Amsterdam Adventures: A Selfie, a Canal Rescue, and an Unlikely Friendship

In this episode, we'll dive into an Amsterdam adventure filled with selfies, a daring canal rescue, and the birth of an unexpected, lifelong friendship.

Nl: Op een mooie zomerdag in Amsterdam, was er een meisje genaamd Anne.
En: On a beautiful summer day in Amsterdam, there was a girl named Anne.

Nl: Anne hield van selfies.
En: Anne loved taking selfies.

Nl: Ze was altijd op zoek naar het perfecte plaatje.
En: She was always looking for the perfect shot.

Nl: Die dag was ze op haar fiets, op zoek naar een mooie windmolen om te fotograferen.
En: That day, she was on her bike, searching for a beautiful windmill to photograph.

Nl: Thijs, een goede vriend van Anne, was ook in de stad.
En: Thijs, a good friend of Anne's, was also in the city.

Nl: Hij was op bezoek bij zijn oma, die in de buurt woonde.
En: He was visiting his grandmother, who lived nearby.

Nl: Thijs hield van buiten zijn en was altijd klaar voor een nieuw avontuur.
En: Thijs loved being outdoors and was always ready for a new adventure.

Nl: Terwijl Anne door de smalle straatjes van de Jordaan fietste, zag ze een prachtige windmolen.
En: As Anne cycled through the narrow streets of the Jordaan, she spotted a beautiful windmill.

Nl: Ze kon niet wachten om hem op de foto te zetten.
En: She couldn't wait to capture it in a photo.

Nl: Ze haalde haar telefoon uit haar zak, hield hem omhoog en klikte op de camera.
En: She took her phone out of her pocket, held it up, and clicked on the camera.

Nl: Maar o jee, in haar enthousiasme was ze even vergeten dat ze op haar fiets zat.
En: But oh dear, in her excitement, she momentarily forgot that she was on her bike.

Nl: Plotseling verloor Anne haar evenwicht.
En: Suddenly, Anne lost her balance.

Nl: Met een grote plons, viel ze in de gracht.
En: With a big splash, she fell into the canal.

Nl: Ze kon niet zwemmen en was erg bang.
En: She couldn't swim and was very scared.

Nl: Ondertussen liep Thijs in de buurt toen hij het geschreeuw hoorde.
En: Meanwhile, Thijs was nearby when he heard the shouting.

Nl: Hij keek op en zag Anne in het water.
En: He looked up and saw Anne in the water.

Nl: Zonder na te denken sprong Thijs de gracht in om Anne te redden.
En: Without hesitation, Thijs jumped into the canal to rescue Anne.

Nl: Maar de gracht was dieper dan Thijs had gedacht.
En: But the canal was deeper than Thijs had anticipated.

Nl: Hij probeerde met alle macht naar de kant te zwemmen, maar zijn schoenen waren zwaar en hij kwam niet vooruit.
En: He tried his best to swim to the edge, but his shoes were heavy, and he couldn't make progress.

Nl: Nu zat ook Thijs vast in de gracht.
En: Now Thijs was also stuck in the canal.

Nl: Gelukkig waren er veel mensen die dit zagen gebeuren.
En: Fortunately, many people saw this happening.

Nl: Een aardige man met een boot was in de buurt.
En: A kind man with a boat was nearby.

Nl: Hij voer snel naar Anne en Thijs toe.
En: He quickly sailed towards Anne and Thijs.

Nl: Hij hielp hen uit het water en bracht ze veilig aan wal.
En: He helped them out of the water and brought them safely to shore.

Nl: Anne en Thijs waren erg dankbaar.
En: Anne and Thijs were very grateful.

Nl: Ze waren geschrokken, maar ook blij dat ze door de aardige man gered waren.
En: They were frightened, but also relieved that they had been saved by the kind man.

Nl: Van het voorval maakten ze een selfie met de man en de windmolen op de achtergrond, maar dit keer veilig op de kant.
En: They took a selfie with the man and the windmill in the background, but this time safely on dry land.

Nl: Van die dag leerden ze een hele belangrijke les.
En: From that day on, they learned a very important lesson.

Nl: Voortaan maakten ze nog steeds selfies, maar ze keken altijd goed uit waar ze liepen of fietsten.
En: They still took selfies, but they always paid attention to where they were walking or cycling.

Nl: En als ze naar een windmolen wilden, namen ze voortaan de boot.
En: And if they wanted to go to a windmill, they would take a boat from now on.

Nl: Zo kwam er een bevredigend einde aan hun grote avontuur en leerden ze een belangrijke les.
En: Thus, their great adventure came to a satisfying end, and they learned an important lesson.

Nl: Vanaf die dag waren Anne, Thijs en de aardige man met de boot de beste vrienden.
En: From that day on, Anne, Thijs, and the kind man with the boat became the best of friends.