Unexpected Rhythms: Ivan’s Dance Discovery

Fluent Fiction – Bulgarian
www.FluentFiction.org/Bulgarian
Story Transcript:
Bg: В един слънчев ден Иван реши да отиде до магазина.
En: On a sunny day, Ivan decided to go to the store.

Bg: Той живееше в старата част на София, където улиците бяха като лабиринт, винаги пълен с изненади.
En: He lived in the old part of Sofia, where the streets were like a maze, always full of surprises.

Bg: Иван сви на един тесен уличка, която не беше ходил преди.
En: Ivan turned onto a narrow street he hadn’t walked down before.

Bg: След няколко завоя той се озова пред стара, но красива врата.
En: After a few turns, he found himself in front of an old but beautiful door.

Bg: Трябваше да купи хляб и мляко и мислеше, че е намерил малък магазин.
En: He needed to buy bread and milk and thought he had found a small shop.

Bg: Отвори вратата и влезе, но вътре не намери рафтове с храна, а голяма зала с огледала по стените.
En: He opened the door and went in, but instead of finding shelves of food inside, he found a large hall with mirrors along the walls.

Bg: Музика свиреше вътре и хора танцуваха.
En: Music was playing inside and people were dancing.

Bg: Иван погледна наоколо замаян и объркан.
En: Ivan looked around, feeling dizzy and confused.

Bg: Огледа се за хляба и млякото, но между пръскащите във въздуха крака не видя нищо от това.
En: He looked around for the bread and milk, but amid the dancing legs in the air, he didn’t see anything of the sort.

Bg: “Здравейте, приятелю!
En: “Hello, friend!

Bg: Добре дошъл!
En: Welcome!”

Bg: “, поздрави го усмихната жена, която танцуваше до него.
En: greeted him a smiling woman who was dancing next to him.

Bg: “Аз съм Мария.
En: “I’m Maria.”

Bg: “Иван се смути, “Аз.
En: Ivan felt embarrassed.

Bg: аз мислех, че това е магазин.
En: “I…

Bg: “Мария се засмя.
En: I thought this was a store…”

Maria laughed.

Bg: “Не си първият, който се обърка.
En: “You’re not the first to get confused.

Bg: Това е танцова студия.
En: This is a dance studio.”

Bg: “Иван се почувства неловко и реши да тръгне, но Мария го покани да остане.
En: Ivan felt awkward and decided to leave, but Maria invited him to stay.

Bg: “Защо не пробваш да танцуваш?
En: “Why not try dancing?”

Bg: “, предложи тя.
En: she suggested.

Bg: Той винаги беше искал да пробва, но никога не намираше време или място.
En: He had always wanted to try, but never found the time or place.

Bg: Сега, случайно, намери и двете.
En: Now, by chance, he found both.

Bg: С уроци от Мария, Иван скоро започна да се движи в ритъма.
En: With lessons from Maria, Ivan soon started to move to the rhythm.

Bg: Усмивките и смяхът на околните го караха да се чувства като у дома си.
En: The smiles and laughter of those around him made him feel at home.

Bg: Край на деня, Иван беше забравил за млякото и хляба.
En: At the end of the day, Ivan had forgotten about the milk and bread.

Bg: Вместо това, той намери нов хоби и нов приятел.
En: Instead, he found a new hobby and a new friend.

Bg: На следващия ден той отново посети “магазина”, този път носейки ритмичните стъпки на новооткрития си танц.
En: The next day, he visited the “store” again, this time carrying the rhythmic steps of his newly discovered dance.

Vocabulary Words:
Върху : On
слънчев : sunny
реши : decided
отиде : go
магазин : store
живееше : lived
старата : old
част : part
улиците : streets
лабиринт : maze
винаги : always
пълен : full
изненади : surprises
тесен : narrow
беше ходил : walked
преди : before
завоя : turns
озова : found
сам : himself
пред : front
красива : beautiful
врата : door
трябваше : needed
купи : buy
хляб : bread
мляко : milk
мислеше : thought
малък : small
магазин : shop
отвори : opened