Unexpected Delight: A Comical Encounter in Barcelona

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: En una bonica tarda de primavera a Barcelona, la Marta, una dona alegre i aventurera, es va trobar a mig camí per les estretes rambles cobertes de losanges de colors.
En: On a beautiful spring afternoon in Barcelona, Marta, a cheerful and adventurous woman, found herself halfway through the narrow, colorful cobblestone streets lined with shops.

Ca: Aquesta ciutat catalana, amb la seva arquitectura impresionant i els seus carrerons plens de caràcter, sempre tenia alguna cosa nova a oferir.
En: This Catalan city, with its impressive architecture and charming alleyways, always had something new to offer.

Ca: Aquell dia, el seu destí era una parada de pernil al Mercat de la Boqueria.
En: That day, her destination was a ham stand in the Boqueria Market.

Ca: En arribar, els impactants talls de pernil penjant del sostre li van cridar l’atenció.
En: Upon arriving, the striking hams hanging from the ceiling caught her eye.

Ca: La Marta, amb un somriure a la cara, va demanar un entrepà de pernil, desitjant degustar el famós pernil espanyol.
En: With a smile on her face, Marta ordered a ham sandwich, eager to taste the famous Spanish ham.

Ca: No obstant això, hi va haver un petit malentès.
En: However, there was a small misunderstanding.

Ca: La Marta, sense saber gaire català, havia assenyalat a la majestuosa cama de jamó que estava darrere del taulell en comptes de a un dels entrepans preparats.
En: Marta, not knowing much Catalan, had pointed at the majestic leg of jamón behind the counter instead of one of the prepared sandwiches.

Ca: El carnisser, amb un somriure divertit, va confirmar la seva comanda.
En: The butcher, with a amused smile, confirmed her order.

Ca: Poc després, la ingènua Marta es va trobar cara a cara amb una cama de jamó sencera.
En: Shortly after, the naive Marta found herself face to face with a whole leg of ham.

Ca: El venedor li la va presentar amb una reverència teatral.
En: The vendor presented it to her with a theatrical bow.

Ca: Marta, palplantada, ara tenia a les mans una pesada i costosa peça de pernil.
En: Marta, taken aback, now had in her hands a heavy and expensive piece of ham.

Ca: Quan Marta es va recuperar de la seva sorpresa, es va riure de la seva aposta.
En: When Marta recovered from her surprise, she laughed at her bold move.

Ca: Es va adonar que havia comprat una magnífica cama de jamó.
En: She realized she had bought a magnificent leg of ham.

Ca: En mirar el venedor, tots dos es van aclaparar.
En: Looking at the vendor, they both chuckled.

Ca: Després d’una petita conversa, ell es va oferir a tallar-li part del jamó i a embolicar-li la resta per emportar-se-la a casa.
En: After a short conversation, he offered to slice her some of the ham and wrap the rest for her to take home.

Ca: Finalment, Marta va acabar tenint el seu desitjat entrepà de pernil, a més d’una considerable quantitat de pernil extra.
En: In the end, Marta ended up with her desired ham sandwich, along with a substantial amount of extra ham.

Ca: Li va costar una mica més del que havia previst, però va aprendre una lliçó divertida.
En: It cost her a bit more than she had anticipated, but she learned a fun lesson.

Ca: Aquella nit va tenir una festa de pernil amb els seus amics, compartint la història de la seva curiosa compra.
En: That night she had a ham party with her friends, sharing the story of her amusing purchase.

Ca: Marta havia comprat accidentalment una cama de jamó completa, i Barcelona, amb el seu encant i les seves sorpreses infinites, li havia obsequiat amb una tarda inoblidable i un somriure que duraria durant dies.
En: Marta had accidentally bought a whole leg of ham, and Barcelona, with its charm and endless surprises, had gifted her an unforgettable afternoon and a smile that would last for days.

Vocabulary Words:
Barcelona : Barcelona
Marta : Marta
Espanyol : Spanish
pernil : ham
entrepà : sandwich
ciutat : city
arquitectura : architecture
venedor : vendor
sorpresa : surprise
rialles : laughter
conversa : conversation
obsequiat : gifted
tarda : afternoon
alegre : cheerful
aventurera : adventurous
malentès : misunderstanding
empedrat : cobbled
alegre : cheerful
botiga : shop
atrevit : bold
carnisser : butcher
empedrat : cobblestone
encantador : charming
deliciós : delicious
amic : friend
festa : party
compra : purchase
lliçó : lesson