A Hike in Lahemaa: An Unexpected Battle with Nature

In this episode, we'll embark on a serene hike through Lahemaa National Park, where a sudden emergency tests the bonds of friendship and the importance of being prepared.

Et: Päike paistis eredalt Lahemaa rahvuspargi metsade vahel.
En: The sun shone brightly between the forests of Lahemaa National Park.

Et: Kalev, Maarika ja Tiina olid tulnud matkama.
En: Kalev, Maarika, and Tiina had come for a hike.

Et: Ilus ilm ja värske õhk rõõmustasid kõiki.
En: The beautiful weather and fresh air delighted everyone.

Et: Kalev juhtis rühma.
En: Kalev was leading the group.

Et: Tal oli kaart ja ta teadis teed.
En: He had a map and knew the way.

Et: Maarika ja Tiina käisid tema järel, rõõmsalt vesteldes.
En: Maarika and Tiina walked behind him, chatting happily.

Et: Kõndides mööda kitsast rada, sattusid nad lagendikule.
En: Walking along a narrow path, they came across a clearing.

Et: Seal olid palju lilli.
En: There were many flowers there.

Et: Maarika nuusutas neid ja naeratas.
En: Maarika sniffed them and smiled.

Et: „Need on nii ilusad,“ ütles ta.
En: "They are so beautiful," she said.

Et: Äkki kostis valju hüüd.
En: Suddenly, there was a loud shout.

Et: See oli Tiina.
En: It was Tiina.

Et: „Ai! Mingi putukas hammustas mind!“ hüüdis ta ja kukkus mättale istuma.
En: "Ouch! Some bug bit me!" she shouted and sat down on a tuft of grass.

Et: Kalev ja Maarika jooksid tema juurde.
En: Kalev and Maarika ran to her.

Et: Maarika nägi, et Tiina käsi oli punane ja paistes.
En: Maarika saw that Tiina's hand was red and swollen.

Et: „Mesilane!“ ütles Kalev.
En: "A bee!" said Kalev.

Et: Maarika hingas sisse ja vaatas ringi.
En: Maarika took a breath and looked around.

Et: „Me peame midagi tegema!“ ütles ta.
En: "We need to do something!" she said.

Et: Tiina hakkas hingeldama.
En: Tiina started panting.

Et: „Mul on allergia,“ ütles ta vaevu kuuldavalt.
En: "I'm allergic," she said barely audibly.

Et: Kalev mõistis, et olukord oli tõsine.
En: Kalev realized that the situation was serious.

Et: „Maarika, otsi abi!“ käskis ta.
En: "Maarika, get help!" he ordered.

Et: Maarika jooksis kiiresti lagendiku teise otsa, kus nad olid näinud teisi matkajaid.
En: Maarika quickly ran to the other end of the clearing, where they had seen other hikers.

Et: Tiina hingamine muutus raskemaks.
En: Tiina's breathing became more labored.

Et: „Püüa rahulik olla,“ ütles Kalev.
En: "Try to stay calm," said Kalev.

Et: Ta tõmbas rätiku oma kotist ja sidus selle õrnalt Tiina käe ümber.
En: He pulled a scarf from his bag and gently wrapped it around Tiina's arm.

Et: „Maarika läks abi tooma,“ ütles ta lootustandvalt.
En: "Maarika went to get help," he said reassuringly.

Et: Mõne minuti pärast jooksis Maarika tagasi, koos kahe matkajaga.
En: A few minutes later, Maarika ran back with two hikers.

Et: Ühel neist oli kaasas esmaabipakk.
En: One of them had a first aid kit.

Et: „Lepime käed!“ ütles Maarika murelikult.
En: "Let’s join hands!" said Maarika worriedly.

Et: Matkaja võttis epipeni ja süstis selle Tiina kätte.
En: The hiker took out an epipen and injected it into Tiina's arm.

Et: Paari minuti pärast hakkas Tiina hingamine taastuma.
En: Within a few minutes, Tiina's breathing started to recover.

Et: „Tänan teid!“ sosistas Tiina, kui ta jälle normaalselt hingata suutis.
En: "Thank you," whispered Tiina when she could breathe normally again.

Et: Kalev naeratas ja pigistas õrnalt Tiina kätt.
En: Kalev smiled and gently squeezed Tiina's hand.

Et: „Kõik saab korda,“ ütles ta.
En: "Everything will be fine," he said.

Et: Maarika tänas matkajaid.
En: Maarika thanked the hikers.

Et: „Me pidime teda aitama,“ ütles üks neist naeratades.
En: "We had to help her," said one of them, smiling.

Et: Lõpuks jõudsid nad kõik tagasi matkaraja algusse.
En: Eventually, they all reached the start of the hiking trail.

Et: Tiina oli väsinud, kuid tundis end paremini.
En: Tiina was tired but felt better.

Et: Kalev ja Maarika aitasid tal kõndida.
En: Kalev and Maarika helped her walk.

Et: „See oli hirmutav,“ ütles Tiina, kui nad lõpuks auto juurde jõudsid.
En: "It was scary," said Tiina when they finally reached the car.

Et: „Aga ma olen tänulik, et te olite minuga.“
En: "But I’m grateful you were with me."

Et: „Me oleme alati üks meeskond,“ ütles Kalev.
En: "We are always one team," said Kalev.

Et: „Ja nüüd teame, kui tähtis on olla valmis.“
En: "And now we know how important it is to be prepared."

Et: Lahemaad jätsid nad seljataha, aga mitte ilma uue õppetunnita.
En: They left Lahemaa behind, but not without a new lesson.

Et: Matk oli olnud õpetlik ja sõprust tugevdav.
En: The hike had been educational and strengthened their friendship.