Trifon Zarezan: Friendship & Folklore in Old Plovdiv

In this episode, we'll journey to the heart of Old Plovdiv to celebrate Trifon Zarezan with friends, music, and age-old traditions that unite hearts and generations.

Bg: На улиците на Стария Пловдив, където калдъръмените пътища пеят песента на времето, три приятели бяха заедно.
En: On the streets of Old Plovdiv, where the cobblestone paths sing the song of time, three friends were together.

Bg: Иван, Елена и Георги се събраха да празнуват Трифон Зарезан.
En: Ivan, Elena, and Georgi gathered to celebrate Trifon Zarezan.

Bg: Слънцето грееше нежно върху старинните къщи и арки от камък и дърво.
En: The sun gently shone on the ancient houses and arches of stone and wood.

Bg: Иван носеше голяма кошница с грозде, Елена държеше кана с вино, а Георги имаше музикален инструмент, кавал.
En: Ivan carried a large basket of grapes, Elena held a jug of wine, and Georgi had a musical instrument, a kaval.

Bg: Те обикаляха по уличките и поздравяваха всички.
En: They roamed the streets, greeting everyone.

Bg: Весели гласове и смях изпълваха въздуха.
En: Merry voices and laughter filled the air.

Bg: На централния площад в Стария Пловдив имаше голяма сцена.
En: In the central square of Old Plovdiv, there was a large stage.

Bg: Там, по традиция, местните музиканти свиреха народни песни.
En: There, as tradition dictates, local musicians played folk songs.

Bg: Иван предложи на приятелите си да се присъединят и да пеят.
En: Ivan suggested to his friends that they join in and sing.

Bg: "Имаме весело нас," каза той с усмивка.
En: "We bring joy," he said with a smile.

Bg: Елена и Георги се съгласиха.
En: Elena and Georgi agreed.

Bg: Те застанаха на сцената и започнаха да пеят.
En: They stood on the stage and began to sing.

Bg: Гласовете им се сляха с мелодията от кавала на Георги.
En: Their voices blended with the melody from Georgi's kaval.

Bg: Хората от площада ги поздравиха с аплодисменти.
En: The people in the square greeted them with applause.

Bg: След песента положиха цветя пред паметника на Свети Трифон.
En: After the song, they laid flowers in front of the monument to Saint Trifon.

Bg: Това беше почит към светеца на празника.
En: This was an homage to the saint of the festival.

Bg: Всеки остави по едно цвете и се помоли за добра реколта и здраве.
En: Each left a flower and prayed for a good harvest and health.

Bg: Както празникът продължаваше, Иван, Елена и Георги посетиха близката механа.
En: As the celebration continued, Ivan, Elena, and Georgi visited a nearby tavern.

Bg: Там ги посрещнаха с топла баница и кисело мляко.
En: There, they were welcomed with warm banitsa and yogurt.

Bg: Те се настаниха на голяма дървена маса с други приятели.
En: They settled at a large wooden table with other friends.

Bg: Навсякъде се чуваше звън на чаши и весели разговори.
En: Everywhere, the clinking of glasses and cheerful conversations were heard.

Bg: Докато слънцето започна да залязва, всички се събраха на поляната зад мъжката гимназия.
En: As the sun began to set, everyone gathered in the field behind the boys' high school.

Bg: Там разпънаха голямо огнище.
En: There, they set up a large bonfire.

Bg: Магията на огъня привлече всички – млади и стари.
En: The magic of the fire drew everyone – young and old.

Bg: Иван хвана Елена за ръка и я заведе към огъня.
En: Ivan took Elena by the hand and led her to the fire.

Bg: Георги ги последва с усмивка и кавала в ръка.
En: Georgi followed with a smile and the kaval in hand.

Bg: Те танцуваха около огъня, чувствайки топлината и красотата на вечерта.
En: They danced around the fire, feeling the warmth and beauty of the evening.

Bg: Всеки танцувайки изпитваше радост и благодарност за живота, приятелството и традицията.
En: Each danced, feeling joy and gratitude for life, friendship, and tradition.

Bg: Нощта беше пълна с усмивки, песни и танци.
En: The night was full of smiles, songs, and dances.

Bg: Когато огънят загасна, Иван, Елена и Георги се върнаха по калдъръмените улички, чувствали се щастливи и свързани един с друг.
En: When the fire died down, Ivan, Elena, and Georgi walked back along the cobblestone streets, feeling happy and connected to each other.

Bg: Те знаеха, че имаха специални моменти, които ще помнят дълго.
En: They knew they shared special moments that they would remember for a long time.

Bg: Така завърши един прекрасен ден в Стария Пловдив, където традициите живеят и сърцата се съединяват.
En: Thus ended a wonderful day in Old Plovdiv, where traditions live on, and hearts unite.