Trapped in the Rain: Finding Solace in Bergen’s Cozy Café

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Ole var en mann som bodde i Bergen.
En: Ole was a man who lived in Bergen.

Nb: Det er kjent som byen mellom de syv fjell, byen med fiskemarked, og for regnet.
En: It is known as the city between the seven mountains, the city with the fish market, and for the rain.

Nb: Nå var det regn, mye regn.
En: And now it was raining, a lot of rain.

Nb: Og Ole, han var fanget i det.
En: And Ole, he was trapped in it.

Nb: Ole hadde glemt paraplyen sin hjemme.
En: Ole had forgotten his umbrella at home.

Nb: Han stod midt i byen, hans våte klær klistret seg til kroppen hans.
En: He stood in the middle of the city, his wet clothes clinging to his body.

Nb: Trærne hang tunge av vann, og gatene ble gjort om til strie bekker.
En: The trees hung heavy with water, and the streets turned into rushing streams.

Nb: Ikke en eneste taxi.
En: Not a single taxi.

Nb: Han var fanget, uten en vei ut.
En: He was trapped, with no way out.

Nb: Han begynte å gå, men det kjentes som om regnet ble sterkere.
En: He started walking, but it felt like the rain was getting stronger.

Nb: Trinn for trinn gikk han, mens vannet strømmet nedover gatene.
En: Step by step he walked, while the water rushed down the streets.

Nb: Gatelysene skimret i vannspeilet på bakken.
En: The streetlights shimmered in the water mirror on the ground.

Nb: Han så et lys i det fjerne, det var en kafé.
En: He saw a light in the distance, it was a café.

Nb: Med hvert skritt han tok, ble lyset mer håndgripelig.
En: With every step he took, the light became more tangible.

Nb: Han rasket seg over gaten, over bekken som var blitt av fortauet.
En: He hurried across the street, over the stream that had become the sidewalk.

Nb: Når han endelig nådde døren, var han gjennomvåt.
En: When he finally reached the door, he was drenched.

Nb: Kaféen var varm og koselig, med duften av kaffe og nybakte boller.
En: The café was warm and cozy, with the smell of coffee and freshly baked buns.

Nb: Han fjernet jakken hans, som gikk i ett med regnet utenfor.
En: He took off his jacket, which had merged with the rain outside.

Nb: Han ble møtt av en vennlig kvinne som smilte til ham.
En: He was greeted by a friendly woman who smiled at him.

Nb: Hun ga Ole et varmt pledd og en kopp dampende varm kaffe.
En: She gave Ole a warm blanket and a cup of steaming hot coffee.

Nb: Han ble sittende der, ser på regnet utenfor vinduet.
En: He sat there, looking out at the rain through the window.

Nb: Etter hvert stoppet regnen.
En: Eventually, the rain stopped.

Nb: Gatene stilnet og de harde lydene av regn fløt vekk i stillheten.
En: The streets quieted down and the harsh sounds of rain floated away in the silence.

Nb: Damp steg opp fra de våte gatene, mens solen refinerte sin vei gjennom skyene.
En: Steam rose from the wet streets, while the sun made its way through the clouds.

Nb: Bergen, byen mellom de syv fjell, var vakker som alltid.
En: Bergen, the city between the seven mountains, was beautiful as always.

Nb: Ole gikk ut, han følte seg lett til sinns.
En: Ole went outside, feeling light-hearted.

Nb: Han hadde overlevd, fanget i regnet, uten en paraply.
En: He had survived, trapped in the rain, without an umbrella.

Nb: Han så opp på himmelen, der regnværet hadde renset luften.
En: He looked up at the sky, where the rain had purged the air.

Nb: Han følte seg takknemlig for regnet, for kaféen, for pleddet, for kaffen.
En: He felt grateful for the rain, for the café, for the blanket, for the coffee.

Nb: Siden den dagen, glemte Ole aldri paraplyen.
En: Since that day, Ole never forgot his umbrella.

Nb: Men han hadde lært at selv i det hardeste regnet, er det alltid en kafé, et varmt pledd, og en kopp kaffe som venter på ham i Bergen.
En: But he had learned that even in the hardest rain, there is always a café, a warm blanket, and a cup of coffee waiting for him in Bergen.

Vocabulary Words:
Ole : Ole
Bergen : Bergen
mann : man
byen : city
syv : seven
fjell : mountains
fiskemarked : fish market
regn : rain
mye regn : lot of rain
fanget : trapped
paraply : umbrella
hjemme : home
midlerten : middle
klær : clothes
kropp : body
trær : trees
vann : water
gater : streets
stri : rushing
bekker : streams
taxi : taxi
vei ut : way out
gå : walking
sterkere : stronger
skritt : step
regnet blir sterkere : rain getting stronger
damp : steam
kaffe : coffee
kafe : caf
vindu : window