A Snowy Day of Laughter & Friendship

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Det var en vakker vinterdag på skibakken.
En: It was a beautiful winter day on the ski slopes.

Nb: Ola, en erfaren skiløper, var på vei til toppen av bakken.
En: Ola, an experienced skier, was on his way to the top of the hill.

Nb: Kari, som nylig hadde lært å stå på ski, var også på vei opp.
En: Kari, who had recently learned to ski, was also on her way up.

Nb: De to hadde ikke møtt hverandre før, men det skulle endre seg denne dagen.
En: The two had not met before, but that would change today.

Nb: Da Kari var nesten på toppen, merket hun at hun hadde mistet kontrollen, og før hun visste ordet av det, krasjet hun inn i Ola, og de begge falt ned i en stor snøbanke.
En: When Kari was almost at the top, she noticed that she had lost control, and before she knew it, she crashed into Ola, and they both fell into a large snowbank.

Nb: Ola var sint på Kari og skjelte henne ut for å ikke se hvor hun skulle.
En: Ola was angry with Kari and scolded her for not looking where she was going.

Nb: Men Kari var full av skam og sa unnskyld om og om igjen.
En: But Kari was full of shame and said sorry over and over again.

Nb: Mens de satt i snøen og prøvde å reise seg opp, innså de begge at de hadde en del skader.
En: As they sat in the snow and tried to get up, they both realized that they had quite a few injuries.

Nb: Men i stedet for å være sure på hverandre, begynte de å le av situasjonen.
En: But instead of being mad at each other, they started laughing at the situation.

Nb: Ola og Kari hjalp hverandre opp, og fortsatte med å stå på ski sammen resten av dagen.
En: Ola and Kari helped each other up, and continued to ski together for the rest of the day.

Nb: De lærte mye av hverandre, og ble gode venner.
En: They learned a lot from each other and became good friends.

Nb: Selv om både Ola og Kari var plaget med noen mindre blåmerker, hadde de en fantastisk dag på skibakken og lo sammen hele tiden.
En: Although both Ola and Kari were bothered by some minor bruises, they had a fantastic day on the ski slope and laughed together the whole time.

Nb: Etter en dag med morsomme opplevelser, skilte Ola og Kari seg, men de ville fortsette å stå på ski sammen en annen dag.
En: After a day of fun experiences, Ola and Kari parted ways, but they wanted to continue skiing together another day.

Nb: Det som startet som en uheldig situasjon ble til en dag med mye latter og vennskap.
En: What started as an unfortunate situation turned into a day of lots of laughter and friendship.

Nb: Dermed var historien om Ola og Kari som møttes ved en skibakke og overvant en mindre konflikt, men endte opp som gode venner, over.
En: Thus the story of Ola and Kari, who met at a ski slope and overcame a minor conflict, but ended up as good friends, was over.

Vocabulary Words:
skibakken : ski slopes
erfaren skiløper : experienced skier
toppen av bakken : top of the hill
nylig lært : recently learned
mistet kontrollen : lost control
krasjet inn i : crashed into
snøbanke : snowbank
sint : angry
skjelte : scolded
skam : shame
unnskyld : sorry
le : laughing
skader : injuries
hjalp hverandre : helped each other
resten av dagen : rest of the day
lærte : learned
gode venner : good friends
mindre blåmerker : minor bruises
fantastisk dag : fantastic day
latter : laughter
skilte seg : parted ways
fortsette å stå på ski : continue skiing
uheldig situasjon : unfortunate situation
overvant : overcame
konflikt : conflict
endte opp : ended up
vennskap : friendship
historie : story