Graceful Responses in Unexpected Situations

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: Het café was vol, zoals altijd op een doordeweekse dag, toen Anna per ongeluk haar hete koffie over het witte shirt van Koen morste.
En: The café was packed, as it always is on a weekday, when Anna accidentally spilled her hot coffee on Koen’s white shirt.

Nl: Koen keek boos op haar neer terwijl ze verontschuldigend haar handen wapperde om te proberen de koffie eruit te krijgen.
En: Koen glared down at her as she waved her hands apologetically to try and get the coffee out.

Nl: Erik, een vriend van Koen, riep bij het zien van de koffievlek op Koen’s shirt luidkeels uit: “Ha!
En: Erik, a friend of Koen, when he saw the coffee stain on Koen’s shirt, exclaimed: “Ha!

Nl: Koffie is een natuurlijke kleurstof!
En: Coffee is a natural dye!

Nl: Misschien moet je er meer van morsen om je hele outfit te veranderen.”
En: You might have to spill more of it to change your whole outfit.”

Nl: Anna voelde zich nog slechter over haar ongelukkige actie en bood aan om Koen’s shirt te vervangen.
En: Feeling even worse about her unfortunate action, Anna offered to replace Koen’s shirt.

Nl: Maar Koen weigerde, en in plaats daarvan lachte hij om de situatie en deed alsof hij er cool uitzag met zijn nieuwe “koffiekleurige” shirt.
En: But Koen refused, and instead laughed at the situation and pretended to look cool in his new “coffee colored” shirt.

Nl: De drie vrienden gingen verder met hun drankjes en gesprekken, en het incident leek vergeten te zijn.
En: The three friends continued their drinks and conversations, and the incident seemed to be forgotten.

Nl: Maar Anna voelde zich nog steeds beschaamd en wilde graag iets doen om het goed te maken.
En: But Anna still felt embarrassed and wanted to do something to make it right.

Nl: Toen ze vertrokken, betaalde ze stiekem voor Koen’s drankjes en gooide ze een extra fooi op tafel.
En: When they left, she secretly paid for Koen’s drinks and threw an extra tip on the table.

Nl: Een paar dagen later ontving Anna een sms van Koen waarin hij haar bedankte voor haar vriendelijke gebaar en zei dat ze zich niet slecht hoefde te voelen.
En: A few days later, Anna received a text message from Koen thanking her for her kind gesture and telling her not to feel bad.

Nl: Hij zei dat hij het echt waardeerde en beloofde dat hij de volgende keer als ze elkaar zouden zien, hij Anna’s drankjes zou betalen.
En: He said he really appreciated it and promised that the next time they see each other he would pay for Anna’s drinks.

Nl: Het verhaal van Anna, Koen en Erik is een duidelijk voorbeeld van hoe sommige dingen ons uit onze comfortzone kunnen halen, zelfs als het een onschuldig ongeval is zoals het morsen van koffie.
En: The story of Anna, Koen and Erik is a clear example of how some things can take us out of our comfort zone, even if it’s an innocent accident like spilling coffee.

Nl: Maar als we vriendelijk zijn en bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor onze acties, kunnen we een situatie altijd met gratie oplossen en zelfs onze vriendschappen sterker maken.
En: But if we are kind and willing to take responsibility for our actions, we can always resolve a situation with grace and even make our friendships stronger.

Nl: Het is een waardevolle les om iedereen te leren dat we allemaal fouten maken, maar dat onze reacties op ons gedrag bepalen wie we zijn en wat we voor anderen kunnen betekenen.
En: It is a valuable lesson to teach everyone that we all make mistakes, but that our reactions to our behavior define who we are and what we can do for others.

Nl: Het belangrijkste is om naar elkaar te luisteren en vriendelijk te blijven, zelfs in de meest onverwachte en gênante situaties.
En: The most important thing is to listen to each other and remain friendly even in the most unexpected and embarrassing situations.

Vocabulary Words:
café : café
vol : packed
doordeweekse dag : weekday
per ongeluk : accidentally
morste : spilled
hete koffie : hot coffee
witte shirt : white shirt
staarde boos : glared
verontschuldigend : apologetically
koffievlek : coffee stain
riep uit : exclaimed
natuurlijke kleurstof : natural dye
vervangen : replace
lachte : laughed
situatie : situation
koffiekleurige : coffee colored
gesprekken : conversation
vergeten : forgotten
beschaamd : embarrassed
stiekem : secretly
betaalde : paid
extra fooi : extra tip
sms : text message
vriendelijk gebaar : kind gesture
beloofde : promised
les : lesson
luisteren : listening
vriendelijk : friendly
onverwachte : unexpected
bepalen : define