Windblown Adventures: A Friendship Journey in Amsterdam

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: Straatstenen glinsteren in de ochtendzon.
En: Cobblestones glisten in the morning sun.

Nl: In Amsterdam, tussen huizen met puntige daken en grachten vol bootjes, wonen Sophie en Daan.
En: In Amsterdam, among houses with pointed roofs and canals full of boats, live Sophie and Daan.

Nl: Zij zijn beste vrienden.
En: They are best friends.

Nl: Vandaag is een spannende dag.
En: Today is an exciting day.

Nl: Sophie en Daan plannen een tocht door Amsterdam, op hun fietsen.
En: Sophie and Daan are planning a trip through Amsterdam, on their bikes.

Nl: Maar de wind is sterk en brutaal vandaag.
En: But the wind is strong and bold today.

Nl: Boomblaadjes dansen wild in de lucht en vlaggen flapperen luid.
En: Tree leaves dance wildly in the air and flags flutter loudly.

Nl: Sophie is klein met rood haar en blauwe ogen die fonkelen als de sterren.
En: Sophie is small with red hair and blue eyes that sparkle like the stars.

Nl: Daan is langer, met zwart haar en bruine ogen die glinsteren zoals chocolade in de zon.
En: Daan is taller, with black hair and brown eyes that shine like chocolate in the sun.

Nl: Sophie sloeg haar groene sjaal om haar nek en deed haar helm op.
En: Sophie wrapped her green scarf around her neck and put on her helmet.

Nl: Daan controleerde de banden van hun fietsen.
En: Daan checked the tires of their bikes.

Nl: Samen gingen ze de uitdaging aan.
En: Together, they faced the challenge.

Nl: De wind blies hard bij hun eerste pedaaltrap.
En: The wind blew hard with their first pedal stroke.

Nl: Sophie’s rode haar vloog wild om haar gezicht.
En: Sophie’s red hair flew wildly around her face.

Nl: Daans ogen lootste tranen vanwege de harde wind.
En: Daan’s eyes welled up with tears because of the strong wind.

Nl: Maar ze lachten en reden verder.
En: But they laughed and continued riding.

Nl: Ze passeerden de beroemde Amsterdamse bezienswaardigheden: de charmante Magere Brug, het dynamische Museumplein, de kleurrijke Bloemenmarkt.
En: They passed by the famous Amsterdam sights: the charming Skinny Bridge, the dynamic Museumplein, the colorful Flower Market.

Nl: Toen bereikten ze de smalle straatjes van de Jordaan.
En: Then they reached the narrow streets of the Jordaan.

Nl: De wind schudde de fietsen terwijl ze door de smalle straatjes van de Jordaan reden.
En: The wind shook the bikes as they rode through the narrow streets of the Jordaan.

Nl: Behendig ontweken ze de fietsers, voetgangers en scooters.
En: Skillfully, they dodged cyclists, pedestrians, and scooters.

Nl: Plotseling, in het middelpunt van de wind, viel Sophie’s groene sjaal op de straat.
En: Suddenly, in the midst of the wind, Sophie’s green scarf fell onto the street.

Nl: Ze stopten, keken elkaar bezorgd aan.
En: They stopped, looked at each other with concern.

Nl: Maar met een grote glimlach en de wind in hun rug keerden ze terug om de sjaal op te pikken.
En: But with a big smile and the wind at their backs, they turned back to pick up the scarf.

Nl: Tegen de avond, vermoeid maar voldaan, keerden Sophie en Daan terug naar huis.
En: By evening, tired but satisfied, Sophie and Daan returned home.

Nl: Ze hadden de sterke wind uitgedaagd en hadden plezier gehad.
En: They had challenged the strong wind and had fun.

Nl: Ze hadden hun belofte nagekomen.
En: They had kept their promise.

Nl: De lichten van Amsterdam twinkelden.
En: The lights of Amsterdam twinkled.

Nl: De wind was nu een zacht briesje.
En: The wind was now a gentle breeze.

Nl: Sophie en Daan keken elkaar lachend aan.
En: Sophie and Daan looked at each other with smiles.

Nl: Ze wisten dat hun vriendschap net zo sterk was als de windvlagen waarmee ze die dag hadden gefietst.
En: They knew that their friendship was as strong as the gusts of wind they had ridden through that day.

Nl: En dat maakte bellen blazen in het park of een sterke windvlaag confronteren, allemaal de moeite waard.
En: And that made blowing bubbles in the park or confronting a strong gust of wind, all worth it.

Nl: Ze hadden uitzonderlijke herinneringen gemaakt om te koesteren.
En: They had created exceptional memories to cherish.

Nl: En morgen zouden ze meer maken, samen, in de prachtige stad Amsterdam.
En: And tomorrow, they would create more, together, in the beautiful city of Amsterdam.

Vocabulary Words:
Straatstenen : Cobblestones
Glinsteren : Glisten
ochtend : Morning
zon : Sun
Amsterdam : Amsterdam
huizen : Houses
daken : Roofs
grachten : Canals
bootjes : Boats
vrienden : Friends
spannend : Exciting
tocht : Trip
fietsen : Bikes
wind : Wind
sterk : Strong
brutaal : Bold
blaadjes : Leaves
lucht : Air
vlaggen : Flags
flapperen : Flutter
klein : Small
rood : Red
haar : Hair
blauwe : Blue
ogen : Eyes
sterren : Stars
langer : Taller
zwart : Black
bruine : Brown