Varma Coffee: A Rekindled Friendship Over Cream Puffs

Fluent Fiction – Danish
www.FluentFiction.org/Danish
Story Transcript:
Da: Lars gled forsigtigt døren op til den hyggelige café i den gamle bydel af København.
En: Lars cautiously opened the door to the cozy café in the old town of Copenhagen.

Da: Et skilt med caféens navn, “Varma Kaffe”, hang fra den rustne armbrøst.
En: A sign with the café’s name, “Varma Coffee,” hung from the rusty crossbow.

Da: En strøm af duftende aroma strømmede ud og mødte Lars; sødt, ristet og indbydende.
En: A stream of fragrant aroma flowed out and met Lars; sweet, roasted, and inviting.

Da: Han lod sit blik glide over caféens indre; polerede træborde, hylder belagt med glinsende kaffekander, og vælter af farverige syltetøjsglas, fyldte hans synsfelt.
En: He let his gaze wander over the interior of the café; polished wooden tables, shelves adorned with shining coffee pots, and stacks of colorful jam jars filled his field of vision.

Da: Der, blandt gæsterne, fangede et ansigt hans opmærksomhed.
En: Among the guests, one face caught his attention.

Da: Sofie.
En: Sofie.

Da: Hun sad ved hjørnevinduet, resterne af en cappuccino stolet foran hende, de mørke øjne rettet mod udsigten.
En: She sat by the corner window, the remains of a cappuccino in front of her, her dark eyes fixed on the view.

Da: Ved synet af Lars lyste hendes ansigt op i et genkendeligt smil, hun snublede nærmest over sin egen stol for at hilse på ham.
En: At the sight of Lars, her face lit up with a recognizable smile, she almost stumbled over her own chair to greet him.

Da: De hilste på hinanden, krammede og lo over gamle minder.
En: They greeted each other, hugged, and laughed over old memories.

Da: Begge bestilte kaffe ved skranken – Lars en sort kaffe, Sofie en ny cappuccino – og valgte sammen en bakke med flødeboller.
En: Both ordered coffee at the counter – Lars a black coffee, Sofie a new cappuccino – and together chose a tray of cream puffs.

Da: Over de dampende kaffekopper delte de deres dagligdags oplevelser.
En: Over the steaming cups of coffee, they shared their everyday experiences.

Da: De diskuterede alt lige fra deres arbejde og familie, til den seneste folketingsvalg.
En: They discussed everything from their work and family to the latest parliamentary elections.

Da: Samtalen flyttede sig let fra emne til emne, alt imens de indtog flødebollerne.
En: The conversation moved easily from topic to topic, while they indulged in the cream puffs.

Da: De mindedes deres barndomsoplevelser, deres første møde, og hvordan de i folkeskolen havde lært børnerim af hinanden.
En: They reminisced about their childhood adventures, their first meeting, and how they had taught each other nursery rhymes in elementary school.

Da: Under deres samtale blev de begge enige om at tilbringe den kommende weekend på en tur til det danske odsherred.
En: During their conversation, they both agreed to spend the upcoming weekend on a trip to the Danish Odsherred.

Da: Som eftermiddagen gled over i aften, viklede deres samtale sig langsomt ud som de sidste dråber i deres kaffekopper.
En: As the afternoon turned into evening, their conversation slowly unwound like the last drops in their coffee cups.

Da: De sagde farvel, lo af en sidste vittighed og med et løfte om snart at gense hinanden, forlod de caféen.
En: They said goodbye, laughed at one final joke, and with a promise to see each other soon, they left the café.

Da: Men ikke før Lars forsøgte, for måske den tiende gang i deres venskab, at forklare Sofie forskellen mellem en god og dårlig flødebolle.
En: But not before Lars attempted, perhaps the tenth time in their friendship, to explain to Sofie the difference between a good and a bad cream puff.

Da: Rollende med øjnene lo Sofie, sagde farvel til Lars, og forsvandt ud i Københavns summende gader.
En: Rolling her eyes, Sofie laughed, bid Lars farewell, and disappeared into the buzzing streets of Copenhagen.

Da: I den sene aftenlys, med en kop kaffe, en halet flødebolle og en genoplivet venskab, sluttede Lars sin dag i caféen.
En: In the late evening light, with a cup of coffee, a devoured cream puff, and a revived friendship, Lars ended his day at the café.

Da: Mon Sofie nogensinde ville lære at forstå forskellen mellem en god og dårlig flødebolle?
En: Would Sofie ever learn to understand the difference between a good and a bad cream puff?

Da: Tja, det ville han snart finde ud af.
En: Well, he would soon find out.

Vocabulary Words:
Lars : Lars
forsigtigt : cautiously
åbnede : opened
den : the
døren : door
til : to
den : the
hyggelige : cozy
café : café