When a ‘Rock’ Wakes: A Safari Surprise!

Fluent Fiction – Afrikaans
www.FluentFiction.org/Afrikaans
Story Transcript:
Af: In die hartjie van die skemer was Johann en Elzabe se harte vol opwinding.
En: In the heart of the dusk, Johann and Elzabe’s hearts were full of excitement.

Af: Die Kruger Wildtuin, met sy ongerepte natuur en wilde diere, was die toneel van hul avontuur.
En: The Kruger National Park, with its pristine nature and wild animals, was the scene of their adventure.

Af: Vir beide was dit ‘n eerste besoek; hulle oë blink met verwondering by elke nuwe ontdekking.
En: For both of them, it was a first visit; their eyes sparkled with wonder at every new discovery.

Af: Die son het lankal besluit om agter die horison weg te kruip en in die laaste lig, toe hul gehawende safari-voertuig om ‘n draai in die stowwerige pad slenter, het hulle iets groots en grys opgemerk.
En: The sun had long decided to creep behind the horizon and in the fading light, as their battered safari vehicle meandered around a dusty road, they noticed something big and gray.

Af: “Kyk daar!” fluister Elzabe opgewonde, en sy wijste met ‘n fyn vinger na die groot grys massa wat voor hulle op die grond lê.
En: “Look there!” whispered Elzabe excitedly, pointing with a delicate finger at the large gray mass lying in front of them.

Af: Johann knik, sy ogies blink in die val van die dag.
En: Johann nodded, his eyes gleaming in the fading light of the day.

Af: “Dis masiewe!” sê hy met ‘n lag. “Ek wonder hoe lank dit al hier is?”
En: “It’s massive!” he said with a laugh. “I wonder how long it’s been here?”

Af: Hul gids, ‘n man met ‘n gesig vol plooie en oë wat baie verhale sonder woorde vertel, het die voertuig tot stilstand gebring.
En: Their guide, a man with a face full of wrinkles and eyes that told many stories without words, brought the vehicle to a stop.

Af: “Dink julle dis net ‘n bielie van ‘n rots?” het hy gevra, met ‘n stout sprankel in sy blik.
En: “Do you think it’s just a piece of rock?” he asked with a mischievous twinkle in his eye.

Af: Johann en Elzabe het hul koppies nader aan mekaar gebring, met skouers wat ligweg skud van die giggel wat uit hul monde probeer ontsnap.
En: Johann and Elzabe brought their heads closer together, lightly shaking their shoulders as they tried to stifle the giggles escaping from their mouths.

Af: Hulle het geen idee gehad dat die ‘rots’ voor hulle, eintlik ‘n lomerige renoster was wat rustig in die koel aandlug gelê en droom het nie.
En: They had no idea that the “rock” before them was actually a drowsy rhinoceros peacefully lying in the cool evening air, lost in dreams.

Af: Met ‘n ruk en ‘n snuif, het die ‘rots’ skielik tot lewe gekom.
En: With a jolt and a snort, the “rock” suddenly came to life.

Af: ‘n Groot stofwolk het opgesty en Johann en Elzabe het met groot oë gestaar hoe die renoster stadig sy massiewe kop optel.
En: A large cloud of dust rose, and Johann and Elzabe stared wide-eyed as the rhinoceros slowly lifted its massive head.

Af: “O genade!” het Elzabe uitgeroep.
En: “Oh my goodness!” exclaimed Elzabe.

Af: Hul harte het teen ‘n vaart begin klop; die grond het onder hul voete geskud van die renoster se beweging.
En: Their hearts began to beat rapidly, and the ground shook under their feet from the rhinoceros’s movement.

Af: Maar in plaas van ‘n aanklag of ‘n bedreiging, het die renoster, wat nou beslis nie meer ‘n rots kon wees nie, ‘n luidrugtige gaap laat hoor, waarna hy weer sy dik kop laat sak het.
En: But instead of a charge or a threat, the rhinoceros, now definitely no longer a rock, let out a loud yawn, before lowering its thick head again.

Af: Johann en Elzabe het na mekaar gekyk, hul gesigte geverf met verligte glimlagte.
En: Johann and Elzabe looked at each other, their faces painted with relieved smiles.

Af: Die stof het gaan lê, die renoster het voortgegaan met sy rus, en die twee stadsmense het ‘n storie gehad wat hulle nog jare lank sou vertel.
En: The dust settled, the rhinoceros continued its rest, and the two city dwellers had a story that they would tell for years to come.

Af: Hul lag het deur die stilte van die wildtuin weergalm, ‘n herinnering dat selfs in die ongekende wildernis, die vreugde van lewe en verkeerde identiteite altyd plek het.
En: Their laughter echoed through the silence of the wildlife park, a reminder that even in the untamed wilderness, the joy of life and mistaken identities always have a place.

Af: So het Johann en Elzabe die wildtuin agter hulle gelaat, met foto’s, herinneringe, en stories van die dag toe ‘n ‘rots’ byna hul safari bederf het, maar toe eerder ‘n bron van groot plesier geword het.
En: And so, Johann and Elzabe left the wildlife park behind them, with photos, memories, and stories of the day when a “rock” nearly spoiled their safari, but instead became a source of great pleasure.

Af: En die renoster, nou wakker en dalk ‘n bietjie verbaas oor die vreugde wat hy veroorsaak het, het rustig die koelte van die aand geniet, onbewus van die liggies wat hy in die harte van twee stadsmense aangesteek het.
En: And the rhinoceros, now awake and perhaps a little surprised by the joy it had caused, peacefully enjoyed the coolness of the evening, unaware of the light it had ignited in the hearts of two city dwellers.

Vocabulary Words:
opwinding : excitement
ongerepte : pristine
blink : sparkled
stout : mischievous
giggel : giggles
lomerig : drowsy
gaap : yawn
verligte : relieved
aangesteek : ignited
gehawend : battered
slenter : meandered
fluister : whispered
sprankel : twinkle
bederf : spoiled
onbewus : unaware
stilte : silence
teen ‘n vaart : rapidly
gaan lê : settled
wegkruip : creep
snuif : snort
plooie : wrinkles
geskud : shook
rustig : peacefully
stowwerig : dusty
wildtuin : safari
breedweg : widely
ruk : jolt
ontdekkinge : discoveries
weergalm : echoed