A Friendship Built: The IKEA Bookshelf Saga

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: Någonstans djupt inne i en lägenhet i Stockholm, stod Astrid med en samling träbitar och skruvar spridda omkring henne på golvet.
En: Somewhere deep inside an apartment in Stockholm, Astrid stood with a collection of wooden pieces and screws scattered around her on the floor.

Sv: Hela scenen var kantad av förvirring.
En: The whole scene was lined with confusion.

Sv: Hon hade köpt ett nytt bokhyllan från IKEA.
En: She had bought a new bookshelf from IKEA.

Sv: Men nu var instruktionerna borta.
En: But now the instructions were missing.

Sv: Astrid var enveten.
En: Astrid was stubborn.

Sv: Hon bestämde sig för att montera bokhyllan utan instruktioner.
En: She decided to assemble the bookshelf without instructions.

Sv: Omöjligt var bara ett ord i ordboken för henne.
En: Impossible was just a word in the dictionary for her.

Sv: Hon började.
En: She began.

Sv: Två träbitar här, några skruvar där.
En: Two wooden pieces here, a few screws there.

Sv: Hon försökte passa ihop bitarna, förlitade sig på sin intuition.
En: She tried to fit the pieces together, relying on her intuition.

Sv: Hon jobbade hela eftermiddagen.
En: She worked all afternoon.

Sv: Frustrationen växte.
En: The frustration grew.

Sv: Men Astrid vägrade ge upp.
En: But Astrid refused to give up.

Sv: Några timmar sen, stod där något som på avstånd kunde ses som bokhylla.
En: A few hours later, something that from a distance could be seen as a bookshelf stood there.

Sv: Men på nära håll var det en annan historia.
En: But up close, it was a different story.

Sv: Bokhyllan var sne.
En: The bookshelf was crooked.

Sv: Den var inte stabil.
En: It was not stable.

Sv: Den var inte riktigt en bokhylla.
En: It wasn’t really a bookshelf.

Sv: Oron ville inte lämna Astrid.
En: Worry wouldn’t leave Astrid.

Sv: Hon tänkte om sin förlorade instruktion.
En: She thought about her lost instructions.

Sv: Utan den var hela uppgiften som att klättra mot en stormig vind.
En: Without them, the whole task felt like climbing against a stormy wind.

Sv: Hon funderade på att ge upp.
En: She contemplated giving up.

Sv: Då ringde telefonen.
En: Then the phone rang.

Sv: Det var Astrids vän, Ida.
En: It was Astrid’s friend, Ida.

Sv: Ida var snäll.
En: Ida was kind.

Sv: Hon kom över till Astrids lägenhet rakt på, med en nyuppköpt bokhylla från IKEA.
En: She came over to Astrid’s apartment right away, with a newly purchased bookshelf from IKEA.

Sv: Den hade instruktioner.
En: It had instructions.

Sv: Tillsammans började de två vännerna processen igen.
En: Together, the two friends started the process again.

Sv: Denna gången, med instruktionerna i handen, var monteringsprocessen inte lika skrämmande.
En: This time, with the instructions in hand, the assembly process wasn’t as daunting.

Sv: De följde stegen noggrant.
En: They followed the steps carefully.

Sv: Timmarna flög iväg i skratten och arbetet.
En: The hours flew by in laughter and work.

Sv: Till slut stod där en bokhylla.
En: In the end, there stood a bookshelf.

Sv: En riktig, rak och stabil bokhylla.
En: A real, straight, and stable bookshelf.

Sv: Både Astrid och Ida var överlyckliga.
En: Both Astrid and Ida were ecstatic.

Sv: De klappade varandra på ryggen och firade med en kopp te.
En: They patted each other on the back and celebrated with a cup of tea.

Sv: Historien slutade med en lycka.
En: The story ended with happiness.

Sv: Men Astrid lärde sig två viktiga saker.
En: But Astrid learned two important things.

Sv: För det första att intution och envishet inte alltid räcker.
En: Firstly, that intuition and stubbornness don’t always suffice.

Sv: Instruktioner kan vara viktiga.
En: Instructions can be important.

Sv: För det andra, att det är väldigt trevligt att ha en vän som Ida.
En: Secondly, that it is very nice to have a friend like Ida.

Sv: Och i en lägenhet någonstans i Stockholm, står nu en bokhylla full med böcker som Astrid älskar.
En: And in an apartment somewhere in Stockholm, now stands a bookshelf full of books that Astrid loves.

Sv: Och varje gång Astrid tittar på den, påminner den henne om en lång dag, en massa skruvar, och vänskapens värme.
En: And every time Astrid looks at it, it reminds her of a long day, a lot of screws, and the warmth of friendship.

Vocabulary Words:
lägenhet : apartment
Astrid : Astrid
samling : collection
trä : wooden
skruvar : screws
golv : floor
instruktioner : instructions
ordboken : dictionary
intuition : intuition
enveten : stubborn
montera : assemble
omöjligt : impossible
sne : crooked
stabil : stable
vän : friend
skratt : laughter
arbete : work
lycka : happiness
bokhylla : bookshelf
IKEA : IKEA
ge upp : give up
processen : process
skrämmande : daunting
stegen : steps
överlyckliga : ecstatic
klappa : pat
fira : celebrate
värme : warmth