A Splash of Laughter: Friends’ Memorable Day

In this episode, we'll dive into the tale of a playful mishap at the Sofia fountain, where selfies lead to splashes and friendship shines brighter than the summer sun.

Bg: В слънчевия ден, центърът на София бил пълен с хора.
En: On a sunny day, the center of Sofia was crowded with people.

Bg: Три приятели, Иван, Мария и Димитър, решили да направят разходка до популярния фонтан до Народния театър "Иван Вазов".
En: Three friends, Ivan, Maria, and Dimitar, decided to take a walk to the popular fountain near the Ivan Vazov National Theatre.

Bg: Иван, който винаги обичал да прави забавни селфита, извадил своя телефон и се приближил до края на фонтана.
En: Ivan, who always loved taking funny selfies, took out his phone and walked closer to the edge of the fountain.

Bg: - Погледнете тази сцена!
En: "Look at this scene!"

Bg: - извикал той с вълнение.
En: he shouted excitedly.

Bg: - Това ще стане страхотна снимка!
En: "This is going to be a great picture!"

Bg: Той се обърнал с гръб към фонтана и започнал да прави селфи, но не забелязал лекия наклон около ръба.
En: He turned his back to the fountain and started taking selfies, but didn't notice the slight slope around the edge.

Bg: С един неправилен ход, кракът на Иван се подхлъзнал, и той с грохот паднал във водата.
En: With one wrong step, Ivan's foot slipped, and he fell into the water with a big splash.

Bg: Спрей от фонтана го покрил, а телефонът му се озовал в ръцете на Мария.
En: A spray from the fountain covered him, and his phone ended up in Maria's hands.

Bg: Димитър не можел да спре да се смее, докато Мария била по-загрижена.
En: Dimitar couldn't stop laughing, while Maria was more concerned.

Bg: - Иване, ти наред ли си?
En: "Ivan, are you okay?"

Bg: - викнала тя, протягайки му ръка.
En: she shouted, reaching out her hand.

Bg: Иван излязъл от фонтана, натопен от глава до пети, но усмихнат.
En: Ivan emerged from the fountain, soaked from head to toe, but smiling.

Bg: Цялата площадка била съсредоточена върху него.
En: The whole square was focused on him.

Bg: - Аз съм добре, - отвърнал Иван, пръскайки вода от дрехите си.
En: "I'm fine," Ivan replied, shaking water off his clothes.

Bg: - И поне фонтанът е свеж!
En: "And at least the fountain is refreshing!"

Bg: Иван се пошегувал, за да освободи напрежението и да покаже, че инцидентът не му е попречил на духа.
En: Ivan joked to relieve the tension and show that the incident didn't dampen his spirit.

Bg: Мария му подала телефона, а Димитър все още се хилил на историята, която щели да разказват навсякъде.
En: Maria handed him the phone, and Dimitar was still laughing at the story they would tell everywhere.

Bg: - Иване, твоите селфита винаги са неповторими!
En: "Ivan, your selfies are always unique!"

Bg: - казал Димитър.
En: said Dimitar.

Bg: Приятели се събрали около Иван и, като истински приятели, решили да го заведат на топъл обяд, за да се стопли.
En: The friends gathered around Ivan and, as true friends, decided to take him for a warm lunch to warm up.

Bg: Макар и мокър, Иван се усмихвал.
En: Despite being wet, Ivan smiled.

Bg: Въпреки падането, денят се оказал забавен.
En: Despite the fall, the day turned out to be fun.

Bg: Отишли в близката кръчма, където Иван си поръчал горещ чай и се изсушил до камина.
En: They went to a nearby tavern, where Ivan ordered hot tea and dried himself by the fireplace.

Bg: След като се смеели и разговаряли, всички трима решили да се върнат у дома.
En: After laughing and chatting, all three decided to head home.

Bg: - Днес беше ден за помнене, - казал Иван по пътя за вкъщи.
En: "Today was a day to remember," Ivan said on the way home.

Bg: - Имахме приключение, а аз имах изненадващо освежаване!
En: "We had an adventure, and I had a surprisingly refreshing experience!"

Bg: В края на деня, въпреки малко неприятност, Иван оставал щастлив, защото знаел, че лошите моменти често се превръщат в най-добрите спомени с любимите приятели.
En: At the end of the day, despite a little mishap, Ivan remained happy, knowing that bad moments often turn into the best memories with beloved friends.