Astrid’s Unexpected Medieval Adventure in Old Town

In this episode, we'll step into Stockholm's Old Town and stumble into an epic, unexpected medieval battle, joining Astrid on an unforgettable historical adventure.

Sv: Det var en solig eftermiddag i Gamla Stan i Stockholm.
En: It was a sunny afternoon in the Old Town in Stockholm.

Sv: Gatorna var fyllda med glada människor, och doften av nybakat bröd fyllde luften.
En: The streets were filled with happy people, and the scent of freshly baked bread filled the air.

Sv: Astrid vandrade runt och beundrade de gamla husen och kullerstensgatorna.
En: Astrid wandered around, admiring the old houses and cobblestone streets.

Sv: Plötsligt hörde hon höga röster och såg ett gäng människor klädda i medeltidskläder.
En: Suddenly she heard loud voices and saw a group of people dressed in medieval clothing.

Sv: De skrattade och pratade högt.
En: They were laughing and talking loudly.

Sv: Astrid blev nyfiken och gick närmare.
En: Astrid became curious and moved closer.

Sv: Utan att förstå vad som hände, började hon följa dem.
En: Without understanding what was happening, she started following them.

Sv: De gick mot Stortorget, där en scen var uppställd.
En: They were headed toward Stortorget, where a stage was set up.

Sv: "Jag undrar vad det är för något," tänkte Astrid och fortsatte att följa gruppen.
En: "I wonder what this is," Astrid thought and continued to follow the group.

Sv: På Stortorget såg Astrid att folk verkade förbereda sig för en slags föreställning.
En: At Stortorget, Astrid saw that people seemed to be preparing for some sort of performance.

Sv: Det var riddare, prinsessor och till och med en kung.
En: There were knights, princesses, and even a king.

Sv: En av de medeltida soldaterna vände sig plötsligt mot Astrid och sa: "Du är sen!
En: One of the medieval soldiers suddenly turned to Astrid and said, "You’re late!

Sv: Ta på dig detta och ställ dig i ledet.
En: Put this on and get in line."

Sv: "Astrid fick en tung, metallisk hjälm och en träsvärd i handen.
En: Astrid was handed a heavy, metallic helmet and a wooden sword.

Sv: Hon förstod inte vad som pågick men lydde ändå.
En: She didn’t understand what was going on but obeyed anyway.

Sv: Snart stod hon mitt i gruppen av "kämpar", redo för strid.
En: Soon, she stood in the midst of the group of "fighters," ready for battle.

Sv: En hög trumpetljud hördes och plötsligt började alla springa fram och tillbaka, fäktandes med sina svärd.
En: A loud trumpet sound was heard, and suddenly everyone started running back and forth, fencing with their swords.

Sv: Astrid följde med och försökte efterlikna de andra.
En: Astrid followed along and tried to imitate the others.

Sv: Hon strävade efter att se modig ut, men egentligen visste hon inte vad hon gjorde.
En: She strove to look brave, but in reality, she didn’t know what she was doing.

Sv: En man ropade: "Se upp för draken, Astrid!
En: A man shouted, "Watch out for the dragon, Astrid!"

Sv: "Astrid vände sig om och såg en enorm drake gjord av papper och trä.
En: Astrid turned around and saw a huge dragon made of paper and wood.

Sv: "Åh herregud, vad händer?
En: "Oh my God, what’s happening?"

Sv: " tänkte hon, men hon fortsatte att slåss som om det var på riktigt.
En: she thought, but she continued to fight as if it were real.

Sv: Publiken jublade och skrattade.
En: The audience cheered and laughed.

Sv: Efter vad som kändes som en evighet hördes en ny trumpetsignal och striden tog slut.
En: After what felt like an eternity, another trumpet signal was heard, and the battle ended.

Sv: Alla kämparna tog av sig sina hjälmar och bockade för publiken.
En: All the fighters took off their helmets and bowed to the audience.

Sv: Astrid tittade förvirrat omkring sig.
En: Astrid looked around in confusion.

Sv: "Du var fantastisk!
En: "You were amazing!"

Sv: " sa en av de andra skådespelarna och klappade henne på axeln.
En: said one of the other actors, patting her on the shoulder.

Sv: Astrid skrattade nervöst, men kände sig också lite stolt.
En: Astrid laughed nervously but also felt a bit proud.

Sv: Efter föreställningen förklarade gruppen att det var en del av en medeltidsfestival och att allt bara var på låtsas.
En: After the performance, the group explained that it was part of a medieval festival and that everything was just pretend.

Sv: Astrid pustade ut och började också skratta.
En: Astrid sighed with relief and began to laugh as well.

Sv: "Det här var nog den mest spännande dagen i mitt liv," tänkte hon och tackade gruppen innan hon gick vidare genom Gamla Stans färgglada gator.
En: "This was probably the most exciting day of my life," she thought, thanking the group before continuing through the colorful streets of Old Town.

Sv: Även om det bara varit på låtsas, kändes det som ett riktigt äventyr för Astrid.
En: Even though it was just pretend, it felt like a real adventure to Astrid.