The Canal Dive: A Lesson in Phone Safety

In this episode, we'll dive into Jan's unexpected mishap and the valuable lesson he learned about phone safety while exploring the beautiful canals of Amsterdam.

Nl: Jan is een jongen uit Amsterdam, die dol is op zijn fiets en zijn mobiele telefoon.
En: Jan is a boy from Amsterdam who loves his bike and his mobile phone.

Nl: Hij woont in een gezellig huis, dichtbij de mooie grachten die Amsterdam heeft.
En: He lives in a cozy house close to the beautiful canals that Amsterdam has.

Nl: Op een zonnige middag was hij op pad.
En: One sunny afternoon, he was out and about.

Nl: "Oh kijk naar die mooie brug!"
En: "Oh look at that beautiful bridge!"

Nl: Jan pakte snel zijn telefoon.
En: Jan quickly grabbed his phone.

Nl: Hij hield zoveel van die mooie huizen en bruggen.
En: He loved those beautiful houses and bridges.

Nl: Hij wilde een selfie maken om te laten zien hoe mooi Amsterdam is.
En: He wanted to take a selfie to show how beautiful Amsterdam is.

Nl: Maar oh jee, daar gaat het mis.
En: But oh dear, things went wrong.

Nl: Jan let niet goed op.
En: Jan wasn't paying attention.

Nl: Hij ziet het randje van de brug niet.
En: He didn't see the edge of the bridge.

Nl: Plotseling ging zijn fiets naar voren.
En: Suddenly, his bike went forward.

Nl: "Aaah!"
En: "Aaah!"

Nl: schreeuwde Jan.
En: Jan screamed.

Nl: SPLASH!
En: SPLASH!

Nl: Jan viel in de gracht, met zijn fiets en zijn telefoon.
En: Jan fell into the canal, with his bike and his phone.

Nl: De mensen op de brug keken geschrokken.
En: The people on the bridge looked shocked.

Nl: Ze riepen "Ben je oké?"
En: They called out, "Are you okay?"

Nl: Jan kwam boven water en zei "Ja, ik ben oké."
En: Jan emerged from the water and said, "Yes, I'm okay."

Nl: Maar hij was nat en koud.
En: But he was wet and cold.

Nl: Zijn telefoon was ook nat en werkte niet meer.
En: His phone was also wet and no longer working.

Nl: Zijn mooie dag was ineens niet zo mooi meer.
En: His beautiful day suddenly wasn't so beautiful anymore.

Nl: Een vriendelijke mijnheer hielp Jan uit het water.
En: A friendly man helped Jan out of the water.

Nl: Hij zei: "Volgende keer moet je beter kijken, jongen.
En: He said, "Next time, pay better attention, young man.

Nl: De grachten zijn geen zwembad."
En: The canals are not a swimming pool."

Nl: Iedereen lachte om de grap.
En: Everyone laughed at the joke.

Nl: Jan lachte ook, maar hij schaamde zich een beetje.
En: Jan laughed too, but he was a little embarrassed.

Nl: Thuis kreeg Jan droge kleren aan.
En: At home, Jan put on dry clothes.

Nl: Zijn moeder hing zijn natte kleren te drogen.
En: His mother hung his wet clothes up to dry.

Nl: Ze maakte een kop warme chocolademelk voor hem.
En: She made a cup of hot chocolate for him.

Nl: "Volgende keer beter uitkijken, Jan" zei ze.
En: "Next time, watch out more carefully, Jan," she said.

Nl: Jan knikte.
En: Jan nodded.

Nl: Hij wist dat ze gelijk had.
En: He knew she was right.

Nl: Jan's telefoon was stuk.
En: Jan's phone was broken.

Nl: Hij was verdrietig maar hij leerde een belangrijke les.
En: He was sad, but he learned an important lesson.

Nl: De volgende keer dat hij een selfie wilde maken, stopte hij helemaal met fietsen.
En: The next time he wanted to take a selfie, he would stop completely before doing so.

Nl: Het leven in Amsterdam ging door.
En: Life in Amsterdam went on.

Nl: Jan fietste weer over de bruggen en langs de grachten.
En: Jan rode his bike over the bridges and along the canals again.

Nl: Maar hij was nu voorzichtiger.
En: But he was more cautious now.

Nl: Hij wilde nooit meer een duik in de gracht nemen.
En: He never wanted to take a dive into the canal again.

Nl: En zo leefde Jan in zijn mooie stad Amsterdam.
En: And so, Jan lived in his beautiful city of Amsterdam.

Nl: Hij maakte veel foto's, maar altijd veilig.
En: He took many photos, but always safely.

Nl: Hij fiets elke dag met veel plezier rond.
En: He rides his bike every day with great joy.

Nl: Maar fietsen en selfies maken tegelijkertijd?
En: But biking and taking selfies at the same time?

Nl: Dat doet hij nooit meer.
En: He will never do that again.