Unveiling Wawel: A Journey Through Poland’s Royal Heritage

In this episode, we'll explore the majestic Royal Castle on Wawel Hill, uncovering its rich history and hidden secrets that bring Polish heritage to life.

Pl: Kasia, Piotr i Ania spacerowali po Krakowie.
En: Kasia, Piotr, and Ania were strolling through Krakow.

Pl: Był piękny, słoneczny dzień.
En: It was a beautiful, sunny day.

Pl: Ich celem była Zamek Królewski na Wawelu.
En: Their goal was the Royal Castle on Wawel Hill.

Pl: To było ich pierwsze wspólne zwiedzanie tak ważnego miejsca.
En: This was their first time visiting such an important place together.

Pl: Gdy dotarli do zamku, Ania zaczęła opowiadać:

– Wiem, że tutaj mieszkali królowie Polski.
En: When they arrived at the castle, Ania began to explain:

– I know that Polish kings lived here.

Pl: To było centrum władzy.
En: It was the center of power.

Pl: Kasia dodała:

– To prawda.
En: Kasia added:

– That's true.

Pl: Zamek jest bardzo stary.
En: The castle is very old.

Pl: Ma kilka setek lat.
En: It’s several centuries old.

Pl: Był przebudowywany wiele razy.
En: It has been rebuilt many times.

Pl: Piotr zapytał:

– A wiecie, kto mieszkał tutaj najdłużej?
En: Piotr asked:

– Do you know who lived here the longest?

Pl: Ania odpowiedziała:

– Król Kazimierz Wielki.
En: Ania replied:

– King Casimir the Great.

Pl: Był bardzo ważnym władcą w historii Polski.
En: He was a very important ruler in Polish history.

Pl: Zaczęli zwiedzać zamkowe komnaty.
En: They started to tour the castle chambers.

Pl: Widok był wspaniały.
En: The view was spectacular.

Pl: W jednym z pokoi zobaczyli wielki portret króla.
En: In one of the rooms, they saw a large portrait of the king.

Pl: Kasia zauważyła:

– Wygląda na bardzo mądrego.
En: Kasia noted:

– He looks very wise.

Pl: Piotr się uśmiechnął:

– I pewnie taki był.
En: Piotr smiled:

– And he probably was.

Pl: Pamiętam, że budował wiele miast i zamków.
En: I remember that he built many cities and castles.

Pl: Dotarli na dziedziniec zamku.
En: They reached the castle courtyard.

Pl: Tam Ania zwróciła uwagę na piękną fontannę:

– Spójrzcie, jaka piękna!
En: There, Ania pointed out a beautiful fountain:

– Look, how beautiful it is!

Pl: Piotr dodał:

– Fontanna ma swoje legendy.
En: Piotr added:

– The fountain has its own legends.

Pl: Może kiedyś je usłyszymy.
En: Maybe we’ll hear them someday.

Pl: Kasia miała pomysł:

– Może ktoś tu organizuje wycieczki z przewodnikiem?
En: Kasia had an idea:

– Maybe someone here organizes guided tours?

Pl: Moglibyśmy dowiedzieć się więcej.
En: We could learn more.

Pl: Ania poszła do kasy biletowej.
En: Ania went to the ticket booth.

Pl: Wróciła po chwili z uśmiechem:

– Mamy szczęście.
En: She returned shortly with a smile:

– We're in luck.

Pl: Za pół godziny zaczyna się wycieczka z przewodnikiem.
En: A guided tour starts in half an hour.

Pl: Idziemy?
En: Shall we go?

Pl: Piotr i Kasia zgodzili się bez wahania.
En: Piotr and Kasia agreed without hesitation.

Pl: Przewodnik okazał się bardzo sympatyczny i miał wiele ciekawych opowieści o zamku.
En: The guide turned out to be very friendly and had many interesting stories about the castle.

Pl: Grupa dowiedziała się o smoku wawelskim i tajemnych przejściach.
En: The group learned about the Wawel Dragon and secret passages.

Pl: Na zakończenie wycieczki przewodnik zapytał:

– Czy macie jakieś pytania?
En: At the end of the tour, the guide asked:

– Do you have any questions?

Pl: Kasia podniosła rękę:

– Dlaczego Wawel jest tak ważny?
En: Kasia raised her hand:

– Why is Wawel so important?

Pl: Przewodnik odpowiedział:

– Zamek Królewski na Wawelu to symbol naszej historii.
En: The guide replied:

– The Royal Castle on Wawel Hill is a symbol of our history.

Pl: Tutaj decydowano o losach Polski.
En: Decisions about the fate of Poland were made here.

Pl: Po wycieczce przyjaciele usiedli w kawiarni obok zamku.
En: After the tour, the friends sat in a café next to the castle.

Pl: Pili kawę i rozmawiali o wrażeniach.
En: They drank coffee and talked about their impressions.

Pl: Piotr podsumował:

– To był wspaniały dzień.
En: Piotr summed up:

– It was a wonderful day.

Pl: Dowiedzieliśmy się tyle o naszej historii.
En: We learned so much about our history.

Pl: Ania dodała:

– Czuję, że Wawel ma mnóstwo sekretów.
En: Ania added:

– I feel that Wawel has many secrets.

Pl: Musimy tu wrócić!
En: We have to come back!

Pl: Kasia zakończyła:

– Zgadzam się.
En: Kasia concluded:

– I agree.

Pl: Ten zamek jest wyjątkowy.
En: This castle is exceptional.

Pl: Na twarzach wszystkich malował się uśmiech.
En: Smiles were on everyone's faces.

Pl: Nie mógł być lepszy sposób na spędzenie dnia.
En: There could not have been a better way to spend the day.

Pl: Wspólne odkrywanie tajemnic Wawelu zbliżyło ich jeszcze bardziej.
En: Discovering Wawel’s secrets together brought them even closer.

Pl: Byli dumni z dziedzictwa swojego kraju.
En: They were proud of their country's heritage.