An Unforgettable Day at Bratislava Castle: Jozef’s Adventure

Fluent Fiction – Slovak
www.FluentFiction.org/Slovak
Story Transcript:
Sk: Na vrcholkoch krásneho mesta Bratislavy sa hrdo týči Bratislavský hrad.
En: On the heights of the beautiful city of Bratislava proudly stands Bratislava Castle.

Sk: V ten deň bolo slnečno a veselo.
En: That day was sunny and cheerful.

Sk: Turisti sa hemžili v hrade a všade bol smiech a zvedavosť.
En: Tourists swarmed the castle, and laughter and curiosity were everywhere.

Sk: Jozef a Martina, dobrí priatelia, tam tiež strávili deň.
En: Jozef and Martina, good friends, spent their day there too.

Sk: Spolu sa prechádzali po historických chodbách a obdivovali obrazy a starožitnosti.
En: They walked together through the historic corridors, admiring the paintings and antiques.

Sk: V jednom momente Jozef zbadal dvere s nápisom “Privátne”.
En: At one moment, Jozef noticed a door with the sign “Private.”

Sk: „Poďme tam, pozrieme sa,“ povedal Jozef nadšený.
En: “Let’s go in and take a look,” Jozef said excitedly.

Sk: „To nie je dobrý nápad,“ odpovedala Martina, ale Jozef ju už nepočúval.
En: “That’s not a good idea,” Martina replied, but Jozef wasn’t listening anymore.

Sk: Otvoril dvere a našiel izbu plnú krásnych kostýmov.
En: He opened the door and found a room full of beautiful costumes.

Sk: Boli tam meči, helmy a nádherné šaty.
En: There were swords, helmets, and gorgeous dresses.

Sk: Jozef, plný nadšenia, si obliekol jeden farebný kostým.
En: Jozef, filled with enthusiasm, put on one colorful costume.

Sk: „Pozri sa na mňa, som rytier Jozef!
En: “Look at me, I’m Knight Jozef!”

Sk: “ zasmial sa.
En: he laughed.

Sk: Martina ho napomenula: „Zošli si to, nie je to pre nás!
En: Martina scolded him: “Take that off, it’s not for us!”

Sk: “ Ale Jozef bol už vonku a turisti sa k nemu začali približovať.
En: But Jozef was already outside, and tourists began to gather around him.

Sk: „Prosím, môžeme sa s vami odfotiť?
En: “Excuse me, can we take a picture with you?

Sk: Vyzeráte skvele!
En: You look great!”

Sk: “ povedala jedna žena s fotoaparátom.
En: a woman with a camera said.

Sk: Jozef sa zrazu ocitol v obklopení turistov.
En: Suddenly, Jozef found himself surrounded by tourists.

Sk: Všetci si chceli urobiť s ním fotku.
En: Everyone wanted a photo with him.

Sk: Martina sa smiala.
En: Martina laughed.

Sk: „Pani, nemôžeš to robiť,“ povedala tichým hlasom.
En: “Ma’am, you can’t do that,” she said quietly.

Sk: Ale Jozef si to užíval.
En: But Jozef was enjoying himself.

Sk: Kulisky sa šírili, na priestranstve hradu bola zrazu zvláštna atmosféra plná smiechu a fotiek.
En: The news spread, and there was suddenly a unique atmosphere full of laughter and photos in the castle grounds.

Sk: Prišiel pracovník hradu a pozrel na Jozefa.
En: A castle worker arrived and looked at Jozef.

Sk: „Prepáčte pane, ale tento kostým je súčasťou expozície,“ povedal pokojne.
En: “Excuse me, sir, but this costume is part of the exhibit,” he said calmly.

Sk: Turisti prestali fotiť a Jozef sa začervenal.
En: The tourists stopped taking photos, and Jozef blushed.

Sk: „Prepáčte, nevedel som,“ povedal nervózne a rýchlo sa vyzliekol z kostýmu.
En: “Sorry, I didn’t know,” he said nervously and quickly took off the costume.

Sk: Pracovník sa zasmial.
En: The worker laughed.

Sk: „To nič, aspoň ste všetkým spravili radosť,“ povedal.
En: “It’s alright, at least you made everyone happy,” he said.

Sk: Tak rýchlo, ako jeho hrdinské chvíľky začali, tak aj skončili.
En: As quickly as his heroic moments began, they ended.

Sk: Turisti sa rozišli a Jozef a Martina sa opäť vydali na prehliadku hradu.
En: The tourists dispersed, and Jozef and Martina resumed their castle tour.

Sk: Tentoraz Jozef opatrne za sebou zatváral všetky dvere.
En: This time, Jozef carefully closed every door behind him.

Sk: Spolu sa smiali a Martina povedala: „Tento výlet si budeme pamätať navždy!
En: They laughed together, and Martina said, “We’ll remember this trip forever!”

Sk: “A tak ich deň na Bratislavskom hrade skončil s veľkým úsmevom a vzácnou pamäťou.
En: And so their day at Bratislava Castle ended with big smiles and a cherished memory.

Vocabulary Words:
Sk : En
vrcholkoch : heights
veselo : cheerful
hemžili : swarmed
historických : historic
chodbách : corridors
obdivovali : admiring
starožitnosti : antiques
zbadal : noticed
nadšenia : enthusiasm
napomenula : scolded
nadšený : excitedly
obklopení : surrounded
expozície : exhibit
začervenal : blushed
nervózne : nervously
atmosféra : atmosphere
vydali : resumed
vzácnou : cherished
zvedavosť : curiosity
Privátne : privately
rytier : knight
približovať : gathered
zvláštna : unique
smiech : laughter
úsmevom : smiles
opatrne : carefully
spolu : together
otvoril : opened
obrazy : paintings