Assembling Friendship: The Tale of Elsa, Lucas, and Ingrid

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: Den fladdrande morgonljuset slog mot glasfönstret.
En: The flickering morning light hit the glass window.

Sv: I en rymlig lägenhet i Stockholm, vaknade Elsa upp.
En: In a spacious apartment in Stockholm, Elsa woke up.

Sv: Hon kände för en förändring.
En: She felt a need for a change.

Sv: Något nytt.
En: Something new.

Sv: Något som IKEA.
En: Something like IKEA.

Sv: Elsa ringde sin bror Lucas och bästa vän Ingrid för hjälp.
En: Elsa called her brother Lucas and best friend Ingrid for help.

Sv: De båda var duktiga på att bygga möbler, och Elsa kände att hon behövde all den hjälp hon kunde få.
En: Both were skilled in building furniture, and Elsa felt she needed all the help she could get.

Sv: De sa ja och lagade planer för nästa dag.
En: They said yes and made plans for the next day.

Sv: På IKEA var det mycket folk.
En: IKEA was crowded.

Sv: Men de tre vännerna hittade vad de ville ha.
En: But the three friends found what they wanted.

Sv: En bokhylla som heter BILLY.
En: A bookshelf called BILLY.

Sv: Perfekt, tänkte de.
En: Perfect, they thought.

Sv: Hemma igen öppnade de lådan.
En: Back home, they opened the box.

Sv: Men instruktionerna var vaga.
En: But the instructions were vague.

Sv: “Varför finns det inga ord?
En: “Why are there no words?”

Sv: ” frågade Elsa.
En: Elsa asked.

Sv: “Det är ju bara bilder.
En: “It’s just pictures.”

Sv: ” Lucas och Ingrid log mot varandra.
En: Lucas and Ingrid smiled at each other.

Sv: De tog varsin skruvmejsel.
En: They each took a screwdriver.

Sv: Nu började kampen mot bokhyllan BILLY.
En: The battle against the bookshelf BILLY began.

Sv: Elsa tittade på när Lucas och Ingrid jobbade.
En: Elsa watched as Lucas and Ingrid worked.

Sv: Det såg krångligt ut.
En: It looked complicated.

Sv: De gjorde fel.
En: They made mistakes.

Sv: Tog isär.
En: Took apart.

Sv: Byggde upp igen.
En: Rebuilt.

Sv: Men de gav inte upp.
En: But they didn’t give up.

Sv: När natten föll var bokhyllan klar.
En: When night fell, the bookshelf was done.

Sv: “Klockan är så mycket!
En: “It’s so late!”

Sv: ” utropade Elsa och tittade på Lucas och Ingrid.
En: exclaimed Elsa, looking at Lucas and Ingrid.

Sv: De var trötta men nöjda.
En: They were tired but satisfied.

Sv: “Tack för hjälpen,” sade Elsa och kramade dem.
En: “Thank you for your help,” Elsa said, hugging them.

Sv: Nästa dag stod bokhyllan på plats.
En: The next day, the bookshelf stood in its place.

Sv: Elsa såg på den och log.
En: Elsa looked at it and smiled.

Sv: Det hade varit svårt men de hade gjort det tillsammans.
En: It had been difficult, but they had done it together.

Sv: Och så lärde Elsa sig något.
En: And Elsa learned something.

Sv: Även om instruktionerna är vaga, om du har vänner vid din sida, kan du bygga något fint.
En: Even if the instructions are vague, if you have friends by your side, you can build something beautiful.

Sv: Eller åtminstone en IKEA-bokhylla.
En: Or at least an IKEA bookshelf.

Sv: Och det är inte fy skam, det.
En: And there’s nothing wrong with that.

Sv: Slut på historien.
En: End of the story.

Sv: Elsa, Lucas och Ingrid klarade det.
En: Elsa, Lucas, and Ingrid made it.

Vocabulary Words:
morgon : morning
ljus : light
glas : glass
lägenhet : apartment
Stockholm : Stockholm
Elsa : Elsa
vaknade upp : woke up
förändring : change
nytt : new
IKEA : IKEA
bror : brother
bästa vän : best friend
hjälp : help
duktiga : skilled
möbler : furniture
planer : plans
mycket folk : crowded
bokhylla : bookshelf
BILLY : BILLY
perfekt : perfect
låda : box
instruktioner : instructions
vaga : vague
ord : words
bilder : pictures
skruvmejsel : screwdriver
kamp : battle
tittade på : watched
jobbade : worked
vänner : friends