Unveiling the Essence of ‘Fika’: A Swedish Tradition of Togetherness

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: Ingrid och Lars var bästa vänner.
En: Ingrid and Lars were best friends.

Sv: De bodde i Stockholm.
En: They lived in Stockholm.

Sv: Ingrids familj hade flyttat till Sverige när hon var liten.
En: Ingrid’s family had moved to Sweden when she was little.

Sv: Lars, han var född och uppvuxen här.
En: Lars, he was born and raised here.

Sv: Och nu stod de där på Sergels torg.
En: And now they stood there at Sergels torg.

Sv: Men de var inte ensamma.
En: But they were not alone.

Sv: Med dem var John, man från USA.
En: With them was John, a man from the USA.

Sv: John var tydligt förvirrad.
En: John was clearly confused.

Sv: “Fika?
En: “Fika?”

Sv: ” sa John.
En: said John.

Sv: Han skakade på huvudet.
En: He shook his head.

Sv: “Vad är det?
En: “What is it?”

Sv: “Lars log.
En: Lars smiled.

Sv: “Det är så svenskt,” sa han.
En: “It’s so Swedish,” he said.

Sv: “Det är vår tradition.
En: “It’s our tradition.”

Sv: “Det var morgon.
En: It was morning.

Sv: Ingrid och Lars peppade John för sin första “fika”.
En: Ingrid and Lars encouraged John for his first “fika”.

Sv: De gick till Espresso House, ett populärt fikaställe.
En: They went to Espresso House, a popular café.

Sv: Men John förstod fortfarande inte.
En: But John still didn’t understand.

Sv: “Så det är som lunch?
En: “So it’s like lunch?”

Sv: ” frågade han.
En: he asked.

Sv: Ingrid skrattade.
En: Ingrid laughed.

Sv: “Nej,” sa hon.
En: “No,” she said.

Sv: “Det är mer än så.
En: “It’s more than that.

Sv: Det är en paus.
En: It’s a break.

Sv: En tid för att njuta.
En: A time to enjoy.”

Sv: “De beställde kaffe och tilltugg.
En: They ordered coffee and snacks.

Sv: Bullar och kakor.
En: Buns and cookies.

Sv: De satte sig vid ett bord.
En: They sat at a table.

Sv: De pratade, skrattade, njöt av tillfället.
En: They talked, laughed, enjoyed the moment.

Sv: John njöt också, men han var fortfarande förvirrad.
En: John enjoyed it too, but he was still confused.

Sv: “Så det är som en kaffepaus?
En: “So it’s like a coffee break?”

Sv: ” frågade han.
En: he asked.

Sv: Lars nickade.
En: Lars nodded.

Sv: “Kanske.
En: “Maybe.

Sv: Men inte riktigt,” sa Lars.
En: But not quite,” Lars said.

Sv: “Det handlar om att umgås.
En: “It’s about socializing.

Sv: Och njuta av livet.
En: And enjoying life.”

Sv: “John såg fortfarande förvirrad ut.
En: John still looked confused.

Sv: Men han började få en uppfattning.
En: But he began to get an idea.

Sv: Dagarna gick.
En: The days went by.

Sv: Varje dag tog de en fika.
En: Every day they had fika.

Sv: Och varje dag förklarade Ingrid och Lars mer.
En: And every day Ingrid and Lars explained more.

Sv: Om svenskar.
En: About Swedes.

Sv: Om Stockholm.
En: About Stockholm.

Sv: Om Sverige.
En: About Sweden.

Sv: Och om fika.
En: And about fika.

Sv: Till sist förstod John.
En: Finally, John understood.

Sv: Han förstod inte bara ordet.
En: He didn’t just understand the word.

Sv: Han förstod känslan.
En: He understood the feeling.

Sv: “Fika… det är speciellt, ” sa han.
En: “Fika… it’s special,” he said.

Sv: “Det är en tid att koppla av.
En: “It’s a time to relax.

Sv: Att vara med vänner.
En: To be with friends.”

Sv: “Ingrid och Lars log.
En: Ingrid and Lars smiled.

Sv: De var nöjda.
En: They were satisfied.

Sv: De hade lyckats.
En: They had succeeded.

Sv: John hade förstått.
En: John had understood.

Sv: Han hade förstått vikten av att ta en “fika”.
En: He had understood the importance of having a “fika”.

Sv: Och så blev fika en del av Johns liv.
En: And so fika became a part of John’s life.

Sv: När han återvände till USA, tog han med sig traditionen.
En: When he returned to the USA, he brought the tradition with him.

Sv: Och han förklarade den för sina vänner.
En: And he explained it to his friends.

Sv: Och de förstod också.
En: And they understood too.

Sv: “Fika,” sa John.
En: “Fika,” said John.

Sv: “Det är en svensk tradition.
En: “It’s a Swedish tradition.

Sv: Men det är mer än bara en paus.
En: But it’s more than just a break.

Sv: Det är en tid att vara tillsammans.
En: It’s a time to be together.

Sv: Och att njuta av livet.
En: And to enjoy life.”

Vocabulary Words:
bästa : best
vänner : friends
Stockholm : Stockholm
familj : family
Sverige : Sweden
född : born
uppvuxen : raised
Sergels torg : Sergels torg
ensamma : alone
man : man
USA : USA
förvirrad : confused
morgon : morning
första : first
fikaställe : café
lunch : lunch
mer : more
paus : break
tid : time
njuta : enjoy
kaffe : coffee
bullar : buns
kakor : cookies
bord : table
umgås : socializing
livet : life
speciellt : special
koppla av : relax
tillsammans : together