Bergen’s Magical Troll Parade: An Unforgettable Experience

In this episode, we'll join Olav, the mischievous Troll King, as he takes us on a magical journey through the colorful streets of Bergen during his unforgettable troll parade.

Nb: Olav var en glad og rampete fyr som bodde i vakre Bergen.
En: Olav was a happy and mischievous guy who lived in beautiful Bergen.

Nb: En dag bestemte han seg for å organisere en morsom parade gjennom byens gater.
En: One day he decided to organize a fun parade through the city streets.

Nb: Men denne paraden var ikke som noen annen parade - alle deltakerne skulle være kledd som troll!
En: But this parade was not like any other parade - all the participants had to be dressed as trolls!

Nb: Olav startet med å invitere både folk fra Bergen og turister til å bli med på denne unike begivenheten.
En: Olav started by inviting both people from Bergen and tourists to join this unique event.

Nb: Nyheter om trollparaden spredte seg raskt, og snart hadde han et stort antall deltakere som ville være med på moroa.
En: News of the troll parade spread quickly, and soon he had a large number of participants who wanted to join in on the fun.

Nb: På paradedagen kom Bergen sentrum til live.
En: On the day of the parade, the center of Bergen came alive.

Nb: Folk strømmet til for å se på og delta i trollparaden.
En: People flocked to watch and participate in the troll parade.

Nb: Olav ledet an med et stort smil om munnen, iført et lurt trollansikt og et fargerikt kostyme.
En: Olav led the way with a big smile on his face, wearing a sly troll face and a colorful costume.

Nb: Paraden begynte å bevege seg gjennom gatene med musikk og dans.
En: The parade began to move through the streets with music and dancing.

Nb: Olav og de andre trollene viste sitt beste trollstunt, hoppet og danset rundt, og trollballonger fløy i luften.
En: Olav and the other trolls showed their best tricks, jumping and dancing around, and troll balloons flew in the air.

Nb: Latteren fra både lokalbefolkningen og turistene kunne høres over hele byen.
En: The laughter of both locals and tourists could be heard all over the city.

Nb: Mange barn ble forelsket i de rampete trollene og deres store, overdimensjonerte treneser som de stolt bar gjennom gatene.
En: Many children fell in love with the mischievous trolls and their large, oversized wooden suitcases which they proudly carried through the streets.

Nb: De små så på i pur glede i øynene deres, og de voksne kunne ikke la være å le av de morsomme krumspringene trollene gjorde.
En: The little ones watched with pure joy in their eyes, and the adults couldn't help but laugh at the funny antics the trolls did.

Nb: Da paraden nærmet seg slutten, klarte Olav å samle alle deltakerne på torget i Bergen.
En: As the parade drew to a close, Olav managed to gather all the participants in the square in Bergen.

Nb: Der takket han hver enkelt for å være med og for å ha gjort paraden så uforglemmelig.
En: There he thanked everyone for taking part and for making the parade so unforgettable.

Nb: Alle trollene var stolte av seg selv, og de følte seg som virkelige stjerner.
En: All the trolls were proud of themselves, and they felt like real stars.

Nb: Trollparaden var en stor suksess, og Bergen hadde aldri sett maken til en så morsom og fargerik begivenhet.
En: The troll parade was a great success, and Bergen had never seen the likes of such a fun and colorful event.

Nb: Deltakerne var begeistret, og Olav var strålende fornøyd med resultatet.
En: The participants were enthusiastic, and Olav was delighted with the result.

Nb: Til slutt ga Olav alle deltakerne en stor klem og en trollmedalje som takk for deres innsats.
En: In the end, Olav gave all the participants a big hug and a troll medal as thanks for their efforts.

Nb: Alle gikk hjem med et stort smil om munnen og fantastiske minner fra denne spesielle dagen.
En: Everyone went home with a big smile on their face and wonderful memories of this special day.

Nb: Etter trollparaden, ble Olav kjent som "Trollkongen" i Bergen.
En: After the troll parade, Olav became known as the "Troll King" in Bergen.

Nb: Han hadde gitt byen en unik opplevelse som alle snakket om i lang tid.
En: He had given the city a unique experience that everyone talked about for a long time.

Nb: Olav visste at han hadde skapt noe virkelig spesielt, og han lovet seg selv å lage flere magiske hendelser for folk å glede seg over.
En: Olav knew he had created something truly special, and he promised himself to create more magical events for people to enjoy.

Nb: Så, med en følelse av stolthet og glede i hjertet, gikk Trollkongen av gårde, klar til å skape nye eventyr og minner for seg selv og alle i vakre Bergen.
En: Then, with a sense of pride and joy in his heart, the Troll King left, ready to create new adventures and memories for himself and everyone in beautiful Bergen.