Under Cappadocia’s Stars: Elif’s Journey to Exam Success

In this episode, we'll follow Elif's night of studying under Cappadocia's enchanting stars, discovering how determination and hard work lead to a rewarding success.

Tr: Üç yıldız dolunayda parlıyordu.
En: Three stars were shining on the full moon night.

Tr: Elif, Kapadokya'nın peri bacaları arasında yürüyordu.
En: Elif was walking among the fairy chimneys of Cappadocia.

Tr: Sınıf arkadaşları ve öğretmeniyle birlikte bir geziye gelmişlerdi.
En: She had come on a trip with her classmates and teacher.

Tr: Ancak Elif'in aklında başka bir şey vardı: sınav.
En: However, Elif had something else on her mind: the exam.

Tr: Ortaokulda sınav zamanı gelmişti.
En: It was exam time in middle school.

Tr: Elif çok gergindi.
En: Elif was very nervous.

Tr: Ertesi gün sınav olacaklardı.
En: They were going to have the exam the next day.

Tr: Elif, gece boyunca konuları tekrar etmeye karar verdi.
En: Elif decided to review her subjects throughout the night.

Tr: Otelin bahçesinde, yıldızların altında çalıştı.
En: She studied under the stars in the hotel's garden.

Tr: Çok sessizdi.
En: It was very quiet.

Tr: Sadece rüzgarın sesi duyuluyordu.
En: Only the sound of the wind could be heard.

Tr: Elif, kitabını açtı ve sessizce okudu.
En: Elif opened her book and read quietly.

Tr: Sabah olunca, sınıf arkadaşları uyandı.
En: In the morning, her classmates woke up.

Tr: Tüm sınıf ders çalışıyordu.
En: The entire class was studying.

Tr: Otelin bahçesinde toplandılar.
En: They gathered in the hotel's garden.

Tr: Sonra hepsi okula döndüler.
En: Then they all returned to school.

Tr: Elif biraz yorgundu ama hazır hissediyordu.
En: Elif was a little tired but felt prepared.

Tr: Sınav anı geldi.
En: The exam time came.

Tr: Elif, sınıfa girdi.
En: Elif entered the classroom.

Tr: Kalemi sıkıca tuttu.
En: She held her pencil tightly.

Tr: Soruları dikkatlice okudu.
En: She carefully read the questions.

Tr: "Evet" dedi içinden, "Ben bunu yapabilirim."
En: "Yes," she said to herself, "I can do this."

Tr: Tekrar çalıştığı konular aklına geldi.
En: The topics she reviewed came to her mind.

Tr: Sakinleşti ve yanıtları yazmaya başladı.
En: She calmed down and started writing her answers.

Tr: Sınav bitti.
En: The exam ended.

Tr: Elif rahatladı.
En: Elif felt relieved.

Tr: Öğretmen sınav kağıtlarını topladı.
En: The teacher collected the exam papers.

Tr: "Çok iyi iş çıkardınız" dedi öğretmen.
En: "You did a great job," said the teacher.

Tr: Elif gülümsedi.
En: Elif smiled.

Tr: Emeğinin karşılığını aldığını hissetti.
En: She felt the reward of her effort.

Tr: Kapadokya'nın peri bacaları arasında geçen güzel bir anı ve sınav stresi sonunda anlam kazandı.
En: The beautiful memory of Cappadocia's fairy chimneys and the stress of the exam finally made sense.

Tr: Sınıf gezisi sona erdiğinde Elif, başarılı olmanın gururuyla geri döndü.
En: When the class trip ended, Elif returned with the pride of success.

Tr: Aralarından en mutlu olan Elif'ti.
En: Among them, Elif was the happiest.

Tr: Tebrikler aldı, arkadaşlarıyla kutladı.
En: She received congratulations and celebrated with her friends.

Tr: Kapadokya'daki bu sınav anısı, Elif'in zihninde hep kalacaktı.
En: This exam memory in Cappadocia would always stay in Elif's mind.

Tr: Bu macera, ona birçok şey öğretti.
En: This adventure taught her many things.

Tr: Özellikle sıkı çalışmanın meyvelerini toplamanın değerini.
En: Especially the value of reaping the rewards of hard work.

Tr: Elif, gelecekteki tüm zorluklara daha da hazırdı.
En: Elif was even more ready for all future challenges.

Tr: Mutlu son böylece geldi.
En: Thus, a happy ending came.