A Taste of Belgrade: Adventure in Serbian Cuisine

In this episode, we'll delve into Ana and Mark's culinary journey through Belgrade, from surprising menu choices to unexpected twists in their friendship, all over a traditional Serbian meal.

Sr: Ана се усамљено упутила усред Београда. Светла града су сјалиле док је шетала Кнез Михаиловом улкцом, водећи самарагорица и причала са Марком кроз свој мобилни телефон. Локални ресторан, "Два голуба", била је њихова дестинација.
En: Ana set out alone in the midst of Belgrade. The city lights shone as she walked down Knez Mihailo Street, carrying her phone and chatting with Mark. Their destination was the local restaurant, "Two Doves."

Sr: Марко је испричао Ани свој велики план. "Да би се избегла незгодна ситуација, сами ћемо направити наруџбину!" Казао је још, "Ето мене."
En: Mark shared his grand plan with Ana. "To avoid an awkward situation, we'll make our own order!" He added, "Just follow my lead."

Sr: Али, када је Ана завршила разговор са Марком, из хода прозаичне случајности, видела је интересантну ставку на менију. Српски специјалитет, са именицама које су јој биле непознате. Мислила је, "О, мора да је неки из значајања!"
En: But when Ana finished her conversation with Mark, she noticed an interesting item on the menu by sheer chance. A Serbian specialty with ingredients unfamiliar to her. She thought, "Oh, it must be some kind of delicacy!"

Sr: Сркуситаво је поручила ајвар и кајмак. Сматрајући га чоколадом и кремом на менију за десерт, узбудила се што ће изненадити Марка избором.
En: She ordered ajvar and kajmak. Expecting it to be like chocolate and cream for dessert, she was thrilled to surprise Mark with her choice.

Sr: Службеник је био изненађен. "Да ли сте сигурни?" он је пробао, али Ана је оставила свој избор некомертованим.
En: The waiter was surprised. "Are you sure?" he tried to confirm, but Ana left her choice unaltered.

Sr: Када је Марко стигао, видећи пред њим познати тањир на њиховом столу, изјавио је је "Одличан избор за предјело, али..."
En: When Mark arrived and saw the familiar dish on their table, he remarked, "Great choice for an appetizer, but…"

Sr: Ана, збуњена, викнула је "Предјело?".
En: Confused, Ana exclaimed, "An appetizer?"

Sr: Тада је усвојило. Језгровита корка хлеба, пикантно као више наљући ајвар, и густ кајмак, били су далеко од слатког окуса који је очекивала.
En: Then it clicked. The crusty bread crust, spiced like a fiery ajvar, and the thick kajmak were far from the sweet taste she expected.

Sr: Смејући се, Марко је узео парче и почео јеѕти с њом. Осмех јој се враћа на лице. Да, било је незгода, али било је и нешто што ће запамтити. На крају, пробала је нову српску храну и насмејала се с Марком.
En: Laughing, Mark picked up a piece and started eating. A smile returned to Ana's face. Yes, there was a mishap, but there was also something to remember. In the end, she tried new Serbian food and laughed with Mark.

Sr: Стога, они су савладали неки тачак у свом дружењу, и наставили су свој вечер у последњем делу вечери, без више изненађења.
En: Thus, they overcame a bump in their friendship, and continued their evening in the final part of the dinner, without further surprises.

Sr: Крај.
En: The end.