laugh too, and this helped him get through tough times.

Hu: Így Anna és László emlékezett arra a vicces napra Budapesten, amikor László elszólta magát a magyar nyelvórán.
En: So Anna and László remembered that funny day in Budapest when László slipped up in the Hungarian language class.

Vocabulary Words:
diákok : students
Budapest : Budapest
magyar : Hungarian
nyelv : Language
irodalom : Literature
főiskola : college
óra : class
váratlan : unexpected
sajátosságok : peculiarities
furcsa : strange
tanár : teacher
szavak : words
felnevetett : laughing
zavarban : embarrassed
magabiztos : confident
eltérítette : threw off
beszámoltak : reported
újság : newspaper
interjút készített : interviewed
középpontba került : center of attention
derűs : cheerful
barátság : friendship
csodálatos : wonderful
nehéz : tough
emlékezett : remembered
elszólta magát : slipped up