Troll Tales: A Prankster’s Mountain Cabin Adventure

In this episode, we'll join Lars and his friends on an unforgettable adventure in the Norwegian mountains, where pranks and troll tales collide.

Nb: Midt i de dype norske fjellene, var det en liten tømmerhytte.
En: In the middle of the deep Norwegian mountains, there was a small log cabin.

Nb: Eviggrønne trær sto rundt den, som gamle vakter.
En: Evergreen trees surrounded it, like old guards.

Nb: Lars bodde her i ensomhet.
En: Lars lived here in solitude.

Nb: Lars var en spøkefugl, alltid i lekent humør.
En: Lars was a prankster, always in a playful mood.

Nb: Han elsket å tro på troll.
En: He loved believing in trolls.

Nb: En dag, fikk Lars besøk av vennene sine fra byen.
En: One day, Lars was visited by his friends from the city.

Nb: De het Knut, Ida og Jenny.
En: Their names were Knut, Ida, and Jenny.

Nb: De tenkte at en tur til Lars' hytte ville være en god pause fra bylivet.
En: They thought a trip to Lars' cabin would be a good break from city life.

Nb: Men de visste ikke om Lars' spill.
En: But they didn't know about Lars' tricks.

Nb: "Møt meg ved løypeskiltet," sa Lars til vennene sine.
En: "Meet me at the trail sign," Lars said to his friends.

Nb: Skiltet var gammelt, dekket av eikemose.
En: The sign was old, covered in oak moss.

Nb: Men det var ingen vanskelig vei for vennene.
En: But it wasn't a difficult path for the friends.

Nb: Lars hadde en plan for hytten.
En: Lars had a plan for the cabin.

Nb: Han dekorerte den for å virke troll-infisert.
En: He decorated it to seem troll-infested.

Nb: Senger var uorden, kjøkkenutstyr fløt rundt, og et par gamle tresko lå tankeløst.
En: Beds were disheveled, kitchen utensils floated around, and a pair of old wooden shoes were carelessly lying around.

Nb: Da vennene kom, så de trollsporene.
En: When the friends arrived, they saw the troll tracks.

Nb: "Oh!
En: "Oh!

Nb: Hva skjedde her?
En: What happened here?

Nb: Det ser ut som et troll har vært her," sa Ida.
En: It looks like a troll has been here," said Ida.

Nb: Lars smilte lurt og nikket enig.
En: Lars smiled slyly and nodded in agreement.

Nb: Han begynte å fortelle historier om troll som han hadde hørt fra bestefaren sin.
En: He began to tell stories about trolls that he had heard from his grandfather.

Nb: Over de neste dagen, mens de gikk på turer, la Lars forskjellige ting her og der.
En: Over the next few days, while they went on hikes, Lars placed different things here and there.

Nb: En stor pinne, en haug med steiner, rare fotspor.
En: A large stick, a pile of rocks, strange footprints.

Nb: Han fortalte vennene sine at trollene liker å lage sånne ting.
En: He told his friends that trolls like to make those things.

Nb: Vennene hans begynte å lure på om troll virkelig eksisterte.
En: His friends began to wonder if trolls really existed.

Nb: På den siste kvelden, etter eventyret deres, kom en stor overraskelse.
En: On their last evening, after their adventure, a big surprise came.

Nb: Da de kom tilbake til hytten, var det fullt av hårstrå, fotspor og en gåtefull lukt.
En: When they returned to the cabin, it was filled with strands of hair, footprints, and a mysterious smell.

Nb: "Å nei!
En: "Oh no!

Nb: Det ser ut som vi har fått besøk av et troll," sa Lars.
En: It looks like we have been visited by a troll," said Lars.

Nb: Vennene hans ble redde.
En: His friends became scared.

Nb: Skulle de tro på troll nå?
En: Should they believe in trolls now?

Nb: Samme natt stod et stort fjell troll utenfor vinduet.
En: That same night, a big mountain troll stood outside the window.

Nb: Vennene hans skrek høyt!
En: His friends screamed loudly!

Nb: Alle hoppet inn i sengene sine og trakk teppene over hodet.
En: They all jumped into their beds and pulled the blankets over their heads.

Nb: Lars begynte å le.
En: Lars started laughing.

Nb: Han åpnet døren og inn kom en stor, lodden hund med en ledd lommerlykt rundt halsen.
En: He opened the door and in came a big, furry dog with a LED flashlight around its neck.

Nb: "Møt min nye venn Basse," sa Lars.
En: "Meet my new friend Basse," said Lars.

Nb: Vennene hans kunne ikke tro på det!
En: His friends couldn't believe it!

Nb: De begynte å le.
En: They started laughing.

Nb: "Du fikk oss," sa Knut.
En: "You got us," said Knut.

Nb: Alle Lo og spiste kake sammen.
En: Everyone laughed and ate cake together.

Nb: Neste morgen, sa vennene farvel.
En: The next morning, the friends said goodbye.

Nb: De lo under hele turen nedover fjellet.
En: They laughed the whole way down the mountain.

Nb: De ble enige om at hytteturen hadde vært uforglemmelig.
En: They agreed that the cabin trip had been unforgettable.

Nb: Selv om trollene ikke var ekte, så turte de aldri å glemme dem.
En: Even though the trolls weren't real, they would never forget them.

Nb: Og Lars, trengte ikke å overbevise dem lenger.
En: And Lars didn't need to convince them anymore.

Nb: Han visste at vennene hans aldri ville glemme trollene, eller hytten hans langt der oppe i fjellene.
En: He knew his friends would never forget the trolls, or his cabin up there in the mountains.

Nb: De visste at troller kan være veldig ekte, så lenge man har en god venn som kan lage dem.
En: They knew that trolls can be very real, as long as you have a good friend who can create them.