Bratislava Castle’s Folklore Fest: A Day of Tradition and Joy

In this episode, we'll journey to Bratislava Castle, where Jozef, Martina, and Peter breathe life into Slovak traditions, creating unforgettable memories at the folklore festival.

Sk: Na vrchu kopca, v starobylom hrade Bratislavy, vládol ruch.
En: At the top of the hill, in the ancient castle of Bratislava, there was a hustle and bustle.

Sk: Jozef, Martina a Peter stáli v hradnom nádvorí a pripravovali sa na veľký slovenský folklórny festival.
En: Jozef, Martina, and Peter stood in the castle courtyard, preparing for the big Slovak folklore festival.

Sk: Jozef mal na sebe bielu košeľu a čierne nohavice.
En: Jozef wore a white shirt and black trousers.

Sk: Martina mala krásnu červenú sukňu a bielu blúzku s výšivkami.
En: Martina had a beautiful red skirt and a white embroidered blouse.

Sk: Peter, najmladší z nich, mal na sebe zelené nohavice a modrú košeľu.
En: Peter, the youngest of them, wore green trousers and a blue shirt.

Sk: Všetci traja boli nadšení.
En: All three were excited.

Sk: Tento festival bol dôležitý.
En: This festival was important.

Sk: „Potrebujeme ešte viac stuhy,“ povedala Martina, keď ozdobovala hradné steny.
En: "We need more ribbons," said Martina as she decorated the castle walls.

Sk: „Musíme urobiť tento rok najkrajšiu výzdobu, akú hrad kedy videl.
En: "We must make this year's decorations the most beautiful the castle has ever seen."

Sk: “Peter bežal do skladu pre stuhy.
En: Peter ran to the storage for more ribbons.

Sk: Medzitým Jozef pripravil stánok s tradičnými jedlami.
En: Meanwhile, Jozef set up a stall with traditional foods.

Sk: Rozvoniaval tam chlieb, oštiepok, klobásy a kapustnica.
En: The smell of bread, oštiepok (a type of cheese), sausages, and cabbage soup filled the air.

Sk: Martina pripravila stoly na tvorivé dielne, kde budú deti učiť tradičné tance a spevy.
En: Martina set up tables for creative workshops where children would learn traditional dances and songs.

Sk: Slnko už stálo vysoko na oblohe, keď začali prichádzať prví návštevníci.
En: The sun was already high in the sky when the first visitors began to arrive.

Sk: Hrad začal ožívať spevom, tancom a smiechom.
En: The castle started to come alive with singing, dancing, and laughter.

Sk: Deti skákali cez švihadlo, starší ľudia si spomínali na svoje mládí a všetci spolu tancovali a spievali.
En: Children were jumping rope, elderly people reminisced about their youth, and everyone danced and sang together.

Sk: Keď sa večer nachýlil, hrad bol plný ľudí.
En: As the evening approached, the castle was full of people.

Sk: Jozef, Martina a Peter stáli pri pódiách a pozorovali, ako sa ich tvrdá práca vyplatila.
En: Jozef, Martina, and Peter stood by the stages, observing how their hard work had paid off.

Sk: Festival bol úspešný.
En: The festival was a success.

Sk: „Tento deň nikdy nezabudnem,“ povedal Jozef.
En: "I will never forget this day," said Jozef.

Sk: „Som rád, že sme to urobili spolu.
En: "I'm glad we did this together."

Sk: “„Áno,“ súhlasila Martina.
En: "Yes," agreed Martina.

Sk: „Je dôležité uchovávať naše tradície.
En: "It's important to preserve our traditions."

Sk: “Peter sa usmial a povedal: „A bude to ešte lepšie budúci rok!
En: Peter smiled and said, "And it will be even better next year!"

Sk: “S usmevmi na tvárach a plnými srdcami sa traja priatelia pozreli na osvetlený hrad.
En: With smiles on their faces and hearts full, the three friends looked at the illuminated castle.

Sk: Folklórny festival v Bratislavskom hrade bol korunovaný úspechom, a všetci sa tešili na nadchádzajúce roky plné tradičných slovenských osláv.
En: The folklore festival at Bratislava Castle was crowned with success, and everyone looked forward to the upcoming years full of traditional Slovak celebrations.

Sk: Konečne bol hrad tichší, ale spomienky na dnešný deň budú žiť navždy.
En: Finally, the castle grew quieter, but the memories of today would live on forever.