Bound by Skiing: A Tale of Friendship and Winter Wonders

In this episode, we'll uncover a heartwarming story of friendship and adventure as three friends bond over the love of skiing, teaching us the power of embracing new experiences and inclusion.

Nb: I Bergen, mellom de opprørte sjøbølger og skyhøye fjell, bodde det tre gode venner: Ingrid, Lars og Helene.
En: In Bergen, between the turbulent sea waves and towering mountains, lived three good friends: Ingrid, Lars, and Helene.

Nb: Ingrid og Lars elsket vinteren mer enn noe annet.
En: Ingrid and Lars loved winter more than anything else.

Nb: De likte snø og elsket å gå på ski.
En: They liked snow and loved to ski.

Nb: Men deres venn Helene, hun skjønte ingenting av dette.
En: But their friend Helene, she didn't understand any of this.

Nb: Helene kom fra et land langt borte, hvor snøen aldri dalte ned.
En: Helene came from a distant land where snow never fell.

Nb: Hun drømte om å prøve noe nytt.
En: She dreamed of trying something new.

Nb: Hun ville forstå ski-kjærligheten som Lars og Ingrid delte.
En: She wanted to understand the love for skiing that Lars and Ingrid shared.

Nb: En dag sa hun, "Jeg vil lære ski.
En: One day she said, "I want to learn to ski.

Nb: Jeg vil føle snøen under meg og vinden i håret.
En: I want to feel the snow beneath me and the wind in my hair."

Nb: " Lars og Ingrid smilte.
En: Lars and Ingrid smiled.

Nb: De tok Helene med til fjellet.
En: They took Helene to the mountain.

Nb: Snøen lå hvit og uskyldig på bakken.
En: The snow lay white and innocent on the ground.

Nb: Først sa Lars, "Ski er lange tresko.
En: First, Lars said, "Skis are long wooden shoes.

Nb: De hjelper oss å flytte på snø.
En: They help us move on the snow."

Nb: " Han viste sitt par ski til Helene.
En: He showed his pair of skis to Helene.

Nb: Helene så på dem med store øyne.
En: Helene looked at them with big eyes.

Nb: Ingrid knyttet skoene til skien.
En: Ingrid fastened the shoes to the skis.

Nb: "Og disse," sa hun, "disse kalles bindinger.
En: "And these," she said, "these are called bindings.

Nb: De holder skoene fast på skien.
En: They keep the shoes attached to the ski."

Nb: " Helene studerte bindingene nøye.
En: Helene studied the bindings carefully.

Nb: På toppen av fjellet, forberedte de seg alle tre.
En: At the top of the mountain, they all prepared.

Nb: Lars forklarte, "Når du går nedover, bøy knærne litt.
En: Lars explained, "When you go downhill, bend your knees a bit."

Nb: " Han demonstrerte med kroppen sin.
En: He demonstrated with his body.

Nb: Helene prøvde å etterligne ham.
En: Helene tried to mimic him.

Nb: "Sving med staver for balanse," la Ingrid til.
En: "Use the poles to balance," added Ingrid.

Nb: Helene tok stavene i hendene, og de begynte å gli sakte nedover fjellsiden.
En: Helene took the poles in her hands, and they began to glide slowly down the mountainside.

Nb: Det var skremmende i begynnelsen.
En: It was scary at first.

Nb: Helene falt mange ganger.
En: Helene fell many times.

Nb: Men Lars og Ingrid hjalp henne hvert eneste fall.
En: But Lars and Ingrid helped her every fall.

Nb: De lo sammen, og Helene følte seg ivrig etter å prøve igjen.
En: They laughed together, and Helene felt eager to try again.

Nb: Time etter time, prøvde Helene.
En: Hour after hour, Helene tried.

Nb: Hun ble bedre og bedre.
En: She got better and better.

Nb: Hun følte en glede som sprudlet inni henne.
En: She felt a bubbling joy inside her.

Nb: Det var en frihet i å gli ned fjellet.
En: There was a freedom in gliding down the mountain.

Nb: Da solen begynte å gå ned, satt de tre vennene sammen på toppen av fjellet.
En: As the sun began to set, the three friends sat together at the top of the mountain.

Nb: Helene så ned på sporene hennes i snøen.
En: Helene looked down at her tracks in the snow.

Nb: Hun smilte.
En: She smiled.

Nb: "Jeg forstår nå, jeg elsker ski," sa hun.
En: "I understand now, I love skiing," she said.

Nb: Lars og Ingrid så på hverandre og deretter på Helene.
En: Lars and Ingrid looked at each other and then at Helene.

Nb: "Velkommen til vår verden av vinter," sa de, arm i arm.
En: "Welcome to our world of winter," they said, arm in arm.

Nb: Da visste de at de ville være venner for alltid, knyttet sammen gjennom deres kjærlighet til ski.
En: They knew then that they would be friends forever, bound together through their love of skiing.