A Coffee Accident in Oslo: Lessons Learned and New Opportunities

In this episode, we'll follow Lars through an ordinary day in Oslo, as a coffee spill leads to unexpected help, valuable lessons, and possibly his dream job.

Nb: Lars venter på trikken.
En: Lars is waiting for the tram.

Nb: Han står i Grønland, Oslo.
En: He is standing in Grønland, Oslo.

Nb: Han ser på klokken.
En: He looks at his watch.

Nb: Den er ti over åtte.
En: It's ten past eight.

Nb: Han har ett jobbintervju kl ni.
En: He has a job interview at nine.

Nb: Han er litt nervøs.
En: He is a bit nervous.

Nb: Han tenker på spørsmålene de kan stille.
En: He thinks about the questions they might ask.

Nb: Han håper han får jobben.
En: He hopes he gets the job.

Nb: Det er kaldt.
En: It's cold.

Nb: Han kjøper en kaffe fra en kiosk.
En: He buys a coffee from a kiosk.

Nb: Trikken kommer.
En: The tram arrives.

Nb: Han går om bord.
En: He boards it.

Nb: Trikken er full.
En: The tram is full.

Nb: Han ser etter et ledig sete.
En: He looks for an available seat.

Nb: Det er ingen ledige seter.
En: There are no available seats.

Nb: Han blir stående.
En: He has to stand.

Nb: Han holder kaffekoppen i hånden.
En: He holds the coffee cup in his hand.

Nb: Trikken stopper brått.
En: The tram suddenly stops.

Nb: Lars søler kaffe på seg selv.
En: Lars spills coffee on himself.

Nb: Han ser ned.
En: He looks down.

Nb: Skjorta hans er full av kaffe.
En: His shirt is full of coffee.

Nb: Han er sjokkert.
En: He is shocked.

Nb: Han prøver å tørke bort kaffen.
En: He tries to wipe away the coffee.

Nb: Men skjorta hans er våt og brun.
En: But his shirt is wet and brown.

Nb: Han har ikke ekstra klær.
En: He doesn't have extra clothes.

Nb: Han vet ikke hva han skal gjøre.
En: He doesn't know what to do.

Nb: Damen ved siden av ser skjorta hans.
En: The lady next to him sees his shirt.

Nb: "Å nei," sier hun.
En: "Oh no," she says.

Nb: "Går du på jobbintervju?
En: "Are you going to a job interview?"

Nb: " Lars nikker.
En: Lars nods.

Nb: Damens øyne blir store.
En: The lady's eyes widen.

Nb: "Jeg vet hva vi kan gjøre.
En: "I know what we can do.

Nb: Kom!
En: Come!"

Nb: "Damen drar Lars ut på neste stopp.
En: The lady takes Lars out at the next stop.

Nb: De står i Karl Johans gate.
En: They stand in Karl Johans gate.

Nb: Hun løper inn i en butikk.
En: She runs into a store.

Nb: Lars venter utenfor.
En: Lars waits outside.

Nb: Hun kommer tilbake med en ny skjorte.
En: She comes back with a new shirt.

Nb: "Her," sier hun.
En: "Here," she says.

Nb: "Ta den.
En: "Take this."

Nb: "Lars bytter til den nye skjorta.
En: Lars changes into the new shirt.

Nb: Den er ren og hvit.
En: It is clean and white.

Nb: Han takker damen.
En: He thanks the lady.

Nb: Hun smiler.
En: She smiles.

Nb: "Lykke til," sier hun.
En: "Good luck," she says.

Nb: "Du vil gjøre det flott.
En: "You will do great."

Nb: " Lars tror på henne.
En: Lars believes her.

Nb: Han går til jobbintervjuet.
En: He goes to the job interview.

Nb: Han føler seg mer klar.
En: He feels more prepared.

Nb: Han møter intervjueren.
En: He meets the interviewer.

Nb: Intervjueren merker ikke kaffen.
En: The interviewer doesn't notice the coffee stain.

Nb: Han stiller mange spørsmål.
En: He asks many questions.

Nb: Lars svarer godt.
En: Lars answers well.

Nb: Han igjen, føler seg trygg.
En: Once again, he feels confident.

Nb: Etterpå, tenker han på dagen.
En: Afterwards, he thinks about the day.

Nb: Han er glad for damens hjelp.
En: He is grateful for the lady's help.

Nb: Han er glad han byttet skjorte.
En: He is glad he changed his shirt.

Nb: Han er glad han gikk på intervju.
En: He is glad he went to the interview.

Nb: Han håper han får jobben.
En: He hopes he gets the job.

Nb: Og han bestemmer seg for å alltid ha en ekstra skjorte med seg.
En: And he decides to always have an extra shirt with him.

Nb: Fordi man vet aldri hva som kan skje på en vanlig dag i Oslo by.
En: Because you never know what can happen on an ordinary day in the city of Oslo.

Nb: Moralen er at uhell skjer.
En: The moral is that accidents happen.

Nb: Men ofte kan det løses med litt hjelp fra andre.
En: But often they can be solved with a little help from others.

Nb: Og noen ganger kan et uhell føre til noe bra.
En: And sometimes an accident can lead to something good.

Nb: Som for Lars, som lærte en viktig leksjon den dagen.
En: Like for Lars, who learned an important lesson that day.

Nb: Og kanskje, bare kanskje, fant han også sin drømmejobb.
En: And maybe, just maybe, he also found his dream job.