Whisked Away: A Wild Cliffs of Moher Tale

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Lá breá geal Samhraidh a bhí ann agus bhí an ghrian ag spalpadh anuas ón spéir.
En: It was a beautiful bright summer’s day, and the sun was shining down from the sky.

Ga: Saoirse, Cillian agus Darragh, triúr cairde ón scoil, shocraigh siad chuairt a thabhairt ar na hAillte Móra.
En: Saoirse, Cillian, and Darragh, three friends from school, decided to pay a visit to the Cliffs of Moher.

Ga: Aillte mórthaibhseach iad Aillte Mhóher a sheasann ard os cionn an Aigéin Atlantaigh.
En: The Cliffs of Moher are magnificent cliffs that stand high above the Atlantic Ocean.

Ga: Nuair a shroich siad an barr, bhí an radharc chomh hálainn sin go raibh sé deacair é a chreidiúint.
En: When they reached the top, the sight was so beautiful that it was hard to believe.

Ga: D’iarr Cillian ar na daoine eile seasamh leis ag imeall na haillte le haghaidh féinphic – selfie – leis an radharc iontach mar chúlra.
En: Cillian asked the others to stand with him at the edge of the cliffs for a selfie with the wonderful view as a background.

Ga: “Seasaigí anois, déanamh miongháire!” arsa Cillian agus Saoirse agus Darragh in aice leis.
En: “Stand now, and give a slight smile!” said Cillian and Saoirse and Darragh next to him.

Ga: Thóg sé amach a fhón cliste agus shín iad a lámha amach chun an pictiúr foirfe a ghlacadh.
En: He took out his smart phone and stretched out his hands to take the perfect picture.

Ga: Agus iad ag gáire agus ag magadh, bhí siad dall ar an ngála láidir a bhí ag éirí níos treise.
En: As they laughed and joked, they were oblivious to the strengthening strong wind.

Ga: Go tobann, le fuaim sciobtha, shéid an ghaoth anuas ón spéir le fórsa nach bhfacthas riamh roimhe.
En: Suddenly, with a swift sound, the wind blew down from the sky with a force never seen before.

Ga: Leis sin, d’éirigh leis an ngaoth caipín Cillian a bhaint de cheann an fhir óg, agus sula raibh seans acu fiú é sin a thuiscint, shnámh an caipín sa spéir mar dhuilleog éadrom.
En: With that, the wind succeeded in snatching Cillian’s cap from the young man’s head, and before they could even understand, the cap floated in the sky like a light leaf.

Ga: Chuir siad suas a gcuid lámha le héadóchas ach ní raibh aon ní le déanamh acu.
En: They put up their hands in hope, but they had no chance.

Ga: Ach, ar ámharaí an tsaoil, ní raibh deireadh le heachtra an chaipín fós.
En: But, to everyone’s surprise, the cap’s adventure was not over yet.

Ga: Tháinig faoileán mór ón spéir ag eitilt, agus mar a tharla sé, shuigh caipín Cillian go foirfe ar chloigeann an éan mar bharróg bheag éadomhain!
En: A big seagull flew down from the sky, and as it happened, Cillian’s cap sat perfectly on the bird’s head like a small deep-blue cuddle!

Ga: Bhí iontas an domhain orthu, ní raibh ach gáire le cloisteáil agus iad ag breathnú ar an bhfaolchú ag fágáil leis an gcaipín gorm óg.
En: They were amazed, there was nothing but laughter as they watched the seagull leave with the young blue cap.

Ga: D’iarr Saoirse orthu leanúint leis an ngáire, ach ní fhéadfadh Cillian é sin a dhéanamh.
En: Saoirse asked them to continue to laugh, but Cillian couldn’t do that.

Ga: B’ansin a mhothaigh sé an cailliúint; bhí cion mór ag Cillian ar an gcaipín sin, bronnadh é óna sheanathair.
En: Then he felt the loss; that cap meant a lot to Cillian, it was a gift from his grandfather.

Ga: Ach, bhí Darragh réidh le scéal a insint.
En: But Darragh was ready to tell a story.

Ga: “An bhfuil a fhios agaibh faoi na faoilteacháin draíochta, a deirtear a chónaíonn thart ar na haillte seo?
En: “Do you know about the magical seagulls, which are said to live around these cliffs?

Ga: Deirtear má chaillfidh tú rud agus má thógann faoileán leis é, is comhartha sonas é!”
En: They say if you lose something and a seagull picks it up, it’s a sign of happiness!”

Ga: Mhol Darragh go bhfanfaidís tamall eile chun breathnú ar na radharcanna agus chun taitneamh a bhaint as an lá le chéile.
En: Darragh suggested they stay a bit longer to enjoy the views and have fun.

Ga: Cuireadh Saoirse agus Cillian ar a suaimhneas agus thosaigh siad ag pleanáil eachtra nua le chéile, ag déanamh dearmad go tapa ar an gcaipín caillte.
En: Saoirse and Cillian were pacified, and they started planning a new adventure together, quickly forgetting about the lost cap.

Ga: Caitheadh an lá iad ag siúl, ag comhrá, agus ag gáire fúthu.
En: They spent the day walking, chatting, and laughing.

Ga: D’imigh an caipín as cuimhne go hiomlán agus díríodh ar na chuimhní nua álainn a bhí á n-áirithiú acu.
En: The cap slipped completely out of their minds, and they focused on the new beautiful memories they were creating.

Ga: Nuair a d’éirigh an ghrian, bhí cairdeas níos láidre eatarthu agus an t-eolas go raibh eachtraí níos mó rompu.
En: When the sun rose, there was a stronger bond between them and the realization that there were more adventures ahead.

Ga: Rinne siad geallúint ar ais arís chun tuilleadh cuimhní a chruthú agus an domhan thart a fheiceáil.
En: They made a promise to come back to create more memories and explore the world around them.

Ga: Bhí deireadh sona leis an lá, agus ón lá sin amach, bhí scéal greannmhar ag Cillian faoi uair a chaill sé a chaipín le faoileán draíochta na nAillte Móra.
En: The day ended happily, and from then on, Cillian had a funny story about the time he lost his cap to the magical seagull of the Cliffs of Moher.

Vocabulary Words:
radharc : sight
féinphic : selfie
dall : oblivious
sciobtha : swift
ag gabháil : snatching
snámh : floating
iontach : amazed
gáire : laughter
sonas : happiness
eachtra : adventure
chuimhní : memories
aithne : realization
ceangal : bond
scéalta : stories
draíochtúil : magical
scrúdaíodh : explored
cruthú : creating
geallúint : promise
álainn : beautiful
dearmad : forgotten
bain taitneamh : enjoy
ag gáire : laughing
faoileán : seagull
aillte : cliffs
gealadh gréine : sunshine
gaoth : wind
caipín : Cap