An Unforgettable Night: Zombie Ballerina in Amsterdam

In this episode, we'll explore the unexpected and unforgettable experience of a zombie ballerina and her hypnotic performance that left the audience in awe and fear.

Nl: Sofie en Jasper gingen naar Amsterdam om te genieten van een balletvoorstelling.
En: Sofie and Jasper went to Amsterdam to enjoy a ballet performance.

Nl: Sofie was opgewonden, maar Jasper twijfelde.
En: Sofie was excited, but Jasper had doubts.

Nl: Hij hield meer van voetbal en dacht dat de balletvoorstelling saai zou zijn.
En: He was more into football and thought the ballet performance would be boring.

Nl: Toch wilde hij Sofie niet teleurstellen en daarom besloot hij mee te gaan.
En: Still, he didn't want to disappoint Sofie, so he decided to come along.

Nl: Toen ze aankwamen bij het theater, waren ze onder de indruk van de schoonheid van de omgeving.
En: When they arrived at the theater, they were impressed by the beauty of the surroundings.

Nl: Overal om hen heen waren mensen gekleed in hun mooiste kleren.
En: All around them were people dressed in their finest clothes.

Nl: De sfeer was magisch en de muziek die uit het theater klonk liet hen verlangen naar meer.
En: The atmosphere was magical and the music coming from the theater left them wanting more.

Nl: De bel klonk en het publiek nam plaats in de zaal.
En: The bell sounded and the audience took their seats in the auditorium.

Nl: Sofie en Jasper zaten vlak vooraan en konden elk detail van de balletdansers zien.
En: Sofie and Jasper sat right up front and could see every detail of the ballet dancers.

Nl: Toen het licht doofde, begon de voorstelling en Sofie kon haar ogen niet van de dansers afhouden.
En: When the lights went out, the performance began and Sofie couldn't take her eyes off the dancers.

Nl: Het publiek applaudisseerde bij elke beweging die werd gemaakt.
En: The audience applauded every move they made.

Nl: Tijdens de pauze stonden Sofie en Jasper op om een drankje te halen.
En: During the break, Sofie and Jasper got up to get a drink.

Nl: Terwijl ze in de rij stonden, hoorde Sofie een vreemd gekreun in de verte.
En: As they lined up, Sofie heard a strange moan in the distance.

Nl: Ze voelde dat er iets niet klopte, maar ze kon niet zeggen wat.
En: She felt something was wrong, but she couldn't say what.

Nl: Toen ze terugliepen naar hun stoelen, stonden er plotseling een paar mensen om hen heen.
En: As they walked back to their seats, a few people suddenly gathered around them.

Nl: Ze keerden zich om en zagen een van de balletdansers in haar kleedkamer.
En: They turned to see one of the ballet dancers in her dressing room.

Nl: Haar gezicht was bleek en haar huid zag er uit als perkament.
En: Her face was pale and her skin looked like parchment.

Nl: Haar ogen waren donker en haar bewegingen waren traag.
En: Her eyes were dark and her movements were slow.

Nl: Plotseling realiseerden ze zich dat de ballerina een zombie was!
En: Suddenly they realized that the ballerina was a zombie!

Nl: Een golf van angst ging door hen heen.
En: A wave of fear went through them.

Nl: Ze wilden onmiddellijk wegrennen, maar de zombieballerina begon te dansen.
En: They immediately wanted to run away, but the zombie ballerina started to dance.

Nl: Ze was gracieus en lichtvoetig, ondanks haar bleke en gebarsten huid.
En: She was graceful and light-footed, despite her pale and cracked skin.

Nl: Het was een spectaculair gezicht, maar Lotte kon het niet aan en schreeuwde het uit van angst!
En: It was a spectacular sight, but Lotte couldn't handle it and cried out in fear!

Nl: Het publiek wist niet wat ze moesten doen.
En: The audience didn't know what to do.

Nl: Ze waren doodsbang, maar de ballerina was zo mooi om te zien dat ze het niet konden laten haar te bewonderen.
En: They were terrified, but the ballerina was so beautiful to look at that they couldn't resist admiring her.

Nl: Sofie en Jasper begonnen in paniek te raken en wilden zo snel mogelijk weg.
En: Sofie and Jasper started to panic and wanted to leave as soon as possible.

Nl: De zombieballerina leek echter hun hulp niet nodig te hebben.
En: However, the zombie ballerina didn't seem to need their help.

Nl: Ze danste steeds gracieuzer en hypnotiseerde het publiek.
En: She danced more and more gracefully and hypnotized the audience.

Nl: Het was alsof niemand haar kon weerstaan.
En: It was as if no one could resist her.

Nl: Maar toen de voorstelling voorbij was en de ballerina van het podium verdween, keerde alles weer terug naar normaal.
En: But when the performance was over and the ballerina disappeared from the stage, everything returned to normal.

Nl: Het publiek applaudisseerde en Sofie en Jasper passeerden elkaar met opgeluchte blikken.
En: The audience applauded and Sofie and Jasper passed each other with relieved looks.

Nl: De zombieballerina was weg en alles leek weer normaal te zijn.
En: The zombie ballerina was gone and everything seemed to be back to normal.

Nl: Sofie en Jasper keken elkaar aan en zuchtten van opluchting.
En: Sofie and Jasper looked at each other and sighed with relief.

Nl: "Dat was het hoogtepunt van de avond, nietwaar?"
En: "That was the highlight of the evening, wasn't it?"

Nl: lachte Sofie.
En: Sophie laughed.

Nl: Jasper knikte, nog steeds een beetje verstijfd van angst.
En: Jasper nodded, still a little stiff with fear.

Nl: Zoals ze Amsterdam verlieten, herinnerden ze zich de zombieballerina en bespraken ze hoe onverwacht het was.
En: As they left Amsterdam, they remembered the zombie ballerina and discussed how unexpected it was.

Nl: Ze lachten er samen om en wisten dat dit verhaal hen nog lang bij zou blijven.
En: They laughed about it together and knew this story would stay with them for a long time.

Nl: Het was misschien niet wat Jasper voor ogen had, maar ze hadden een onvergetelijke avond gehad.
En: It may not have been what Jasper had in mind, but they had had an unforgettable night.