Unexpected Wedding Crasher Adventure at Bratislava Castle

In this episode, we'll join a trio of friends who unwittingly find themselves at a stranger's wedding in Bratislava Castle, navigating unexpected roles and discovering joy in serendipity.

Sk: Bratislava dýcha históriou a tajomstvami.
En: Bratislava breathes history and mystery.

Sk: V jedno letné ráno sa trojica priateľov, Jana, Marek a Lukáš, rozhodli vyraziť na výlet do bratislavského hradu.
En: On a summer morning, a trio of friends, Jana, Marek, and Lukáš, decided to take a trip to Bratislava Castle.

Sk: Nebolo to ich prvýkrát, ale vždy sa nájde niečo nové na objavovanie.
En: It wasn't their first time, but there's always something new to discover.

Sk: Keď dorazili k hradným bránam, zbadali veľký ruch.
En: When they arrived at the castle gates, they noticed a lot of commotion.

Sk: Všade boli ľudia v krásnych oblekoch a šatách, kvety a ozdoby zdobili celé nádvorie.
En: Everywhere were people in beautiful suits and dresses, flowers, and decorations adorning the entire courtyard.

Sk: „Čo sa tu deje?“ spýtala sa Jana.
En: “What’s going on here?” Jana asked.

Sk: „Vyzerá to ako svadba,“ odpovedal Marek s nadšením.
En: “Looks like a wedding,” Marek answered excitedly.

Sk: „Pozrime sa bližšie,“ navrhol Lukáš.
En: “Let's take a closer look,” Lukáš suggested.

Sk: Trochu nervózne, ale zvedaví, vstúpili dnu.
En: A bit nervous but curious, they stepped inside.

Sk: Okamžite ich privítal usmievavý čašník, ktorý im podal pohár šampanského.
En: They were immediately greeted by a smiling waiter who handed them a glass of champagne.

Sk: Jana sa chichotala, Marek sa tváril vážne a Lukáš sa snažil nájsť výhľad na nevestu.
En: Jana giggled, Marek looked serious, and Lukáš tried to catch a glimpse of the bride.

Sk: „Vidíš ju?“ pýtal sa Marek.
En: “Do you see her?” Marek asked.

Sk: „Nie, ale pozri, tam je stôl s jedlom!“ usmial sa Lukáš a zamieril k bufetu.
En: “No, but look, there's a table with food!” Lukáš smiled and headed toward the buffet.

Sk: Pri stĺpiku sa náhle objavila staršia pani.
En: An older lady suddenly appeared by the column.

Sk: „Á, nové tváre!“ zajasala.
En: “Ah, new faces!” she exclaimed.

Sk: „Ste priatelia nevesty či ženícha?“
En: “Are you friends of the bride or the groom?”

Sk: Všetci traja zamrzli.
En: All three froze.

Sk: Marek rýchlo zachránil sytuáciu: „Nevesta, samozrejme!“ odpovedal sebavedome, hoci netušil, o koho ide.
En: Marek quickly saved the situation: “The bride, of course!” he answered confidently, even though he had no idea who she was.

Sk: Práve v tom momente sa z reproduktorov ozval hlas: „A teraz privítajte našich drahých priateľov, ktorí prinesú prípitok!“
En: At that moment, a voice echoed from the speakers: “And now, please welcome our dear friends who will make a toast!”

Sk: Zrazu hlavy všetkých otočili na Janu, Marka a Lukáša.
En: Suddenly, all heads turned towards Jana, Marek, and Lukáš.

Sk: Srdce im takmer vyskočilo z hrude, keď ich jemne potiahli na pódium.
En: Their hearts almost leaped out of their chests as they were gently ushered onto the stage.

Sk: Marek prevzal mikrofón a začal hovoriť:
En: Marek took the microphone and began to speak:

Sk: „Drahí priatelia, nie vždy máme šancu byť súčasťou niečoho tak krásneho ako láska dvoch ľudí.
En: “Dear friends, not always do we have the chance to be a part of something as beautiful as the love between two people.

Sk: Sme tu náhodou, ale teraz cítim, že sme vďaka tomu bohatší,“ povedal a pozrel sa na Janu a Lukáša.
En: We’re here by chance, but now I feel that thanks to this, we are richer,” he said, looking at Jana and Lukáš.

Sk: „Prajem vám veľa lásky a šťastia.“
En: “We wish you lots of love and happiness.”

Sk: Hostia tlieskali a smiali sa.
En: The guests clapped and laughed.

Sk: Nikto si nevšimol, že títo traja nepoznajú ani nevestu ani ženícha.
En: No one noticed that these three didn’t know either the bride or the groom.

Sk: Po prípitku sa Jana, Marek a Lukáš vrátili do skrytého kúta hradu.
En: After the toast, Jana, Marek, and Lukáš retreated to a hidden corner of the castle.

Sk: Všetci si vydýchli a potom sa smiali na celý hrad.
En: They all sighed with relief and then laughed heartily.

Sk: „Myslím, že sme našli novú kariéru,“ žartoval Lukáš.
En: “I think we’ve found a new career,” joked Lukáš.

Sk: „Hlavne, že sme im priniesli radosť,“ povedala Jana.
En: “The main thing is that we brought them joy,” said Jana.

Sk: „A teraz poďme objavovať hrad, kým nás ešte niekto požiada o ďalší prípitok.“
En: “And now let's go explore the castle before someone asks us for another toast.”

Sk: Trojica priateľov pokračovala v putovaní hradom s úsmevom na tvári a zážitkom, na ktorý nikdy nezabudnú.
En: The trio of friends continued wandering through the castle with smiles on their faces and an experience they would never forget.