A Flaming Friendship: Hendrik’s Barbecue Dilemma Resolved

Fluent Fiction – Afrikaans
www.FluentFiction.org/Afrikaans
Story Transcript:
Af: Die son sak agter Tafelberg, en Kaapstad se lug is vol die lekkerruik van kos by die braai.
En: The sun sets behind Table Mountain, and Cape Town’s air is filled with the delicious smell of food on the grill.

Af: Hendrik is opgewonde.
En: Hendrik is excited.

Af: Hy het al die vleis voorberei, die rooster skoongemaak en die hout gepak.
En: He has prepared all the meat, cleaned the grill, and stacked the wood.

Af: Dit is sy beurt om die beste braai in die buurt te hou.
En: It’s his turn to host the best barbecue in the neighborhood.

Af: Hy maak die vuurhoutjies klaar om aan te steek.
En: He gets the matches ready to light.

Af: Maar toe hy die boksie oopmaak, sien hy ‘n probleem.
En: But when he opens the box, he sees a problem.

Af: Die vuurhoutjies is almal nat!
En: The matches are all wet!

Af: Hendrik voel die paniek opkom.
En: Hendrik feels panic rising.

Af: Sonder ‘n brandende vuur is daar geen braai nie.
En: Without a burning fire, there is no barbecue.

Af: Hy soek rond, maar kan niks droog kry nie.
En: He searches around but can’t find anything dry.

Af: Net toe sien hy Janine.
En: Just then, he sees Janine.

Af: Sy sit onder ‘n groot boom en lees ‘n boek.
En: She is sitting under a large tree reading a book.

Af: Janine is ‘n vegetariër en sy het altyd ‘n aansteker vir haar kerse.
En: Janine is a vegetarian, and she always has a lighter for her candles.

Af: Hendrik weet dit, want hy het dit al baie keer gesien.
En: Hendrik knows this because he has seen it many times.

Af: Hy stap na haar toe en groet, “Hallo Janine.
En: He walks over to her and greets, “Hello Janine.”

Af: “Sy kyk op en glimlag vriendelik.
En: She looks up and smiles kindly.

Af: “Hallo Hendrik, wat maak jy?
En: “Hello Hendrik, what are you doing?”

Af: “”Ek het ‘n probleem.
En: “I have a problem.

Af: My vuurhoutjies is nat.
En: My matches are wet.

Af: Kan ek asseblief jou aansteker leen?
En: Can I please borrow your lighter?”

Af: ” vra Hendrik hoopvol.
En: Hendrik asks hopefully.

Af: Janine se gesig verander.
En: Janine’s face changes.

Af: Sy lyk onseker.
En: She looks unsure.

Af: “Ek weet nie, Hendrik.
En: “I don’t know, Hendrik.

Af: Ek ondersteun nie braaie met vleis nie.
En: I don’t support barbecues with meat.”

Af: “Hendrik probeer verduidelik.
En: Hendrik tries to explain.

Af: “Ek verstaan, maar ek het al die mense genooi.
En: “I understand, but I’ve invited all these people.

Af: Hulle kom al die pad.
En: They’re coming from far away.

Af: Dit sal regtig help.
En: It would really help.”

Af: “Janine dink ‘n oomblik.
En: Janine thinks for a moment.

Af: Sy sit haar boek neer.
En: She puts her book down.

Af: “Ek wil nie vleisbraaie aanmoedig nie, maar miskien kan ons ‘n kompromie vind?
En: “I don’t want to encourage meat barbecues, but maybe we can find a compromise?”

Af: “Hendrik vra, “Hoe bedoel jy?
En: Hendrik asks, “How do you mean?”

Af: “Janine glimlag, “Wat van ‘n gemengde braai?
En: Janine smiles, “How about a mixed barbecue?

Af: Groente en vleis.
En: Vegetables and meat.

Af: Ek help jou met die vuur en jy maak ‘n paar geregte sonder vleis.
En: I’ll help you with the fire, and you make some dishes without meat.”

Af: “Hendrik oorweeg dit.
En: Hendrik considers it.

Af: “Dit klink regverdig.
En: “That sounds fair.

Af: Ek hou van groente ook.
En: I like vegetables too.”

Af: “Hulle werk saam.
En: They work together.

Af: Janine kom nader met haar aansteker.
En: Janine comes over with her lighter.

Af: Sy steek die hout aan, en binnekort is daar ‘n pragtige vuur.
En: She lights the wood, and soon there is a beautiful fire.

Af: Hendrik begin die vleis braai, maar hy maak ook plek vir die groente.
En: Hendrik starts grilling the meat but also makes room for the vegetables.

Af: Eiervrug, soetrissies en mielies rooster op die vuur.
En: Eggplant, peppers, and corn roast on the fire.

Af: Mense begin arriveer.
En: People begin to arrive.

Af: Hulle bring slaaie en brood.
En: They bring salads and bread.

Af: Elkeen wat aankom, sien die gemengde rooster en glimlag.
En: Everyone who comes sees the mixed grill and smiles.

Af: Janine staan by en help om die groente om te draai.
En: Janine stands by and helps to turn the vegetables.

Af: Die reuk groei in die lug, en almal geniet die kos.
En: The smell fills the air, and everyone enjoys the food.

Af: Teen die einde van die aand, sit almal tevrede en gesels.
En: By the end of the evening, everyone is sitting satisfied and chatting.

Af: Hendrik en Janine sit langs mekaar.
En: Hendrik and Janine sit next to each other.

Af: Hendrik sê, “Dankie Janine.
En: Hendrik says, “Thank you, Janine.

Af: Jy het my regtig gehelp.
En: You really helped me.

Af: Ek het geleer hoe lekker groente kan wees.
En: I learned how delicious vegetables can be.”

Af: “Janine glimlag.
En: Janine smiles.

Af: “En ek het gesien hoe kos mense bymekaar bring, maak nie saak wat hulle eet nie.
En: “And I saw how food brings people together, no matter what they eat.”

Af: “Die vuur begin uitbrand, en Hendrik weet hy het ‘n nuwe manier gevind om braai hou.
En: The fire begins to die down, and Hendrik knows he has found a new way to host barbecues.

Af: Die vriendskap wat hulle gesmee het, was groter as enige vleis of groente.
En: The friendship they forged was greater than any meat or vegetables.

Af: En die braai was ‘n sukses, danksy spanwerk en begrip.
En: And the barbecue was a success, thanks to teamwork and understanding.

Vocabulary Words:
Af : En
sak : sets
lekkerruik : delicious
voorberei : prepared
rooster : grill
buurt : neighborhood
vuurhoutjies : matches
paniek : panic
soek : searches
vegetariër : vegetarian
aansteker : lighter
kompromie : compromise
brandende : burning
hou : host
aanmoedig : encourage
onseker : unsure
gemengde : mixed
geregte : dishes
oorweeg : consider
pragtige : beautiful
arriveer : arrive
saam : together
tevrede : satisfied
gesels : chatting
gesmee : forged
te danke aan : thanks
spanwerk : teamwork
begrip : understanding
groot : large
bring self : bring your own