Bratislava Castle’s Lost Secrets: An Exploration Adventure

In this episode, we’ll join Jana, Marek, and Zuzana on a thrilling journey through dark corridors and hidden rooms of Bratislava Castle, unraveling secrets buried for centuries.

Sk: Príbehom začínal jeden tmavý večer, keď búrka zapúčala celé mesto.
En: The story began on a dark evening when a storm was raging across the whole city.

Sk: Jana, Marek a Zuzana stáli pred bránami Bratislavského hradu.
En: Jana, Marek, and Zuzana were standing before the gates of Bratislava Castle.

Sk: Hľadali dobrodružstvo a tajomstvo.
En: They were looking for adventure and mystery.

Sk: Hrad bol starý a majestátny.
En: The castle was old and majestic.

Sk: Búrlivý vietor fúkal a sprevádzal ich vo vnútri hradu.
En: The fierce wind blew, accompanying them inside the castle.

Sk: Po chvíli prechádzania tmavými chodbami zbadali maličký vchod skrytý pod kobercom.
En: After a while of walking through the dark corridors, they spotted a tiny entrance hidden under a carpet.

Sk: Zuzana sa priblížila a odtiahla koberec.
En: Zuzana approached and pulled the carpet away.

Sk: "Pozrite sa!
En: "Look!"

Sk: " - zvolala.
En: she exclaimed.

Sk: Vchod viedol dolu schodmi.
En: The entrance led down a set of stairs.

Sk: Schody boli úzke a kľukaté.
En: The stairs were narrow and winding.

Sk: Marek držal lampu.
En: Marek held a lamp.

Sk: Opatrne kráčali dolu, až sa ocitli v tajomnej miestnosti.
En: They carefully walked down until they found themselves in a mysterious room.

Sk: V tej miestnosti boli staré portréty, knihy a jeden veľký truhlica.
En: In that room were old portraits, books, and a large chest.

Sk: "Toto musí byť stovky rokov staré," povedala Jana.
En: "This must be hundreds of years old," said Jana.

Sk: Napätie vzrástlo, keď Marek otvoril truhlicu.
En: The tension heightened as Marek opened the chest.

Sk: Žiadne zlato, žiadne kulovaló dyamóny.
En: No gold, no dazzling diamonds.

Sk: Našli starý rukopis a zvláštne kľúče.
En: They found an old manuscript and strange keys.

Sk: Hneď ich zaujalo písmo, ktoré opisovalo príbeh o stratenom čase.
En: The writing immediately caught their attention, describing a story about lost time.

Sk: "Kde to máme," zašepkala Zuzana, "táto miestnosť musí byť opustená storočia.
En: "Where are we," whispered Zuzana, "this room must have been abandoned for centuries."

Sk: " Zobrali rukopis na svetlo a čítali:"Kľúče sú most do minulosti.
En: They took the manuscript to the light and read:

"The keys are a bridge to the past.

Sk: Dvere sa otvoríte len s pravým kľúčom.
En: The door will open only with the right key."

Sk: "Marek, s rukopisom v ruke, uvidel na stene staré dvere.
En: Marek, holding the manuscript, saw an old door on the wall.

Sk: "Poďme to vyskúšať," navrhol.
En: "Let's try it," he suggested.

Sk: Jeden po druhom skúšali kľúče, až narazili na ten správny.
En: One by one they tried the keys, until they found the right one.

Sk: Dvere sa pomaly otvárali.
En: The door slowly opened.

Sk: Za nimi bola ešte jedna miestnosť s množstvom starých staromaestských artefaktov.
En: Behind it was another room filled with many ancient artifacts.

Sk: Objavili tajomstvá, ktoré boli pochované po celé stáročia.
En: They discovered secrets that had been buried for centuries.

Sk: Boli to príbehy z doby dávno minulá, archívy rodu, o ktorom nikto netušil.
En: These were stories from a bygone era, archives of a lineage no one knew about.

Sk: Týmto sa dobrodružstvo neskončilo.
En: Their adventure wasn’t over.

Sk: Jana, Marek a Zuzana uvažovali, čo urobia so svojim objavom.
En: Jana, Marek, and Zuzana pondered what to do with their discovery.

Sk: Rozhodli sa informovať historikov.
En: They decided to inform the historians.

Sk: Bratislavský hrad sa stal ešte vzácnejší pre svoje nové tajomstvo.
En: Bratislava Castle became even more valuable for its newfound secret.

Sk: Po búrke hrdinská trojica odkráčala domov.
En: After the storm, the heroic trio walked home.

Sk: Futbalové svetlá odrážali ich úspech.
En: The football lights reflected their success.

Sk: Vrátili sa s vedomím, že odkryli nepoznané.
En: They returned with the knowledge that they had uncovered the unknown.

Sk: Jedného dňa to povie devyček navštevujúci hrad.
En: One day, they would tell their story to the children visiting the castle.

Sk: A tak skončil ich príbeh, tajomstvo zostane živé navždy.
En: And so ended their story, the mystery remaining alive forever.