The Windmill’s Rescue: A Selfie Gone Wrong

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: In Amsterdam, leeft een man, Jan.
En: In Amsterdam, there lives a man named Jan.

Nl: Hij woont naast een prachtige, oude windmolen.
En: He lives next to a beautiful, old windmill.

Nl: Op een zonnige dag besluit Jan een foto te maken.
En: On a sunny day, Jan decides to take a photo.

Nl: Hij wil een selfie met zijn fiets, met de windmolen achter hem.
En: He wants to take a selfie with his bike, with the windmill behind him.

Nl: Jan pakt zijn fiets en rijdt naar de windmolen.
En: Jan grabs his bike and rides to the windmill.

Nl: Al rijdend probeert hij met één hand zijn telefoon goed te houden.
En: While riding, he tries to hold his phone steady with one hand.

Nl: Met de andere hand houdt hij zijn fiets in balans.
En: With the other hand, he tries to balance his bike.

Nl: Het gaat mis.
En: It goes wrong.

Nl: Plotseling rijdt Jan zo de gracht naast de windmolen in.
En: Suddenly, Jan rides right into the canal next to the windmill.

Nl: Een grote plons!
En: A big splash!

Nl: Jan en zijn fiets liggen in de gracht.
En: Jan and his bike are in the canal.

Nl: Hij kan zwemmen en komt boven water.
En: He can swim and surfaces.

Nl: Maar, zijn fiets en telefoon zijn gezonken naar de bodem van de gracht.
En: But his bike and phone have sunk to the bottom of the canal.

Nl: Een meisje ziet alles gebeuren.
En: A girl sees everything.

Nl: Snelle Lieke is haar naam.
En: Her name is Quick Lieke.

Nl: Ze springt op haar fiets en rijdt snel naar huis.
En: She jumps on her bike and quickly rides home.

Nl: Daar haalt ze een touw en gaat weer terug naar de plek van de grote plons.
En: There, she grabs a rope and goes back to the spot of the big splash.

Nl: Jan is nat en koud.
En: Jan is wet and cold.

Nl: Hij staat aan de kant van de gracht en kijkt naar de plek waar zijn fiets is gezonken.
En: He stands on the side of the canal and looks at the spot where his bike sank.

Nl: Dan ziet hij Lieke.
En: Then he sees Lieke.

Nl: Ze heeft een touw bij zich.
En: She has a rope with her.

Nl: Samen gooien ze het touw in de gracht.
En: Together, they throw the rope into the canal.

Nl: Na vele pogingen vissen ze de fiets op.
En: After many tries, they fish out the bike.

Nl: Jan is blij.
En: Jan is happy.

Nl: Maar, zijn telefoon is nog steeds op de bodem.
En: But his phone is still at the bottom.

Nl: Lieke heeft een plan.
En: Lieke has a plan.

Nl: Ze loopt naar een groep duiven in de buurt.
En: She walks over to a group of pigeons nearby.

Nl: Ze heeft altijd wat zaad bij zich, voor de duiven.
En: She always has some seeds with her, for the pigeons.

Nl: De duiven komen naar haar toe.
En: The pigeons come towards her.

Nl: Ze wijst naar de gracht.
En: She points to the canal.

Nl: “Kunnen jullie helpen?
En: “Can you help?”

Nl: ” vraagt ze.
En: she asks.

Nl: De duiven kijken naar elkaar, dan naar de gracht.
En: The pigeons look at each other, then at the canal.

Nl: Ze vliegen op en duiken in de gracht.
En: They fly up and dive into the canal.

Nl: Na een tijdje komt een duif omhoog, met iets glimmends in zijn snavel.
En: After a while, a pigeon emerges with something shiny in its beak.

Nl: Het is de telefoon van Jan!
En: It’s Jan’s phone!

Nl: Jan kan het niet geloven.
En: Jan can’t believe it.

Nl: Hij bedankt Lieke en de duiven.
En: He thanks Lieke and the pigeons.

Nl: Hij is nog steeds nat en koud.
En: He is still wet and cold.

Nl: Maar nu is hij ook blij en verrast.
En: But now he is also happy and surprised.

Nl: Hij kijkt naar zijn fiets, dan naar de windmolen.
En: He looks at his bike, then at the windmill.

Nl: Misschien zijn sommige foto’s het risico niet waard, denkt hij.
En: Maybe some photos are not worth the risk, he thinks.

Nl: Van die dag af aan maakt Jan geen selfies meer tijdens het fietsen.
En: From that day on, Jan no longer takes selfies while cycling.

Nl: Hij en Lieke worden goede vrienden.
En: He and Lieke become good friends.

Nl: Ze voeren samen de duiven en vertellen elkaar verhalen over Amsterdam, de windmolen, en de dag van de grote plons.
En: They feed the pigeons together and tell each other stories about Amsterdam, the windmill, and the day of the big splash.

Nl: Jan’s fiets en telefoon werken nog steeds, al is het met een paar krassen.
En: Jan’s bike and phone still work, despite some scratches.

Nl: En dat is oké, want elke kras herinnert Jan aan het avontuur dat hij heeft beleefd.
En: And that’s okay, because each scratch reminds Jan of the adventure he had.

Vocabulary Words:
Amsterdam : Amsterdam
Jan : Jan
man : man
genoemd : named
woont : lives
naast : next to
prachtige : beautiful
oude : old
windmolen : windmill
zonnig : sunny
dag : day
besluit : decides
nemen : take
foto : photo
selfie : selfie
fiets : bike
pakt : grabs
rijdt : rides
stabiel : steady
één hand : one hand
balans : balance
gaat mis : goes wrong
gracht : canal
grote plons : big splash
zwemmen : swim
komt boven water : surfaces
gezonken : sunk
bodem : bottom
meisje : girl
ziet : sees