Astrid’s Unexpected Medieval Adventure in Old Town

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: Det var en solig eftermiddag i Gamla Stan i Stockholm.
En: It was a sunny afternoon in the Old Town in Stockholm.

Sv: Gatorna var fyllda med glada människor, och doften av nybakat bröd fyllde luften.
En: The streets were filled with happy people, and the scent of freshly baked bread filled the air.

Sv: Astrid vandrade runt och beundrade de gamla husen och kullerstensgatorna.
En: Astrid wandered around, admiring the old houses and cobblestone streets.

Sv: Plötsligt hörde hon höga röster och såg ett gäng människor klädda i medeltidskläder.
En: Suddenly she heard loud voices and saw a group of people dressed in medieval clothing.

Sv: De skrattade och pratade högt.
En: They were laughing and talking loudly.

Sv: Astrid blev nyfiken och gick närmare.
En: Astrid became curious and moved closer.

Sv: Utan att förstå vad som hände, började hon följa dem.
En: Without understanding what was happening, she started following them.

Sv: De gick mot Stortorget, där en scen var uppställd.
En: They were headed toward Stortorget, where a stage was set up.

Sv: “Jag undrar vad det är för något,” tänkte Astrid och fortsatte att följa gruppen.
En: “I wonder what this is,” Astrid thought and continued to follow the group.

Sv: På Stortorget såg Astrid att folk verkade förbereda sig för en slags föreställning.
En: At Stortorget, Astrid saw that people seemed to be preparing for some sort of performance.

Sv: Det var riddare, prinsessor och till och med en kung.
En: There were knights, princesses, and even a king.

Sv: En av de medeltida soldaterna vände sig plötsligt mot Astrid och sa: “Du är sen!
En: One of the medieval soldiers suddenly turned to Astrid and said, “You’re late!

Sv: Ta på dig detta och ställ dig i ledet.
En: Put this on and get in line.”

Sv: “Astrid fick en tung, metallisk hjälm och en träsvärd i handen.
En: Astrid was handed a heavy, metallic helmet and a wooden sword.

Sv: Hon förstod inte vad som pågick men lydde ändå.
En: She didn’t understand what was going on but obeyed anyway.

Sv: Snart stod hon mitt i gruppen av “kämpar”, redo för strid.
En: Soon, she stood in the midst of the group of “fighters,” ready for battle.

Sv: En hög trumpetljud hördes och plötsligt började alla springa fram och tillbaka, fäktandes med sina svärd.
En: A loud trumpet sound was heard, and suddenly everyone started running back and forth, fencing with their swords.

Sv: Astrid följde med och försökte efterlikna de andra.
En: Astrid followed along and tried to imitate the others.

Sv: Hon strävade efter att se modig ut, men egentligen visste hon inte vad hon gjorde.
En: She strove to look brave, but in reality, she didn’t know what she was doing.

Sv: En man ropade: “Se upp för draken, Astrid!
En: A man shouted, “Watch out for the dragon, Astrid!”

Sv: “Astrid vände sig om och såg en enorm drake gjord av papper och trä.
En: Astrid turned around and saw a huge dragon made of paper and wood.

Sv: “Åh herregud, vad händer?
En: “Oh my God, what’s happening?”

Sv: ” tänkte hon, men hon fortsatte att slåss som om det var på riktigt.
En: she thought, but she continued to fight as if it were real.

Sv: Publiken jublade och skrattade.
En: The audience cheered and laughed.

Sv: Efter vad som kändes som en evighet hördes en ny trumpetsignal och striden tog slut.
En: After what felt like an eternity, another trumpet signal was heard, and the battle ended.

Sv: Alla kämparna tog av sig sina hjälmar och bockade för publiken.
En: All the fighters took off their helmets and bowed to the audience.

Sv: Astrid tittade förvirrat omkring sig.
En: Astrid looked around in confusion.

Sv: “Du var fantastisk!
En: “You were amazing!”

Sv: ” sa en av de andra skådespelarna och klappade henne på axeln.
En: said one of the other actors, patting her on the shoulder.

Sv: Astrid skrattade nervöst, men kände sig också lite stolt.
En: Astrid laughed nervously but also felt a bit proud.

Sv: Efter föreställningen förklarade gruppen att det var en del av en medeltidsfestival och att allt bara var på låtsas.
En: After the performance, the group explained that it was part of a medieval festival and that everything was just pretend.

Sv: Astrid pustade ut och började också skratta.
En: Astrid sighed with relief and began to laugh as well.

Sv: “Det här var nog den mest spännande dagen i mitt liv,” tänkte hon och tackade gruppen innan hon gick vidare genom Gamla Stans färgglada gator.
En: “This was probably the most exciting day of my life,” she thought, thanking the group before continuing through the colorful streets of Old Town.

Sv: Även om det bara varit på låtsas, kändes det som ett riktigt äventyr för Astrid.
En: Even though it was just pretend, it felt like a real adventure to Astrid.

Vocabulary Words:
Sv : En
eftermiddag : afternoon
nybakat : baked
kullerstens : cobblestone
medeltids : medieval
kläder : clothing
nyfiken : curious
gick : headed
scen : stage
riddare : knights
hjälm : helmet
fäktandes : fencing
efterlikna : imitate
modig : brave
evighet : eternity
trumpet : trumpet
signal : signal
skådespelarna : actors
festival : festival
pustade ut : relief
spännande : exciting
äventyr : adventure
vandrade : wandered
beundrade : admiring
grupp : group
föreställning : performance
soldater : soldiers
metallisk : metallic
svärd : sword
kämpar : fighters