Botifarra: A Catalan Card Game Unites Strangers in Barcelona

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: Botifarra, una carta, un destí.
En: Botifarra, a card game, a destiny.

Ca: Sergi estava assegut en una petita taula del Bar del Pi a Barcelona.
En: Sergi was sitting at a small table at Bar del Pi in Barcelona.

Ca: Els núvols blancs com cotó flotaven per l’alt cel blau mentres els nens jugaven en les alegres places empedrades i turistes curiosos pasejaven per les serpentejants rambles.
En: Fluffy white clouds floated in the sky while children played in the lively cobblestone squares and curious tourists strolled along the winding alleys.

Ca: Sergi, amb la suor perlada a la front, mirava fixament un grapat de cartes.
En: Sergi, with beads of sweat on his forehead, was staring intently at a handful of cards.

Ca: Davant seu, hi havia quatre turistes amb ulleres de sol sobre el cap, cara de confusió i riures espontanis que es traduïen en un coro de “Com?
En: In front of him, there were four tourists with sunglasses on their heads, faces of confusion, and spontaneous laughter that resulted in a chorus of “What?

Ca: Repeteix una altra vegada, si us plau”.
En: Please repeat that again.”

Ca: La botifarra, un joc de cartes català que Sergi havia après del seu avi, era la tasca que ara s’havia posat a explicar.
En: Botifarra, a Catalan card game that Sergi had learned from his grandfather, was the task he had now taken on explaining.

Ca: Els turistes eren del Canadà, i per molt que intentaven entendre les regles, semblava que el joc els anés a l’enyor.
En: The tourists were from Canada, and no matter how hard they tried to understand the rules, it seemed like the game eluded them.

Ca: La baralla de cartes estava estesa a la taula, mostrant cossos de reis i reines molt espanyols, cossos amb capes luxoses, corones lluentes, formant un caos colorit.
En: The deck of cards was spread out on the table, displaying very Spanish kings and queens with luxurious robes, shining crowns, forming a colorful chaos.

Ca: Sergi va agafar un rei i un set.
En: Sergi picked up a king and a seven.

Ca: “Això”, va dir, “és una botifarra.
En: “This,” he said, “is a botifarra.

Ca: El rei val 10 punts i el set, 7 punts”.
En: The king is worth 10 points and the seven is worth 7 points.”

Ca: Però, tot i les explicacions repetides de l’esforçat Sergi, els rostres dels turistes encara semblaven perplejos.
En: But despite Sergi’s repeated explanations, the faces of the tourists still seemed puzzled.

Ca: Areta, una turista amb llargs cabells daurats i una calidesa contagiosa a els seus ulls, es va acostar més a la taula amb una expressió d’allò més confosa.
En: Areta, a tourist with long golden hair and warmth in her eyes, approached the table looking thoroughly confused.

Ca: El soroll pacífic del casc antic de Barcelona es fusionava amb la gresca festiva de la taula, i Sergi, amb la mirada cansada, va haver de pensar profundament a una altra manera d’ensenyar el joc.
En: The peaceful noise of Barcelona’s old town blended with the festive chatter at the table, and Sergi, with a tired look, had to think deeply about another way to teach the game.

Ca: De sobte, una idea li brillà a la ment com un llum en plena nit.
En: Suddenly, an idea shone in his mind like a light in the night.

Ca: Excitat, va agafar el moble, va obrir una app de traducció i va dir clarament a la màquina “botifarra”.
En: Excited, he picked up his phone, opened a translation app, and clearly said “botifarra” into the machine.

Ca: El mòbil, amablement, ho va traduir al anglès, i tots els present varen riure amb alegria.
En: The phone kindly translated it to English, and everyone present burst into laughter with joy.

Ca: Amb el suport de la tecnologia, Sergi va aconseguir explicar les regles pas a pas, amb paciència i entusiasme, fins que finalment els ulls dels turistes van mostrar comprensió i un entusiasme nou.
En: With the support of technology, Sergi managed to explain the rules step by step, with patience and enthusiasm, until finally the tourists’ eyes showed understanding and a new excitement.

Ca: Els germans Ross i Matt, de cabells rossos, van esclatar en un somriure mentre la jove Areta va donar un crit d’emoció.
En: Red-haired brothers Ross and Matt broke into a smile while young Areta exclaimed in excitement.

Ca: La partida finalment es va poder iniciar, i la tensió pujava a la taula envoltada pel ressò dels riures.
En: The game could finally commence, and tension rose at the table surrounded by the echoes of laughter.

Ca: La tarda va passar ràpidament entre manilles, malifetes i bromes.
En: The afternoon quickly passed by with tricks, mischief, and jokes.

Ca: El joc de la botifarra, un pont feble entre la cultura catalana i el bigarrat grup de canadencs, havia resultant ser una experiència màgica per a tots.
En: The botifarra game, a weak bridge between Catalan culture and the diverse group of Canadians, had turned out to be a magical experience for everyone.

Ca: Els turistes, feliços per haver desxifrat el misteriós joc, van alçar les copes per brindar per Sergi, el mestre de la botifarra, i per Barcelona, la ciutat que ensenyava, somreia i aplegava a la gent sota el seu cel blau i les seves ramblaires daurades.
En: The tourists, happy to have unraveled the mysterious game, raised their glasses to toast Sergi, the botifarra master, and to Barcelona, the city that taught, smiled, and brought people together under its blue sky and golden ramblas.

Vocabulary Words:
joc : card
joc de cartes : game
destí : destiny
Barcelona : Barcelona
núvol : cloud
nens : children
turistes : tourists
rambla : alley
explicar : explain
baralla : deck
rei : king
reina : queen
punts : points
regles : rules
entendre : understand
perplexe : confused
taula : table
riure : laughter
mòbil : phone
tradir : translate
pas : step
pacència : patience
emoció : excitement
màgia : magic
experiència : experience
brindar : toast
mestre : master
germans : brothers
cabells rossos : red-haired