Unexpected Adventures at Bran Castle: Love, Injury, and Discovery

In this episode, we'll journey with Andrei and Ioana as they navigate an unexpected twist at Bran Castle, proving that love and resilience make every adventure unforgettable.

Ro: Într-o dimineață de vară, Andrei și Ioana au ajuns la impresionantul Castel Bran.
En: One summer morning, Andrei and Ioana arrived at the impressive Bran Castle.

Ro: își doreau de mult timp să viziteze acest loc istoric și misterios.
En: They had long wanted to visit this historic and mysterious place.

Ro: Zâmbeau și erau plini de entuziasm.
En: They smiled and were full of enthusiasm.

Ro: Când au intrat pe poarta castelului, Ioana a spus: „Andrei, hai să ne plimbăm prin grădina castelului!
En: As they entered the castle gate, Ioana said, "Andrei, let's take a walk through the castle garden!

Ro: E atât de frumoasă!
En: It's so beautiful!"

Ro: ” Andrei a aprobat și au început să exploreze împreună.
En: Andrei agreed, and they began to explore together.

Ro: Grădina era plină de flori colorate și alei pietruite.
En: The garden was full of colorful flowers and cobbled paths.

Ro: Ioana era atât de absorbită de frumusețea împrejurimilor, încât nu a observat o piatră mare în drum.
En: Ioana was so absorbed by the beauty of the surroundings that she didn’t notice a large stone in her path.

Ro: A călcat greșit și s-a prăbușit la pământ.
En: She stepped wrong and fell to the ground.

Ro: „Ah, Andrei, mă doare glezna!
En: "Ah, Andrei, my ankle hurts!"

Ro: ” a spus ea, cu ochii înlăcrimați.
En: she said, with tears in her eyes.

Ro: Andrei s-a aplecat imediat lângă ea.
En: Andrei immediately leaned down next to her.

Ro: „Ioana, stai liniștită, te ajut.
En: "Ioana, stay calm, I'll help you."

Ro: ” A încercat să o ridice, dar Ioana nu putea să își sprijine piciorul.
En: He tried to lift her, but Ioana couldn’t support her foot.

Ro: „Cred că mi-am scrântit glezna,” a murmurat ea.
En: "I think I sprained my ankle," she murmured.

Ro: Andrei a luat-o pe Ioana în brațe și a mers cu ea către intrarea castelului.
En: Andrei picked Ioana up and carried her towards the castle entrance.

Ro: „Trebuie să găsim ajutor,” i-a spus el.
En: "We need to find help," he told her.

Ro: La intrarea în castel, au găsit un ghid turistic.
En: At the castle entrance, they found a tour guide.

Ro: Ghidul, pe nume Mihai, era foarte amabil și a văzut imediat că Ioana avea nevoie de ajutor.
En: The guide, named Mihai, was very kind and saw immediately that Ioana needed help.

Ro: „Veniți, vă duc la infirmerie.
En: "Come, I'll take you to the infirmary.

Ro: Avem o mică clinică pentru astfel de situații.
En: We have a small clinic for such situations."

Ro: ”Mihai i-a condus rapid la infirmeria castelului.
En: Mihai quickly led them to the castle's infirmary.

Ro: Un doctor a verificat piciorul Ioanei și a spus că este doar o entorsă ușoară, dar trebuie să-și odihnească piciorul pentru câteva zile.
En: A doctor examined Ioana's foot and said it was just a mild sprain, but she needed to rest her foot for a few days.

Ro: „Mulțumim mult,” a spus Ioana, simțind un val de ușurare.
En: "Thank you so much," said Ioana, feeling a wave of relief.

Ro: După ce doctorul a pus un bandaj strâns pe glezna Ioanei, Andrei a adus un scaun cu rotile.
En: After the doctor placed a tight bandage on Ioana's ankle, Andrei brought a wheelchair.

Ro: „Uite, Ioana, putem continua să explorăm castelul, dar fără să te punem pe picioarele tale,” a spus el zâmbind.
En: "Look, Ioana, we can continue to explore the castle, but without putting weight on your feet," he said, smiling.

Ro: Astfel, Ioana și Andrei au ales să continue aventura lor la Castelul Bran, acum cu un scaun cu rotile, dar cu inima plină de bucurie și povești noi de spus.
En: So, Ioana and Andrei chose to continue their adventure at Bran Castle, now with a wheelchair, but with hearts full of joy and new stories to tell.

Ro: Chiar dacă excursia lor a avut un mic incident, au învățat că împreună pot trece peste orice.
En: Even though their trip had a small incident, they learned that together they could overcome anything.

Ro: Au plecat de la castel, mai uniți și mai fericiți.
En: They left the castle more united and happier.

Ro: Și astfel, vizita lor la Castelul Bran a devenit o amintire de neuitat, plină de aventuri și de prietenie.
En: Thus, their visit to Bran Castle became an unforgettable memory, full of adventures and friendship.