The Wallet Swap: A Serendipitous Saturday Tradition

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: En något speciell lördagmorgon vaknade Erik i sin breda säng i sin lägenhet i Östermalm, Stockholm.
En: On a somewhat special Saturday morning, Erik woke up in his wide bed in his apartment in Östermalm, Stockholm.

Sv: Solen syntes mellan gardinerna och fåglarna kvittrade utanför.
En: The sun was peeking through the curtains and birds were chirping outside.

Sv: Samtidigt några gator bort vaknade även Ingrid.
En: At the same time, a few streets away, Ingrid also woke up.

Sv: Erik älskade lördagar.
En: Erik loved Saturdays.

Sv: Han älskade att springa längs kajen och äta frukost på sitt favoritkafé, Signatur.
En: He loved running along the quay and having breakfast at his favorite café, Signatur.

Sv: Signatur var ett gammalt kafé i ett hus från 1800-talet på Söder.
En: Signatur was an old café in a 19th-century building in Söder.

Sv: När Ingrid tänkte på lördagar tänkte hon på croissanter.
En: When Ingrid thought of Saturdays, she thought of croissants.

Sv: De måste vara från Signatur, hennes smaklökar tillät inget annat.
En: They had to be from Signatur, her taste buds wouldn’t accept anything else.

Sv: Ingrid nådde Signatur samtidigt som Erik.
En: Ingrid arrived at Signatur at the same time as Erik.

Sv: De båda stod i kön, förberedde sina plånböcker.
En: They both stood in line, preparing their wallets.

Sv: Ingrid lade ifrån sig sin på disken när hon letade efter sina glasögon.
En: Ingrid placed hers on the counter while searching for her glasses.

Sv: Erik, som stod efter henne, lade märke till hennes fina handväska.
En: Erik, standing behind her, noticed her beautiful handbag.

Sv: Men inte hennes plånbok.
En: But not her wallet.

Sv: Erik beställde sin frukost och räckte fram sin plånbok.
En: Erik ordered his breakfast and handed over his wallet.

Sv: “Det är inte nog med pengar, herr Erik,” sa servitrisen, menande blicken på plånboken.
En: “There isn’t enough money, Mr. Erik,” said the waitress, glancing at the wallet.

Sv: Erik såg sin plånbok.
En: Erik looked at his wallet.

Sv: Eller, snarare, Ingrids plånbok.
En: Or rather, Ingrid’s wallet.

Sv: Ingrid, som var redo att betala, märkte samma sak – men tvärtom.
En: Ingrid, ready to pay, noticed the same thing – but the other way around.

Sv: Självklart blev Ingrid och Erik chockade.
En: Naturally, Ingrid and Erik were shocked.

Sv: Båda stod där med varandras plånböcker i händerna.
En: They both stood there with each other’s wallets in their hands.

Sv: De pekade på varandra samtidigt, ett utrop lämnade deras munnar samtidigt: “Det är din plånbok!
En: They pointed at each other simultaneously, an exclamation escaped their mouths at the same time: “It’s your wallet!”

Sv: “Men Ingrid och Erik var artiga.
En: But Ingrid and Erik were polite.

Sv: De log mot varandra, skrattade lite och bytte plånböcker.
En: They smiled at each other, laughed a little, and exchanged wallets.

Sv: De släppte deras bekymmer, betalade och njöt av sina frukostar.
En: They let go of their worries, paid, and enjoyed their breakfasts.

Sv: Efter en stund, Erik vågade sig fram till Ingrids bord.
En: After a while, Erik dared to approach Ingrid’s table.

Sv: “Kanske vi kan skratta åt det här igen, vid en annan frukost?
En: “Maybe we can laugh about this again, over another breakfast?”

Sv: ” Frågade han, röd i ansiktet.
En: he asked, blushing.

Sv: Ingrid skrattade och svarade: “Ja, kanske det.
En: Ingrid laughed and replied, “Yes, maybe.

Sv: Men jag tar din plånbok nästa gång.
En: But next time, I’ll take your wallet.”

Sv: ” Och så, utan att planera det, blev Signatur både Eriks och Ingrids lördagstradition.
En: And so, without planning it, Signatur became both Erik’s and Ingrid’s Saturday tradition.

Sv: De åt frukost där tillsammans varje lördag.
En: They had breakfast there together every Saturday.

Sv: Alltid med varsitt öga på sin plånbok.
En: Always keeping an eye on their wallets.

Sv: Men ibland, bara ibland, bytte de plånböcker ändå.
En: But sometimes, just sometimes, they still exchanged wallets.

Sv: För att få en anledning att träffas igen, och skratta åt deras roliga missöde.
En: To have a reason to meet again and laugh at their funny mishap.

Vocabulary Words:
lördag : Saturday
morgon : Morning
säng : Bed
lägenhet : Apartment
gardiner : Curtains
fåglar : Birds
kvittrande : Chirping
gator : Streets
springa : Running
kaj : Quay
frukost : Breakfast
kafé : Café
gammal : Old
hus : Building
croissanter : Croissants
smaklökar : Taste buds
disk : Counter
glasögon : Glasses
plånbok : Wallet
servitris : Waitress
pengar : Money
tillräckligt : Enough
lade märke till : Noticed
fina : Beautiful
handväska : Handbag
artiga : Polite
log : Smiled
skrattade : Laughed
bytte : Exchanged
anledning : Reason