Unveiled Legacy: Kadi’s Medallion and Family Secrets Revealed

In this episode, we'll journey with Kadi as she uncovers family secrets through an ancient medallion, revealing her honorable lineage and the timeless wisdom of Lahemaa National Park.

Et: Kadi mäletas taluõue vaatamist päikeseloojangul.
En: Kadi remembered looking at the farmyard at sunset.

Et: Ta mälestustes olid kuluvad teed, vana tare ja lillelised põllud.
En: In her memories, there were worn paths, an old cottage, and flowery fields.

Et: Täna, Kadi kõndis mööda Lahemaa Rahvusparki.
En: Today, Kadi was walking through Lahemaa National Park.

Et: Mets oli rahulik, vaid linnulaul kõlas.
En: The forest was peaceful, with only birdsong audible.

Et: Ta komistas vana kivi otsa.
En: She stumbled upon an old stone.

Et: "Mis see on?"
En: "What is this?"

Et: Kadi mõtles.
En: Kadi thought.

Et: Ta kummardus ja nägi killukest välja paistmas.
En: She bent down and saw a fragment peeking out.

Et: Ta kaevas ettevaatlikult mulda.
En: She carefully dug into the soil.

Et: Varsti ilmus iidne medaljon.
En: Soon, an ancient medallion appeared.

Et: Kadi hoidis seda käes ja uuris lähemalt.
En: Kadi held it in her hand and examined it closely.

Et: Medaljoni tagaküljel oli graveering.
En: On the back of the medallion was an engraving.

Et: Sõnad olid vanades kirjatähtedes.
En: The words were in old script.

Et: Kadi ei saanud kohe aru, kuid see tundus tuttav.
En: Kadi didn’t understand right away, but it seemed familiar.

Et: Ta istus metsalagendikul ja püüdis mõelda.
En: She sat in the forest clearing and tried to think.

Et: Äkki meenus talle vanaema lugusid jutustamas.
En: Suddenly, she remembered her grandmother’s stories.

Et: Kadi otsustas minna tagasi kodutallu.
En: Kadi decided to go back to the family farm.

Et: Seal oli vanad perekonna paberid ja raamatud.
En: There were old family papers and books there.

Et: Ta teadis, et vastus peitub seal.
En: She knew the answer was hidden there.

Et: Koduteel tundis Kadi põnevust ja ka pisut kartust.
En: On the way home, Kadi felt both excitement and a bit of fear.

Et: Kadi talus oli kast vanaema asjadega.
En: At the farm, there was a chest with her grandmother’s things.

Et: Ta otsis ja leidis vana päeviku.
En: She searched and found an old journal.

Et: Päevikus oli kirjas lugu kadunud esivanemast ja varandusest.
En: The journal contained a story about a lost ancestor and treasure.

Et: Lugu klappis medaljoniga.
En: The story matched the medallion.

Et: Kadi avastas, et ta pärineb auväärsest perest, kes kunagi kandis suurt vastutust.
En: Kadi discovered that she descended from an honorable family that once bore great responsibility.

Et: Medaljon oli nende võimu sümbol.
En: The medallion was a symbol of their power.

Et: Naastes Lahemaa Rahvusparki, tundis Kadi ennast teistmoodi.
En: Returning to Lahemaa National Park, Kadi felt different.

Et: Ta teadis nüüd oma perekonna saladust ja ülesannet.
En: She now knew her family's secret and mission.

Et: Medaljon säras päikesevalguses.
En: The medallion shone in the sunlight.

Et: See oli võti minevikku ja tulevikku.
En: It was the key to the past and the future.

Et: Kadi seisis taas metsalagendikul ja mõtles, kuidas elu on täis üllatusi.
En: Standing again in the forest clearing, Kadi thought about how life is full of surprises.

Et: Iga samm looduses võib viia avastuseni.
En: Each step in nature can lead to a discovery.

Et: Mõnikord leiab inimene rohkem, kui ta algul otsis.
En: Sometimes a person finds more than they initially sought.

Et: Mets laulis oma laulu.
En: The forest sang its song.

Et: Kadi naeratas ja astus edasi.
En: Kadi smiled and stepped forward.

Et: Kõik oli nüüd selgem.
En: Everything was now clearer.

Et: Perekonna pärand ehk saladused elavad looduses edasi.
En: The family legacy and its secrets live on in nature.