A Market Meet-Cute: Ivan & Maria’s Tale

Fluent Fiction – Bulgarian
www.FluentFiction.org/Bulgarian
Story Transcript:
Bg: В една светла и оживена сутрин, Иван тръгва по пазара в центъра на София.
En: On a bright and bustling morning, Ivan walks through the market in the center of Sofia.

Bg: Градът е пълен със шумовете на хората, които си разменят поздрави, рецепти и новини.
En: The city is filled with the sounds of people exchanging greetings, recipes, and news.

Bg: Централният пазар е място, което кипи от живот, с неговите пъстри плодове, свежи зеленчуци и аромати, витаещи над тях.
En: The central market is a lively place, teeming with its colorful fruits, fresh vegetables, and the aromas wafting above them.

Bg: Иван обича да разхожда сред тези шарени редици и да усеща вълнението на града.
En: Ivan loves to stroll among these vibrant rows and feel the excitement of the city.

Bg: Той се спира до един щанд с домати, когато изведнъж очите му падат на жена, стояща сред пиперите и краставиците.
En: He stops by a stand of tomatoes when suddenly his eyes fall on a woman standing among the peppers and cucumbers.

Bg: Тя изглежда точно като известната българска актриса, която той е виждал по телевизията – красива, с изтънчен смех и грациозни движения.
En: She looks just like the famous Bulgarian actress he has seen on television – beautiful, with a refined laugh, and graceful movements.

Bg: Без дори да осъзнае колко неразумно действа, Иван върви към нея, за да поиска автограф.
En: Without even realizing how irrational he is acting, Ivan walks toward her to ask for an autograph.

Bg: “Простете, не бихте ли могли да ми дадете автограф?
En: “Excuse me, could you give me an autograph?”

Bg: ” – пита Иван със затаен дъх.
En: Ivan asks with bated breath.

Bg: Мария, жената сред зеленчуците, се обръща и с лека усмивка отговаря: “Разбира се, но мисля, че се бъркате.
En: Maria, the woman among the vegetables, turns and with a slight smile responds, “Of course, but I think you may be mistaken.”

Bg: “Иван, зачервен от ситуацията, начаса осъзнава грешката си.
En: Flushed with embarrassment, Ivan quickly realizes his mistake.

Bg: Оказва се, че Мария е обикновена посетителка на пазара, която само леко напомня на известната актриса.
En: It turns out Maria is just an ordinary market visitor who slightly resembles the famous actress.

Bg: “Ох, много се извинявам, сигурно съм се объркал” – извинява се Иван.
En: “Oh, I’m very sorry, I must have made a mistake,” Ivan apologizes.

Bg: “Няма проблем, случва се.
En: “No problem, it happens.

Bg: Но поне да си купите някакви зеленчуци?
En: But at least buy some vegetables?”

Bg: ” – продължава Мария с усмивка.
En: Maria continues with a smile.

Bg: Иван се смее и двамата започват да говорят.
En: Ivan laughs, and the two start talking.

Bg: Разговорът им е обикновен, но междувременно Мария и Иван установяват, че има нещо общо – любовта към домашно приготвените ястия и споделените рецепти.
En: Their conversation is ordinary, but in the meantime, Maria and Ivan realize they have something in common – their love for home-cooked meals and shared recipes.

Bg: Скоро те забравят за малката недоразумение.
En: Soon, they forget about the small misunderstanding.

Bg: Иван и Мария си пазаруват заедно, обменят си любими рецепти и се разделят с хубав спомен за случайната си среща.
En: Ivan and Maria shop together, exchange favorite recipes, and part ways with a pleasant memory of their chance encounter.

Bg: На другия ден, корейки се по същите алеи на пазара, Иван няма нужда от актриси, за да направи деня си интересен.
En: The next day, as he strolls through the same market aisles, Ivan doesn’t need actresses to make his day interesting.

Bg: Той вече имаше нова приятелка – Мария и нейните вкусни рецепти, които той не можеше да изчака да опита.
En: He already had a new friend – Maria and her delicious recipes that he couldn’t wait to try.

Bg: И така, най-обикновената разходка до пазара се превърна в неочаквана история, за която Иван щеше да разказва с усмивка дълго време.
En: And so, the most ordinary trip to the market turned into an unexpected story that Ivan would smile about for a long time.

Vocabulary Words:
оживена : bustling
разменят : exchange
шарени : vibrant
автограф : autograph
изтънчен : refined
срам : embarrassment
среща : encounter
неразумно : irrational
напомня : resembles
хубав : pleasant