A Stone Encounter: Friends’ Laugh in Vilnius

Fluent Fiction – Lithuanian
www.FluentFiction.org/Lithuanian
Story Transcript:
Lt: Vėlų sekmadienio rytą Vilniaus senamiesčio aikštėje Agnė, Jonas ir Giedrė susitiko, kad pasivaikščiotų po saują pilno senovės kvapą gniaužiančio miesto.
En: On a late Sunday morning in the Old Town Square of Vilnius, Agnė, Jonas, and Giedrė met to take a stroll through the city, which exuded a handful of ancient aromas.

Lt: Saulė spindėjo aukštai, ir pėsčiųjų gatvelės virpėjo nuo savaitgalio šurmulio.
En: The sun shone high, and the pedestrian streets vibrated with the weekend hustle and bustle.

Lt: Netikėtai Agnė, kuri buvo labai smalsi ir atsainiai kalbanti, priešais universiteto sieną išvydo skulptūrą, panašią į tikrą žmogų.
En: Unexpectedly, Agnė, who was very curious and casually speaking, spotted a sculpture in front of the university wall that looked like a real person.

Lt: Skulptūra dailiai buvo iškaltas jaunas vyras su knyga rankose, toks gyvas, kad net Agnė susipainiojo.
En: The sculpture delicately depicted a young man with a book in hand, so lifelike that even Agnė was fooled.

Lt: Nerūpestingai Agnė nusprendė prieiti prie “žmogaus” ir pakalbinti.
En: Carelessly, Agnė decided to approach the “person” and strike up a conversation.

Lt: “Labas rytas!” – linksmai pasisveikino ji, “Ar tau patinka skaityti čia, po atviru dangumi?”
En: “Good morning!” she cheerfully greeted, “Do you enjoy reading here, under the open sky?”

Lt: Tylą kaip atsakymą suprato per vėlai.
En: Silence was her only response, which she realized a little too late.

Lt: Jonas ir Giedrė, girdėdami šią vienpusę pokalbį, negalėjo sutramdyti juoko.
En: Jonas and Giedrė, overhearing this one-sided conversation, couldn’t contain their laughter.

Lt: “Agnė, tau ne atrodo, kad tavo naujasis draugas… šiek tiek… iš akmenio?” – kikeno Jonas.
En: “Agnė, don’t you think your new friend… is a bit… made of stone?” chuckled Jonas.

Lt: Agnė pažvelgė į skulptūrą atidžiau ir pamatė, kad “žmogus” iš tiesų buvo akmeninis.
En: Agnė looked more closely at the sculpture and saw that the “person” was indeed made of stone.

Lt: Iš pradžių jai pačiai buvo juokinga, bet vėliau užplūdo nedidelis gėdos jausmas.
En: At first, it was funny to her, but later a slight feeling of embarrassment washed over her.

Lt: “Na, ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kai mano akys man klastingai pajuokauja,” – juokdamasi tarė Agnė.
En: “Well, it’s not the first or the last time that my eyes deceivingly mock me,” Agnė said, laughing.

Lt: Tą dieną jie dar ilgai vaikščiojo po senamiestį, aplankydami garsiąsias vietas: Pilies gatvę su senais namais, katedrą su auksiniu varpine, ir žinoma, Užupį su jo laisvę dvelkiančia dvasia.
En: That day, they wandered around the old town for a long time, visiting famous places: Pilies Street with its old houses, the cathedral with its golden spire, and of course, Užupis with its spirit of freedom.

Lt: Jonas su Giedre nepaleido progos priminti Agnei apie jos “pokalbį” su statula, ir tai tapo jų nuotykio metu mylimiausiu anekdotu.
En: Jonas and Giedrė didn’t miss the chance to remind Agnė about her “conversation” with the statue, and it became their favorite anecdote of the adventure.

Lt: Baigiant dieną, jie susėdo kavinėje prie Katedros aikštės, kur grojo rami muzika.
En: As the day drew to a close, they sat in a café at Cathedral Square, where soothing music played.

Lt: Agnė, Jonas ir Giedrė dalijosi kepyklėlės ragaišiais ir šiltomis arbatomis, o aplink juos sklandė žmonių kalbos ir miesto gatvių sušurmulys.
En: Agnė, Jonas, and Giedrė shared pastries and warm teas, while around them the murmur of people’s conversations and the bustle of the city streets filled the air.

Lt: Širdyse jie jautė ramybę ir draugystę, ir nors Agnės smalsus “susitikimas” teikė juoką, tai buvo tik dar vienas prisiminimas jų bendrų nuotykių knygoje.
En: In their hearts, they felt peace and friendship, and although Agnė’s curious “encounter” brought laughter, it was just another memory in their shared adventures.

Lt: Ir taip, nusidriekęs senamiesčio akmenuotas takas vedė juos į naujas patirtis, bet viena iš jų – netyčinis pokalbis su skulptūra – lieka ne tik nuotraukose, bet ir draugų juokais, kuriuos vėlinės vasaros vakarais jos prisimins su šiluma širdyse.
En: And so, the worn cobblestone path of the old city led them to new experiences, but one of them – the unintentional conversation with the sculpture – remains not only in photographs but also in the jokes of friends, which they will fondly remember on late summer evenings.

Vocabulary Words:
Sujaudintas : agitated
Apgaulingai : deceptively
Tepta : exuded
Surinkti : gather
Sutraukimas : hustle
Šaipytis : mock
Pėsčiųjų : pedestrian
Skulptūra : sculpture
Pastebėjo : spotted
Nustebo : startled
Pasivaikščiojimas : stroll
Saulėlydis : sunshine
Netyčinis : unintentional
Drebėjo : vibrated
Klajavo : wandered
Atsainiai : casually
Priėjimas : approach
Nerūpestingai : carelessly
Pokalbis : conversation
Išskirtinai : daintily
Gėda : embarrassment
Patirtys : experiences
Mėgstamai : fondly
Juokas : laughter
Atsiminimai : memories
Išgirdęs : overhearing
Ramybė : peace
Nuotraukos : photographs
Priminti : remind
Bendras : shared