Uncovering Nova: The Secret City Beneath Table Mountain

In this episode, we'll explore the jaw-dropping discovery of a futuristic city hidden beneath Table Mountain, and the incredible journey of three friends who completely change their world forever.

Af: Onder die helder hemel van Kaapstad, vertrek Pieter, Annelize en Johan op 'n avontuur oor Tafelberg.
En: Under the clear sky of Cape Town, Pieter, Annelize, and Johan set off on an adventure over Table Mountain.

Af: Die son geniet 'n vroeë oggendfotosessie.
En: The sun is enjoying an early morning photo session.

Af: Die drie vriende stap vrolik.
En: The three friends walk cheerfully.

Af: "Dis mooi hier," sê Annelize en neem die uitsig in.
En: "It's beautiful here," says Annelize, taking in the view.

Af: "Ja, maar ek hoor daar is meer as net natuurskoon," sê Pieter en kyk geheimnisvol rond.
En: "Yes, but I've heard there's more than just scenery," says Pieter, looking around mysteriously.

Af: "Wat bedoel jy?" vra Johan, nuuskierig.
En: "What do you mean?" asks Johan, curious.

Af: "Ek het gehoor daar is 'n geheime plek onder die berg," antwoord Pieter.
En: "I heard there's a secret place beneath the mountain," answers Pieter.

Af: "Kom ons kyk," stel Annelize voor, opgewonde oor die idee.
En: "Let's check it out," suggests Annelize, excited about the idea.

Af: Hulle begin om 'n rots.
En: They start around a rock.

Af: Na 'n paar minute sien Pieter iets vreemds.
En: After a few minutes, Pieter spots something strange.

Af: "Daar is 'n deur!" roep hy. Dit was nie sommer enige deur nie. Dit was ystergroot en vol ou simbole.
En: "There's a door!" he exclaims. It wasn't just any door. It was an iron door covered in old symbols.

Af: "Moet ons ingaan?" vra Johan weg.
En: "Should we go in?" asks Johan hesitantly.

Af: "Ja," sê Pieter dapper en maak die deur oop.
En: "Yes," says Pieter bravely and opens the door.

Af: Agter die deur was 'n donker tonnel.
En: Behind the door was a dark tunnel.

Af: Hulle stap stadig in.
En: They step in slowly.

Af: Na 'n paar meter brand helder ligte aan en onthul 'n groot stad.
En: After a few meters, bright lights turn on, revealing a large city.

Af: "Dit lyk ongelooflik!" sê Annelize verbaas.
En: "It looks incredible!" says Annelize in amazement.

Af: Die stad was vol geboue wat blink en skyn.
En: The city was full of buildings that glimmered and shined.

Af: Mense dryf in die lug in futuristiese voertuie.
En: People floated in the air in futuristic vehicles.

Af: Robots loop rond en help met alles.
En: Robots walked around, helping with everything.

Af: "Dis onwerklik," sê Johan. "Hoe kan dit onder Tafelberg wees?"
En: "This is unreal," says Johan. "How can this be under Table Mountain?"

Af: 'N Vriendelike robot nader hulle.
En: A friendly robot approaches them.

Af: "Welkom," sê die robot. "Dit is Nova. 'n Stad van die toekoms."
En: "Welcome," says the robot. "This is Nova, a city of the future."

Af: "Hoe lank is dit hier?" vra Pieter.
En: "How long has it been here?" asks Pieter.

Af: "Baie jare," antwoord die robot. "Ons wag vir mense soos julle."
En: "Many years," answers the robot. "We have been waiting for people like you."

Af: Die drie vriende verken die stad.
En: The three friends explore the city.

Af: Hulle sien tegnologie wat hulle nie eens kon droom nie.
En: They see technology they couldn't even dream of.

Af: Hulle ontmoet mense van oor die hele wêreld, wat ook die stad ontdek het.
En: They meet people from all over the world who also discovered the city.

Af: Na 'n paar uur praat hulle met die burgemeester van Nova.
En: After a few hours, they talk to the mayor of Nova.

Af: "Hoekom het julle die stad geheim gehou?" vra Annelize.
En: "Why did you keep the city secret?" asks Annelize.

Af: "Ons wag vir die regte tyd en mense," antwoord die burgemeester. "Julle het nou toegang tot hierdie kennis."
En: "We were waiting for the right time and people," answers the mayor. "You now have access to this knowledge."

Af: Pieter, Annelize, en Johan voel hul wêreld het verander.
En: Pieter, Annelize, and Johan feel their world has changed.

Af: Hulle beloof om die kennis verantwoordelik te gebruik.
En: They promise to use the knowledge responsibly.

Af: Aan die einde van die dag verlaat hulle die stad en sluit die deur weer.
En: At the end of the day, they leave the city and close the door behind them.

Af: Hulle voel 'n mengsel van verwondering en verantwoordelikheid.
En: They feel a mix of wonder and responsibility.

Af: Op pad huis toe sê Johan: "Ons moet ander ook vertel."
En: On their way home, Johan says: "We have to tell others."

Af: "Ja," stem Annelize in, "maar ons moet versigtig wees."
En: "Yes," agrees Annelize, "but we have to be careful."

Af: Hulle weet hulle het iets buitengewoon gesien wat die wêreld kan verander.
En: They know they have seen something extraordinary that could change the world.

Af: Terwyl hulle oor die berg stap, skyn die son warm.
En: As they walk over the mountain, the sun shines warmly.

Af: Die avontuur eindig, maar 'n nuwe begin wag.
En: The adventure ends, but a new beginning awaits.

Af: Die vriende besef hulle het 'n geheime skat ontdek en weet dat hul lewens nooit weer dieselfde sal wees nie.
En: The friends realize they have discovered a secret treasure and know that their lives will never be the same again.

Af: Dit was die begin van 'n nuwe era vir hulle.
En: It was the start of a new era for them.

Af: En so eindig die avontuur onder Tafelberg, maar die ware storie het net begin.
En: And so the adventure under Table Mountain ends, but the true story has just begun.